Rovné šance

Komerční pojišťovna nabízí rovné příležitosti všem svým zaměstnancům. Dává možnost ženám s malými dětmi pracovat na částečný úvazek, zaměstnává studenty, kteří tak sbírají zkušenosti z oboru již při studiu a podporuje také seniory v předávání zkušeností mladším generacím. Vyvážený tým složený z lidí různého věku je přirozeným prostředím, které podporuje dobré výsledky.

 

Obsah