Výkaz zisku a ztráty za rok 2012

v tis. Kč Číslo řádku
b
Základna
1
Mezisoučet
2
Výsledek
3
I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ        
1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: 1 x x x
a) předepsané hrubé pojistné 2 286 621 x x
b) pojistné postoupené zajišťovatelům 3 9 460 277 161 x
c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/−) 4 4 246 x x
d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/−) 5 −22 4 268 272 893
2. Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu (položka III.6.) 6 x x 15 952
3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 7 x x 16 817
4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: 8 x x x
a) náklady na pojistná plnění: 9 x x x
aa) hrubá výše 10 50 985 x x
ab) podíl zajišťovatelů 11 4 665 46 320 x
b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/−): 12 x x x
ba) hrubá výše 13 −32 943 x x
bb) podíl zajišťovatelů 14 −11 749 −21 195 25 125
5. Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/−) 15 x x −279
6. Prémie a slevy, očištěné od zajištění 16 x x 944
7. Čistá výše provozních nákladů: 17 x x x
a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 18 x 66 359 x
b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/−) 19 x −1 950 x
c) správní režie 20 x 49 407 x
d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích 21 x 0 113 816
8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 22 x x 44 067
9. Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/−) 23 x x 0
10. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.) 24 x x 121 989
II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ        
1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: 25 x x x
a) předepsané hrubé pojistné 26 x 5 862 149 x
b) pojistné postoupené zajišťovatelům 27 x 123 194 x
c) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěná od zajištění (+/−) 28 x −382 5 739 336
2. Výnosy z finančního umístění (investic): 29 x x x
a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob 30 x 0 x
b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: 31 x x x
ba) výnosy z pozemků a staveb nemovitostí 32 0 x x
bb) výnosy z ostatních investic 33 1 385 403 1 385 403 x
c) změny hodnoty finančního umístění (investic) 34 x 0 x
d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) 35 x 70 964 1 456 367
3. Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic) 36 x x 748 374
4. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 37 x x 52 116
5. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: 38 x x x
a) náklady na pojistná plnění: 39 x x x
aa) hrubá výše 40 1 882 356 x x
ab) podíl zajišťovatelů 41 4 992 1 877 364 x
b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/−): 42 x x x
ba) hrubá výše 43 25 424 x x
bb) podíl zajišťovatelů 44 516 24 908 1 902 272
6. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/−): 45 x x x
a) změna stavu rezervy pojistného životních pojištění: 46 x x x
aa) změna stavu hrubé výše 47 3 230 495 x x
ab) podíl zajišťovatelů 48 104 547 3 125 948 x
b) změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění 49 x 1 458 324 4 584 273
7. Prémie a slevy, očištěné od zajištění 50 x x  
8. Čistá výše provozních nákladů: 51 x x x
a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 52 x 204 386 x
b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/−) 53 x −23 901 x
c) správní režie 54 x 199 589 x
d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích 55 x 2 571 377 503
9. Náklady na finanční umístění (investice): 56 x x x
a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků 57 x 502 132 x
b) změna hodnoty finančního umístění (investic) 58 x 0 x
c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) 59 x 70 964 573 097
10. Úbytky hodnoty finančního umístění (investic) 60 x x 311 586
11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 61 x x 141 700
12. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Netechnický účet (položka III.4.) 62 x x 71 750
13. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k životnímu pojištění (položka III.2.) 63 x x 34 014
III. NETECHNICKÝ ÚČET        
1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.) 64 x x 121 989
2. Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.13.) 65 x x 34 014
3. Výnosy z finančního umístění (investic): 66 x x x
a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob 67 x   x
b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: 68 x x x
ba) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) 69 0 x x
bb) výnosy z ostatních investic 70 0 0 x
c) změny hodnoty finančního umístění (investic) 71 x 0 x
d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) 72 x 0 0
4. Převedené výnosy finančního umístění (investic) z Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.12.) 73 x x 71 750
5. Náklady na finanční umístění (investice): 74 x x x
a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků 75 x 0 x
b) změna hodnoty finančního umístění (investic) 76 x 0 x
c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) 77 x 0 0
6. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet k neživotnímu pojištění (položka I.2.) 78 x x 15 952
7. Ostatní výnosy 79 x x 6 443
8. Ostatní náklady 80 x x 4 381
9. Daň z příjmů z běžné činnosti 81 x x 38 018
10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění 82 x x 175 845
11. Mimořádné výnosy 83 x x  
12. Mimořádné náklady 84 x x  
13. Mimořádný zisk nebo ztráta 85 x x 0
14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 86 x x 0
15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách 87 x x 427
16. Zisk nebo ztráta za účetní období (položka III.3.) 88 x x 175 418

Obsah