Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti životního pojištění.

  Jednotky 2012 2011 2010 2009
Celková aktiva tis. Kč 32 047 712 26 257 298 21 700 214 14 498 778
Základní kapitál tis. Kč 1 175 398 1 175 398 904 152 602 768
Vlastní kapitál tis. Kč 2 389 057 1 346 544 1 382 292 1 225 247
Zisk/ztráta tis. Kč 175 418 251 046 139 116 71 736
Předepsané pojistné (hrubé) tis. Kč 6 148 770 6 850 897 8 981 639 4 824 610
Náklady na pojistná plnění (hrubé) tis. Kč 1 933 341 1 926 337 1 821 015 2 285 219
Objem technických rezerv (hrubé) tis. Kč 29 191 745 24 506 866 19 964 136 12 949 677
Počet zaměstnanců osoby 154 151 149 151

Obsah