Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2012

(dále jen „zpráva o vztazích“)

Komerční pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 8, Karolinská 1, č. p. 650, PSČ 186 00, IČ 63998017, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3362 (dále jen „Společnost“), je součástí podnikatelského seskupení (koncernu), ve kterém existují následující vztahy mezi Společností a jí ovládající osobou a dále vztahy mezi Společností a osobami ostatními ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „propojené osoby“).

Tato zpráva o vztazích mezi níže uvedenými osobami byla vypracována v souladu s ustanovením § 66a odstavec 9 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník), za období roku 2012 – tj. od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 (dále jen „účetní období“)

I. Úvod

Společnost byla v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 součástí koncernu společnosti Société Générale S. A., se sídlem 29, BLD Hausmann, 75009 Paříž, Francie, číslo registrace ve francouzském obchodním rejstříku: R.C.S. Paris B552120222 (1955 B 12022) (dále jen „SG“ nebo „SG Paříž“).

V účetním období roku 2012 měla Společnost vztahy s následujícími propojenými osobami:

Společnost Sídlo Podíl SG na hlasovacích
právech Společnosti
ESSOX s.r.o. Senovážné náměstí 231/7, 370 21 České Budějovice 100,00 %
Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 60,73 %
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Bělehradská 128/222, 120 21 Praha 2 100,00 %
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4, Krč 100,00 %
Penzijní fond Komerční banky, a.s. Lucemburská 1170/7,130 11 Praha 3, Vinohrady 100,00 %
Société Générale S.A. 29, BLD Hausmann, 75009 Paříž, Francie 100,00 %
Sogecap S.A. Paris La Défence Cedex, 50 Av. Du Général De Gaulle, 92093 Francie 100,00 %
BRD Group Societe Generale S.A. Bucharest, B-dul lon Mihalache, BRD Building, Rumunsko 60,17 %
Société Générale EXPRESSBANK AD 92 bd, Vladislav Varnenchik Str., 9000 Varna, Bulharsko 99,74 %
Sogelife Bulgaria IJSC 73 Aleksandar Stamboliyski Blvd, Vazrazhdane Region, Sofia 1303, Bulharsko 99,89 %
BRD Finance Rue lon Mihalache no.1-7, Tour BRD, Secteur 1, Bucarest, Rumunsko 100,00 %
Hanseatic Bank GmbH & Co KG Bramfelder Chaussee 101, Hamburg, Německo 75,00 %
Sogelease Bulgaria Ltd. 73 Aleksandar Stamboliyski Btvd, Sofia 1303, Bulharsko 99,74 %
ESSOX SK s.r.o. Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika 100,00 %

