Čestné prohlášení

Komerční pojišťovna, a.s., prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Komerční pojišťovna, a.s., dále prohlašuje, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k podstatným negativním změnám ve finanční situaci společnosti.

V Praze dne 18. března 2013

Jménem představenstva podepsali:


Stéphane Corbet
Stéphane Corbet
předseda představenstva
a ředitel společnosti


Zdeněk Zavadil
Zdeněk Zavadil
člen představenstva
a ředitel Úseku klientský servis a provoz


Obsah