Profil společnosti

Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti životního pojištění.

Obchodní firma

Komerční pojišťovna, a.s.

Právní forma

akciová společnost

Datum vzniku

1. září 1995

Sídlo společnosti

Praha 8, Karolinská 1, č. p. 650

Identifikační číslo

63998017, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3362

Akcionáři

SOGECAP, S.A., se sídlem 50 avenue du Général de Gaulle, 92093 Paris la Défense Cedex (s podílem 51 %)
Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1 (s podílem 49 %)

Základní kapitál

1 175 397 600 Kč

Předmět podnikání

  • pojišťovací činnost,
  • činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností.

Komerční pojišťovna, a.s., (dále také KP nebo Komerční pojišťovna) je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti životního pojištění.

Počínaje vstupem Société Générale, S.A., (dále také SG nebo Société Générale) do Komerční banky, a.s., (dále také KB nebo Komerční banka), ke kterému došlo v roce 2001, začala KP postupně přebírat bankopojistný obchodní model SG. Tento obchodní model je v současnosti již plně implementován a produkty KP dnes nabízejí a prodávají především obchodní sítě společností náležejících do skupiny Société Générale. Vedle nejrozsáhlejší sítě KB se jedná o společnosti ESSOX, s.r.o., (dále jen ESSOX), Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., (dále jen MPSS) a Penzijní společnost Komerční banky, a.s., (dále jen KB PS).

Významný distribuční kanál představují i externí partneři z řad pojišťovacích zprostředkovatelů, se kterými KP úspěšně rozvíjí spolupráci od roku 2009.

KP využívá statutu univerzální pojišťovny, který umožňuje poskytovat služby v oblasti životního i neživotního pojištění, a to nejen v České republice, ale na základě jednotné licence i v rámci celé EU. Od roku 2008 KP úspěšně spolupracuje se zahraničními společnostmi ze skupiny SG, své služby nabízí v Bulharsku, Rumunsku a Německu.

Majoritním vlastníkem 51 % akcií KP je pojišťovna SOGECAP, S.A., (dále také SOGECAP), která je 100% dceřinou společností SG, minoritním akcionářem s podílem 49 % je KB. KP má díky této akcionářské struktuře přímý přístup k využívání kvalitního know-how a dlouhodobých zkušeností v oblasti finančního poradenství.

Komerční pojišťovna je součástí skupiny Komerční banky a zároveň finanční skupiny Société Générale. KP nabízí své produkty zejména klientům Komerční banky. Klienti KB tak získávají možnost kompletního finančního poradenství včetně pojištění.


Obsah