II. Vztahy s propojenými osobami

A. Smlouvy a dohody s ovládající osobou a dalšími propojenými osobami

I. Smlouvy a dohody uzavřené během účetního období

Název smlouvy Smluvní strana Plnění Společností Protiplnění Újma vzniklá společnosti
Dodatek č. 4 (ze dne 3. 1. 2012) ke Smlouvě o zprostředkování „VITAL“ – Ukončení prodeje (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 13. 1. 2012) ke smlouvě o zprostředkovatelské činnosti (ze dne 24. 9. 2012) Societe Generale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatky č. 10, 11, 12 (ze dne 15. 1. 2012) ke smlouvě o zprostředkovatelské činnosti (ze dne 24. 9. 2009) Societe Generale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 15 (ze dne 6. 2. 2012) ke Smlouvě o zprostředkování prodeje produktu „VITAL INVEST“ (ze dne 4. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva vztahující se k Finančním nástrojům – Optimo komodity (ze dne 7. 2. 2012) Société Générale S. A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Dílčí smlouva č. 1 (ze dne 22. 2. 2012) k Rámcové smlouvě o poskytování IT služeb (ze dne 14. 9. 2010) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytování Služeb v oblasti technické infrastruktury Nevznikla
Dílčí smlouva č. 2 (ze dne 22. 2. 2012) k Rámcové smlouvě o poskytování IT služeb (ze dne 14. 9. 2010) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytování Služeb v oblasti technické infrastruktury Nevznikla
Dílčí smlouva č. 3 (ze dne 22. 2. 2012) k Rámcové smlouvě o poskytování IT služeb (ze dne 14. 9. 2010) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytování Služeb v oblasti technické infrastruktury Nevznikla
Dílčí smlouva č. 4 (ze dne 22. 2. 2012) k Rámcové smlouvě o poskytování IT služeb (ze dne 14. 9. 2010) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytování Služeb v oblasti technické infrastruktury Nevznikla
Zápis o dohodě o snížení základu pro výpočet provize za prodej cestovního pojištění (ze dne 29. 6. 2012) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o skupinovém rizikovém pojištění pro zaměstnance č. 3280000000 (ze dne 29. 2. 2012) Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 29. 6. 2012) ke smlouvě o skupinovém rizikovém pojištění pro zaměstnance CZ/AJ verze č. 3280000000 (ze dne 29. 2. 2012) Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dohoda o spolupráci (ze dne 29. 6. 2012) při provádění Smlouvy o skupinovém rizikovém pojištění pro zaměstnance č. 3280000000, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2012 (ze dne 29. 2. 2012) Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Rámcová smlouva o spolupráci v rámci skupiny DSFS v ČR (ze dne 6. 3. 2012) ESSOX s.r.o. Smluvní odměna Poskytování služeb Nevznikla
Zmluva o poskytovaní priameho bankovníctva (ze dne 6. 3. 2012) Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Poplatky dle sazebníku Poskytování přímého bankovnictví Nevznikla
Prikaz k administrácii (ze dne 9. 2. 2012) Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Poplatky dle sazebníku Poskytování přímého bankovnictví Nevznikla
Dodatek č. 4 (ze dne 26. 3. 2012) ke Smlouvě o kolektivním pojištění k platebním kartám č. 2149500001 (ze dne 26. 1. 2009) Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 6 (ze dne 2. 4. 2012) ke Smlouvě o zprostředkování prodeje produktu „Vital Premium“ (ze dne 18. 12. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Committment letter (Optimo Komodity II) ze dne 24. 4. 2012 Société Générale S. A. a Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva vztahující se k finančním nástrojům Optimo Komodity II (ze dne 24. 4. 2012) Société Générale S. A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva o narovnání (ze dne 25. 4. 2012) Sogecap Smluvní odměna Poskytnutí služeb Nevznikla
Dodatek č. 3 (ze dne 9. 5. 2012) ke Smlouvě o kolektivním pojištění Merlin a Profi Merlin č. 3170000000 (ze dne 5. 10. 2009) Komerční banka, a.s. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 16 (ze dne 9. 5. 2012) ke Smlouvě o zprostředkování prodeje produktu „VITAL INVEST“ (ze dne 4. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 10. 5. 2012) ke Smlouvě o kolektivním pojištění „Profi pojištění“ č. 3250000000 (ze dne 7. 12. 2011) Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 10. 5. 2012) ke Smlouvě o kolektivním pojištění „Moje pojištění“ č. 3240000000 (ze dne 7. 12. 2011) Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Zápis o dohodě o snížení provize za mimořádné pojistné u produktů Brouček, Vital a Vital Invest (ze dne 14. 5. 2012) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dohoda pro pojistnou činnost (ze dne 16. 5. 2012) Sogelease Bulgaria Ltd. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 16. 5. 2012) k Dohodě pro pojistnou činnost (ze dne 16. 5. 2012) Sogelease Bulgaria Ltd. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 27. 6. 2012) k Dohodě pro pojistnou činnost (ze dne 16. 5. 2012) Sogelease Bulgaria Ltd. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Finanční protokol k dohodě pro pojistnou činnost (ze dne 16. 5. 2012) Sogelease Bulgaria Ltd. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 16. 5. 2012) k Finančnímu protokolu k dohodě pro pojistnou činnost (ze dne 16. 5. 2012) Sogelease Bulgaria Ltd. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 16. 5. 2012) k Finančnímu protokolu k dohodě pro pojistnou činnost (ze dne 16. 5. 2012) Sogelease Bulgaria Ltd. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Rámcová smlouva č. 1024 (ze dne 4. 6. 2012) Sogelease Bulgaria Ltd., Sogellife Bulgaria Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 4 (ze dne 4. 6. 2012) ke Kolektivnímu pojištění pro krytí ztrát zneužití kreditní karty č. 3160000000 (ze dne 17. 11. 2009) BRD Finance Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 7. 6. 2012) ke Smlouvě o kolektivním pojištění k podnikatelským úvěrům č. 3140000000 (ze dne 5. 5. 2009) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o vydání a používání platební karty (ze dne 15. 6. 2012) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Vydání a používání platební karty Nevznikla
