Úvodní slovo předsedy představenstva

Komerční pojišťovna v roce 2012 dále rostla. Naše aktiva nyní přesahují 30 miliard korun. Z hlediska objemu spravovaných aktiv se tak KP rychle stává jednou z největších pojišťoven na českém trhu životního pojištění.

Stéphane Corbet

Stéphane Corbet
předseda představenstva a ředitel společnosti

Komerční pojišťovna získala v roce 2012 poprvé v historii ocenění World Finance Insurance Award pro nejlepší pojišťovnu v České republice. Porotci kladně hodnotili zejména vysoký standard péče o zákazníky a zároveň snahu o neustálé zlepšování pomocí realizace inovativních projektů (např. systém řízení jakosti) a zavádění moderních technologií. Dále porotci ocenili finanční sílu KP umocněnou rozvojem zaměstnanců a pozorností vůči klientům.

Toto ocenění je odměnou za úsilí našich zaměstnanců i distributorů, obzvláště v distribuční síti Komerční banky, kteří významně přispěli k tomu, že se model bankopojištění osvědčil i v českém prostředí.

Nyní se musíme nadále zaměřovat na zvýšení spokojenosti klientů a zlepšení efektivity práce. Jsem si jistý, že v nadcházejících letech získáme další podobná ocenění.

Vzhledem k nepříliš pozitivnímu ekonomickému vývoji bylo jasné, že rok 2012 bude obtížný. Nelze říci, že v době šíření krize všude kolem nás obtížný nebyl, avšak nám se podařilo mnohem více než jen této krizi čelit. Rok 2012 byl rokem, ve kterém týmy KP prokázaly svoji motivaci, angažovanost a rovněž důvěru v naši schopnost úspěšně čelit překážkám, které stály před námi.

Komerční pojišťovna v roce 2012 dále rostla. Naše aktiva nyní přesahují 30 miliard korun. Z hlediska objemu spravovaných aktiv se tak KP rychle stává jednou z největších pojišťoven na českém trhu životního pojištění. V konkurenci pojišťoven poskytujících životní pojištění jsme zaznamenali nejvýraznější nárůst spravovaných aktiv za posledních pět let! Tento výsledek považuji za velmi významný, neboť dokládá účinnost našeho obchodního modelu a strategie.

I v roce 2012 se KP soustředila na inovaci produktů. Realizovali jsme řadu nových projektů, např. zasílání upomínek pomocí SMS, pojištění korporátních karet, zcela nové rizikové životní pojištění, rozšíření pojištění Vital Premium o tranši v eurech, zasílání čísla pojistné smlouvy pomocí SMS.

Rok 2013 jistě přinese nové výzvy, některé z nich jsou již známé. V tomto roce má vstoupit v platnost nový zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích, který od nás bude vyžadovat rychlou adaptaci některých modelů spolupráce. Nový občanský zákoník, implementace směrnice Solventnost II a další projekty prověří naši schopnost vhodně reagovat a prokázat tvůrčí přístup. Nepochybuji o tom, že týmy KP mají dostatek zkušeností k tomu, aby tyto překážky překonaly a přispěly k tomu, že rok 2013 bude dalším rokem růstu.


Stéphane Corbet
Stéphane Corbet
předseda představenstva a ředitel společnosti


Obsah