Rámcová smlouva č 1027 (ze dne 27. 6. 2012) Sogelease Bulgaria Ltd., Sogelife Bulgaria IJSC Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 2 ze dne (29. 6. 2012) ke Smlouvě o zprostředkování „TRAVEL INSURANCE“ (ze dne 14. 6. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 7 (ze dne 1. 7. 2012) ke Smlouvě o kolektivním pojištění k úvěrům společnosti ESSOX s.r.o. č. 3070000000 (ze dne 1. 4. 2005) ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 5 (ze dne 1. 7. 2012) ke Smlouvě o finanční kompenzaci ve formě podílu na zisku (ze dne 30. 11. 2005) ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o zástavě cenných papírů (ze dne 2. 7. 2012) Komerční banka, a.s. Zástava cenných papírů Zástava cenných papírů Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 19. 7. 2012) ke Custody smlouvě (ze dne 7. 7. 2010) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Správa cenných papírů a Vypořádání transakce s cennými papíry Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 24. 7. 2012) k distribuční smlouvě pro produkt Brouček (ze dne 15. 6. 2009) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 4 (ze dne 24. 7. 2012) ke Smlouvě o zprostředkování produktu „Vital Plus“ (ze dne 14. 4. 2009) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 20. 8. 2012) k Dílčí smlouvě č. 4 – Poskytování služeb pro řešení technické infrastruktury, VMWare (ze dne 22. 2. 2012) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytování Služeb v oblasti technické infrastruktury Nevznikla
Dodatek č. 9 (ze dne 31. 8. 2011) ke smlouvě o zprostředkovatelské činnosti (ze dne 24. 9. 2009) Société Générale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 8 – Nové revolvingové karty (ze dne 31. 8. 2012) k finančnímu protokolu (ze dne 24. 9. 2009) Société Générale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 9 – asistenční služba na cestách (ze dne 31. 8. 2012) k finančnímu protokolu (ze dne 24. 9. 2009) Société Générale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 10 – nový Vpay (ze dne 31. 8. 2012) k finančnímu protokolu (ze dne 24. 9. 2009) Société Générale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 31. 8. 2012) k Rámcové smlouvě 0001 o cestovním pojištění pro držitele karet SG EXPRESSBANK (ze dne 15. 1. 2010) Société Générale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 31. 8. 2012) ke Kolektivní smlouvě 0002 – Pojištění zakoupeného zboží zahrnuté v kartách V PAY vydaných SGEB (ze dne 1. 8. 2011) Société Générale ExpressBank AD Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Rámcová smlouva č. 1023 (ze dne 31. 8. 2012) Société Générale ExpressBank AD Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Dohoda o stanovení individuálních cen (ze dne 1. 9. 2012) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování bankovních služeb Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 1. 10. 2012) ke Smlouvě o přijímání platebních karet - internet (ze dne 29. 3. 2007) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Přijímání platebních karet Nevznikla
Dílčí smlouva č. 5 - Poskytování notifikační služby (ze dne 7. 9. 2012) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytování notifikační služby Nevznikla
Rámcová smlouva o distribuci (ze dne 15. 10. 2012) včetně přefakturace nákladů za mediální kampaně a marketingové služby Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o distribuci produktu Vital Invest (ze dne 15. 10. 2012) Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o distribuci produktu Moudré pojištění (ze dne 15. 10. 2012) Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o distribuci produktu Rizikové životní pojištění Pyramida (ze dne 15. 10. 2012) Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu (ze dne 19. 11. 2012) Komerční banka, a.s. Obchodování na finančním trhu Obchodování na finančním trhu Nevznikla
Smlouva o zprostředkování produktu Vital Premium v EUR (ze dne 23. 11. 2012) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 19. 12. 2012) ke Smlouvě o distribuci produktu Vital Invest (ze dne 15. 10. 2012) Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 15. 11. 2012) k Rámcové smlouvě o distribuci (ze dne 15. 10. 2012) Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 19. 12. 2012) ke Smlouvě o distribuci produktu Moudré pojištění Risk life insurance (ze dne 15. 10. 2012) Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 19. 12. 2012) ke Smlouvě o distribuci produktu Rizikové životní pojištění Pyramida (ze dne 15. 10. 2012) Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o spolupráci (ze dne 21. 12. 2012) Komerční banka, a.s. Provize Spolupráce při vývoji produktů a dalších obchodních aktivitách Nevznikla

II. Plnění přijatá i poskytnutá v účetním období ze smluv uzavřených v minulých účetních obdobích

Název smlouvy Smluvní strana Plnění Společností Protiplnění Újma vzniklá společnosti
Kolektivní smlouva o pojištění úvěrů SGEB – ztráta zaměstnání (ze dne 1. 2. 2011) Sogelife Bulgaria IJSC Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva vztahující se ke strukturovaným produktům – Forte 5 (ze dne 8. 2. 2011) Société Générale S. A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva vztahující se ke strukturovaným produktům – Forte 6 (ze dne 8. 2. 2011) Société Générale S. A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva vztahující se ke strukturovaným produktům – Forte 7 (ze dne 8. 2. 2011) Société Générale S. A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva vztahující se ke strukturovaným produktům – Forte 8 (ze dne 8. 2. 2011) Société Générale S. A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva o dvou typech kolektivního pojištění ke kreditním kartám „A KARTA“ a „LADY“ Komerční banky č. 3230000000 (ze dne 1. 4. 2011) Komerční banka, a.s. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o outsourcingu interního auditu (ze dne 1. 4. 2011) Komerční banka a.s., Société Générale Smluvní odměna Poskytování služeb v oblasti interního auditu Nevznikla
Zápis o dohodě o snížení provize za prodej cestovního pojištění (ze dne 23. 5. 2011) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Kolektivní smlouva 1022 – pojištění ztráty zaměstnání pro úvěry Credibul (ze dne 4. 6. 2011) Sogelife Bulgaria IJSC, Credibul AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Zprostředkovatelská smlouva mezi KP a Credibul – Smlouva o sjednávání pojištění ztráty zaměstnání pro úvěry Credibul (ze dne 4. 6. 2011) + 1 dodatek Credibul AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Finanční protokol mezi KP a Credibul ke Zprostředkovatelské smlouvě mezi KP a Credibul (ze dne 4. 6. 2011) + 1 dodatek Credibul AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Commitment Letter – Forte 9 (ze dne 21. 7. 2011) Société Générale S. A. a Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva o nájmu nebytových prostor, věcí movitých a úhradě služeb spojených s jejich užíváním – Plzeň (ze dne 25. 7. 2011) Komerční banka, a.s. Nájemné Poskytování prostor Nevznikla
Kolektivní smlouva 0002 – Pojištění zakoupeného zboží zahrnuté v kartách V PAY vydaných SGEB (ze dne 1. 8. 2011) Société Générale ExpressBank AD Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o nájmu nebytových prostor, věcí movitých a úhradě služeb spojených s jejich užíváním – Hradec Králové (ze dne 29. 8. 2011) Komerční banka, a.s. Nájemné Poskytování prostor Nevznikla
6 dodatků k Finančnímu protokolu ke smlouvě o zprostředkovatelské činnosti (ze dne 24. 9. 2009) Société Générale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o ochraně dat – Zpracování HR údajů Société Générale (z 16. 9. 2011) Société Générale Bez plnění Bez plnění Nevznikla
Commitment Letter – Optimo 6Y EMTN in CZK (ze dne 20. 9. 2011) Société Générale S. A. a Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu (ze dne 3. 10. 2011) Komerční banka, a.s. Obchodování na finančním trhu Obchodování na finančním trhu Nevznikla
Smlouvy o zástavě cenných papírů Komerční banka, a.s. Zástava cenných papírů Zástava cenných papírů Nevznikla
Smlouva vztahující se ke strukturovaným produktům – Optimo (ze dne 5. 10. 2011) Société Générale S. A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva vztahující se ke strukturovaným produktům – Forte 9 (ze dne 5. 10. 2011) Société Générale S. A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění „Profi pojištění plateb“ č. 3250000000 (ze dne 7. 12. 2011) Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění „Moje pojištění plateb“ č. 3240000000 (ze dne 7. 12. 2011) Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o přefakturaci personálních nákladů (ze dne 19. 12. 2011) Sogecap S. A. Bez plnění Bez protiplnění Nevznikla
Certifikát pro identifikaci pojišťovacích agentů (ze dne 1. 1. 2010) SG Expressbank JSC, Bulgaria Bez plnění Bez plnění Nevznikla
Celosvětový pojišťovací plán (ze dne 7. 1. 2010) Société Générale S. A. Bez plnění Bez plnění Nevznikla
Smlouva vztahující se ke strukturovaným produktům (ze dne 13. 1. 2010) Société Générale S. A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Rámcová smlouva 0001 o cestovním pojištění pro držitele karet SG EXPRESSBANK (ze dne 15. 1. 2010) + 1 dodatek Société Générale EXPRESSBANK AD, Sogelife Bulgaria IJSC Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva vztahující se ke strukturovaným produktům (ze dne 15. 3.2010) Société Générale S. A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva o poskytování služeb – outsourcing (HR služby) (ze dne 21. 4. 2010) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytování služeb - outsourcing (HR služby) Nevznikla
Smlouva vztahující se ke strukturovaným produktům (ze dne 30. 4. 2010) Société Générale S. A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Commitment Letter Forte 3 (ze dne 30. 4.2010) Société Générale S. A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Rámcová smlouva o poskytování služeb (ze dne 3. 5. 2010) Sogecap S. A. Smluvní odměna Poskytnutí služeb Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění k leasingovým a úvěrovým smlouvám společnosti ESSOX s.r.o. č. 3180000000 (ze dne 1. 6. 2010) + 2 dodatky ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Custody smlouva ze dne (7. 7. 2010) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Správa cenných papírů a Vypořádání transakce s cennými papíry Nevznikla
Smlouva o mlčenlivosti (ze dne 9. 7. 2010) Komerční banka, a.s. Bez plnění Bez plnění Nevznikla
Přefakturace nákladů z KP do MPSS (ze dne 10. 10. 2010) Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Poskytnutí prodejních materiálů Úhrada nákladů spojených s poskytnutím prodejních materiálů Nevznikla
Rámcová smlouva o poskytování IT služeb (ze dne 14. 9. 2010) Komerční banka, a.s. Odměna dle hodinové sazby Poskytování služeb z oblasti infrastruktury informační technologie Nevznikla
Přistoupení k Pravidlům spolupráce KB a členů skupiny v oblasti sourcingu a nákupu (ze dne 15. 10. 2010) Komerční banka, a.s. Bez plnění Bez plnění Nevznikla
Commitment Letter Forte 4 (ze dne 7. 9. 2010) Société Générale S. A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Dohoda vztahující se ke Strukturovaným produktům – Forte 4 (ze dne 27. 9. 2010) Société Générale S. A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Kolektivní pojištění pro krytí ztrát zneužiti kreditní karty č. 3220000000 (ze dne 1. 11. 2010) + 3 dodatky BRD -Société Générale S. A. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Rámcová smlouva o poskytování služeb (ze dne 16. 12. 2010) + 1 dodatek Sogecap S. A. Smluvní odměna Poskytnutí služeb Nevznikla
Smlouva o poskytování služeb call centra (ze dne 31. 12. 2009) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytování služeb call centra Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům společnosti č. 3130000000 (ze dne 2. 1. 2009) + 1 dodatek ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění k platebním kartám č. 2149500001 (ze dne 26. 1. 2009) + 4 dodatky Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Kolektivní pojistná smlouva (ze dne 30. 3. 2009) + 1 dodatek Hanseatic Bank GmbH & Co KG Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o nájmu nebytových prostor, věcí movitých a úhradě služeb spojených s jejich užíváním – Ostrava (ze dne 30. 9. 2009) Komerční banka, a.s. Nájemné Poskytování prostor Nevznikla
Smlouva o zprostředkování produktu „Vital Plus“ (ze dne 14. 4. 2009) + 3 dodatky Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Zápis (ze dne 20. 4. 2009) o změně podmínek vyplácení provizí k maturujícím smlouvám KP (ze dne 4. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění k úvěrům č. 3140000000 (ze dne 5. 5. 2009) + 1 dodatek Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování produktu „Brouček“ ze dne (15. 6. 2009) + 1 dodatek Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Commitment letter (ze dne 29. 7. 2009) Société Générale S. A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Dohoda pro pojistnou činnost (ze dne 24. 9. 2009) + 8 dodatků Société Générale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění produktu „MERLIN“ a „PROFI MERLIN“ č. 3170000000 (ze dne 5. 10. 2009) + 2 dodatky Komerční banka, a.s. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Custody smlouva pro produkt „VITAL INVEST FORTE“ (ze dne 6. 10. 2009) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Správa cenných papírů Nevznikla
Rámcová smlouva o sjednávání termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou (ze dne 22. 10. 2009) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Sjednávání termínovaných vkladů Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění nákupu zboží ke kreditním kartám KB č. 3190000000 (ze dne 29. 10. 2009) Komerční banka, a.s. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Commitment letter – Forte 2 (ze dne 12. 11. 2009) + 1 dodatek Société Générale S. A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Kolektivní pojištění pro krytí ztrát zneužití kreditní karty č. 3160000000 (ze dne 17. 11. 2009) + 3 dodatky BRD Finance Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování prodeje produktu „VITAL PREMIUM“ (ze dne 18. 12. 2006) + 5 dodatků Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o příjímání elektronických plateb prostřednictvím služby Moje platba (ze dne 14. 12. 2009) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Příjímání elektronických plateb Nevznikla
Smlouva o spolupráci při ocenění portfolia (ze dne 9. 12. 2009) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Oceňování investičních nástrojů Nevznikla
Smlouva vztahující se ke Smlouvě (ze dne 29. 7. 2009) ke strukturovaným produktům a jejich podmínkám (ze dne 23. 11. 2009) Société Générale S. A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva o poskytovaných poradenských službách SG (ze dne 31. 1. 2008) Société Générale S. A. Smluvní odměna Poskytování poradenských služeb Nevznikla
Rámcová smlouva o spolupráci č. 3010000246 ze dne (ze dne 9. 4. 2008) Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dohoda o ukončení smlouvy o připojení na Hlasový informační systém KB (ze dne 10. 4. 2008) Komerční banka, a.s. Bez plnění Bez plnění Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění revolvingových úvěrů a kreditních karet ESSOX č. 3110000000 (ze dne 29. 2. 2008) + 2 dodatky ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dohoda o zúčtování poplatků (ze dne 1. 10. 2008) Komerční banka, a.s. Bez plnění Bez plnění Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění k revolvingovým úvěrům a kreditním kartám společnosti ESSOX č. 3120000000 (ze dne 1. 6. 2008) + 2 dodatky ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o spolupráci v rámci skupiny o dani z přidané hodnoty (ze dne 21. 11. 2008) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Plnění povinností zastupujícího člena skupiny Nevznikla
Smlouva o přijímání platebních karet – Internet (ze dne 29. 3. 2007) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Přijímání platebních karet Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům (ze dne 1. 8. 2007) + 4 dodatky Komerční banka, a.s. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Dohoda o poskytnutí čtečky čipových karet (ze dne 2. 4. 2007) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytnutí čtečky čipových karet Nevznikla
Dohoda o zasílání elektronických zpráv o zúčtování (ze dne 5. 6. 2007) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Zasílání elektronických zpráv o zúčtování Nevznikla
Rámcová smlouva o distribuci (ze dne 22. 6. 2007) + 1 dodatek Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o užívání bezpečnostní schránky (ze dne 16. 7. 2007) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Užívání bezpečnostní schránky Nevznikla
Smlouva o vzájemné spolupráci (ze dne 1. 8. 2007) + 1 dodatek Komerční banka, a.s. Bez plnění Poskytování bankovních služeb Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům společnosti ESSOX s.r.o. č. 3100000000 (ze dne 31. 8. 2007) + 2 dodatky ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění ke kreditním kartám Komerční banky, a.s. č. 3040000000 (ze dne 1. 11. 2007) + 2 dodatky Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o poskytování poradenských služeb Sogecap S. A. Smluvní odměna Poskytování poradenských služeb Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění k úvěrům společnosti ESSOX SK s.r.o. č. 3080000000 (ze dne 1. 8. 2006) + 1 dodatek ESSOX SK s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o zprostředkování Vital Invest (ze dne 4. 10. 2006) + 14 dodatků Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o finanční kompenzaci ve formě podílu na zisku (ze dne 1. 8. 2006) ESSOX SK s.r.o. Podíl na zisku Pojistné Nevznikla
Pojistná smlouva o skupin. pojištění osob (ze dne 9. 1. 2003) + 8 dodatků Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Rámcová smlouva o zpracování osobních údajů uzavřená mezi KB a KP (ze dne 24. 3. 2006) Komerční banka, a.s. Bez plnění Zpracovávání osobních údajů Nevznikla
Smlouva o zprostředkování „PATRON“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování „PROFI PATRON“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování „RISK LIFE FOR MORTGAGE LOANS“ (ze dne 25. 4. 2006) + 4 dodatky Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování „PROFI MERLIN“ (ze dne 25. 4. 2006) + 1 dodatek Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování „MERLIN“ (ze dne 25. 4. 2006) + 1 dodatek Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování „PROGRAM VITAL A PROGRAM VITAL PLUS“ (ze dne 25. 4. 2006) + 2 dodatky Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování „VITAL GRANT“ (ze dne 25. 4. 2006) + 2 dodatky Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování „VITAL“ (ze dne 25. 4. 2006) + 3 dodatky Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dohoda o spolupráci při zajištění výplaty (ze dne 29. 5. 2006) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Spolupráce při zajištění výplat Nevznikla
Smlouva o zprostředkování „TRAVEL INSURANCE“ (ze dne 14. 6. 2006) + 1 dodatek Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům společnosti ESSOX s.r.o. č. 3090000000 (1. 8. 2006) + 1 dodatek ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o poskytování služeb přímého bankovnictví s identifikačním číslem Klienta (ze dne 31. 8. 2006) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování služeb přímého bankovnictví Nevznikla
Rámcová smlouva o spolupráci č. 3010000245 (PROGRAM SPEKTRUM) (ze dne 17. 10. 2006) Penzijní fond Komerční banky, a.s. Uzavírání pojistných smluv Zprostředkování uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouvy o poskytování přímého bankovnictví/Příkaz k administraci (5. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování přímého bankovnictví Nevznikla
Smlouva o TVIS/STVIS a spotových transakcí (ze dne 7. 12. 2006) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Uskutečňování TVIS/STVIS a spotových transakcí Nevznikla
Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu v Kč Komerční bankou (ze dne 21. 1. 2005) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Služby vedení běžného účtu Nevznikla
Smlouva o poskytování zvýhodněných podmínek pro zaměstnance Komerční pojišťovna, a.s. – účastníky stavebního spoření v MPSS (ze dne 15. 6. 2005) Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Bez plnění Uzavírání smluv o stavebním spoření pro zaměstnance KP Nevznikla
Smlouva o nájmu nebytových prostor (Brno) (ze dne 31. 5. 2005) Komerční banka, a.s. Nájemné Poskytování prostor Nevznikla
Smlouva o poskytování služeb na trhu krátkodobých dluhopisů (ze dne 23. 10. 2001) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování služeb na trhu krátkodobých dluhopisů Nevznikla
Smlouva o používání safesové schránky KB (2 smlouvy) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování safevových schránek Nevznikla
Smlouva o nájmu nebytových prostor – Jihlava (ze dne 31. 1. 2003) + 3 dodatky Komerční banka, a.s. Nájemné Poskytování prostor Nevznikla
Licenční smlouva (ze dne 20. 12. 2004) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytnutí ochranné známky KB Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům (ze dne 21. 12. 2000) + 3 dodatky Komerční banka, a.s. Poskytnuté pojištění, pojistné plnění Pojistné Nevznikla
Rámcová smlouva č. 3010001126 (Smlouva o spolupráci mezi Komerční pojišťovnou a.s. a společností Franfinance Czech republic, s. r. o. Pojistný Program Vital (ze dne 14. 4. 2006) Société Générale Equipment Finance Smluvní odměna Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o spolupráci (ze dne 27. 12. 2000) Komerční banka, a.s. Spolupráce při vývoji produktů a dalších obchodních aktivitách Spolupráce při vývoji produktů a dalších obchodních aktivitách Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění ke kreditním kartám Komerční banky, a.s., č. 3040000000 (ze dne 1. 11. 2004) + 2 dodatky Komerční banka, a.s. Poskytnuté pojištění, pojistné plnění Pojistné Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění Patron (ze dne 25. 8. 2003) + 1 dodatek Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Rámcová smlouva o spolupráci mezi KB a KP, Pojistný program Spektrum (ze dne 28. 1. 2003) + 3 dodatky Komerční banka, a.s. Uzavírání pojistných smluv Zprostředkování uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění k úvěrům společnosti ESSOX s.r.o. č. 3020000000 (ze dne 1. 8. 2004) + 1 dodatek ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění k revolvingovým úvěrům a futuro kartám společnosti ESSOX s.r.o. č. 3030000000 (ze dne 1. 9. 2004) + 4 dodatky ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění k revolvingovým úvěrům a kreditním kartám společnosti ESSOX s.r.o. č. 3050000000 (ze dne 1. 12. 2004) + 2 dodatky ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění k úvěrům společnosti ESSOX s.r.o. č. 3070000000 (ze dne 1. 4. 2005) + 6 dodatků ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o spolupráci v oblasti penzijního připojištění se státním příspěvkem (ze dne 18. 8. 2003) Penzijní fond Komerční banky, a.s. Spolupráce při administraci smluv o penzijním připojištění Provize Nevznikla
Smlouva o obchodním zastoupení (ze dne 10. 5. 2005) + 3 dodatky Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Provize Zprostředkování uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zpracování osobních údajů (ze dne 10. 10. 2002) Penzijní fond Komerční banky, a.s. Bez plnění Bez protiplnění Nevznikla
Smlouva o finanční kompenzaci ve formě podílu na zisku (ze dne 30. 5. 2005) + 4 dodatky ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o zpracování osobních údajů (ze dne 1. 10. 2003) ESSOX s.r.o. Bez plnění Bez protiplnění Nevznikla
Dohoda o spolupráci (ze dne 22. 9. 2005) Komerční banka, a.s. Spolupráce při vývoji produktů a dalších obchodních aktivitách Spolupráce při vývoji produktů a dalších obchodních aktivitách Nevznikla

B. Jiné právní úkony učiněné Společností v zájmu ovládající osoby a dalších propojených osob

V průběhu roku 2012 nebyly přijaty či učiněny Společností jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a dalších propojených osob.

C. Opatření přijatá či učiněná Společností v zájmu ovládající osoby a dalších propojených osob nebo na jejich popud

V průběhu roku 2012 nebyla přijata či učiněna Společností opatření v zájmu ovládací osoby a dalších propojených osob nebo na jejich popud.

III. Závěr

Představenstvo Společnosti přezkoumalo veškeré vztahy mezi Společností a propojenými osobami za účetní období roku 2012 a konstatuje, že z žádné uzavřené smlouvy, dohody, jiného právního úkonu, či ostatních opatření učiněných či přijatých Společností v účetním období nevznikla Společnosti žádná újma.

V Praze dne 18. března 2013


Stéphane Corbet
Stéphane Corbet
předseda představenstva


Zdeněk Zavadil
Zdeněk Zavadil
člen představenstva


Obsah