Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2011

(dále jen „zpráva o vztazích“)

Komerční pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 8, Karolinská 1, č.p. 650, PSČ 186 00, IČ 63998017, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3362 (dále jen „Společnost“), je součástí podnikatelského seskupení (koncernu), ve kterém existují následující vztahy mezi Společností a jí ovládající osobou a dále vztahy mezi Společností a osobami ostatními ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „propojené osoby“).

Tato zpráva o vztazích mezi níže uvedenými osobami byla vypracována v souladu s ustanovením § 66a odstavec 9 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník), za období roku 2011 – tj. od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (dále jen „účetní období“)

I. Úvod

Společnost byla v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 součástí koncernu společnosti Société Générale S.A., se sídlem 29, BLD Hausmann, 75009 Paříž, Francie, číslo registrace ve francouzském obchodním rejstříku: R.C.S. Paris B552120222 (1955 B 12022) (dále jen „SG“ nebo „SG Paříž“).

V účetním období roku 2011 měla Společnost vztahy s následujícími propojenými osobami:

Společnost Sídlo Podíl SG na hlasovacích právech Společnosti
Société Générale S.A. Paris, 29 Bld Haussmann, 75009, Francie 100,00 %
Sogecap S.A. Paris La Défence Cedex, 50, Av. Du Général De Gaulle, 92093, Francie 100,00 %
Komerční banka, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, 114 07, Česká republika 60,74 %
ESSOX s.r.o. České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, 370 21, Česká republika 100,00 %
Penzijní fond Komerční banky, a.s. Praha 3, Lucemburská 1170/7, 130 11, Česká republika 100,00 %
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Praha 2, Bělehradská 128, č.p. 222, 120 21, Česká republika 100,00 %
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Praha 4, Antala Staška 2027/79, 140 00, Česká republika 100,00 %
ESSOX SK s.r.o. Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika 100,00 %
BRD Group Société Générale S.A. Bucharest, B-dul lon Mihalachel, BRD Building, Rumunsko 99,98 %
Société Générale EXPRESSBANK AD 92 bd, Vladislav Varnenchik Str., 9000 Varna, Bulharsko 99,69 %
Sogelife Bulgaria IJSC 73 Alexandar Stamboliiski Blvd, Vazrazhdane Region, Sofia 1303, Bulharsko 99,87 %
BRD Finance Rue Ion Mihalache no.1-7, Tour BRD, Secteur 1, Bucarest, Rumunsko 100,00 %
Hanseatic Bank GmbH & Co KG Bramfelder Chaussee 101, Hamburg, Německo 75,00 %
Credibul AD Hitech Park IZOT, Tzarigradsko shose – 7th kilometer, Sofia 1784, Bulharsko 100,00 %

II. Vztahy s propojenými osobami

A. Smlouvy a dohody s ovládající osobou a dalšími propojenými osobami

I. Smlouvy a dohody uzavřené během účetního období
Druh smlouvy (nebo předmět smlouvy
– pokud není dán názvem)
Smluvní strana Plnění Společnosti Protiplnění Újma vzniklá Společnosti
Dodatek č.1 (ze dne 15. 1. 2011) ke Kolektivní smlouvě o cestovním pojištění pro držitele karet vydaných Société General Expressbank – Master Policy 0001 (ze dne 15. 1. 2010) Société Générale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 4 (ze dne 4. 1. 2011) ke smlouvě o zprostředkovatelské činnosti (ze dne 24. 9. 2009) Société Générale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 6 (ze dne 6. 1. 2011) ke smlouvě o zprostředkovatelské činnosti (ze dne 24. 9. 2009) Société Générale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 3 (ze dne 6. 1. 2011) k Finančnímu protokolu ke smlouvě o zprostředkovatelské činnosti (ze dne 24. 9. 2009) Société Générale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 5 (ze dne 15. 1. 2011) ke smlouvě o zprostředkovatelské činnosti (ze dne 24. 9. 2009) Société Générale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 4 (ze dne 31. 1. 2011) k Finančnímu protokolu ke smlouvě o zprostředkovatelské činnosti (ze dne 24. 9. 2009) Société Générale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Kolektivní smlouva o pojištění úvěrů SGEB – ztráta zaměstnání (ze dne 1. 2. 2011) Sogelife Bulgaria IJSC Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 12 (ze dne 1. 2. 2011) ke Smlouvě o zprostředkování prodeje produktu „VITAL INVEST“ (ze dne 4. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 5 (ze dne 1. 2. 2011) k Finančnímu protokolu ke smlouvě o zprostředkovatelské činnosti (ze dne 24. 9. 2009) Société Générale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 6 (ze dne 6. 1. 2011) k Finančnímu protokolu ke smlouvě o zprostředkovatelské činnosti (ze dne 24. 9. 2009) Société Générale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 7 (ze dne 1. 2. 2011) ke smlouvě o zprostředkovatelské činnosti (ze dne 24. 9. 2009) Société Générale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 2. 2. 2011) ke Kolektivnímu pojištění pro krytí ztrát zneužití kreditní karty č. 3160000000 (ze dne 17. 11. 2009) BRD Finance Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva vztahující se ke strukturovaným produktům – Forte 5 (ze dne 8. 2. 2011) Société Générale S.A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva vztahující se ke strukturovaným produktům – Forte 6 (ze dne 8. 2. 2011) Société Générale S.A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva vztahující se ke strukturovaným produktům – Forte 7 (ze dne 8. 2. 2011) Société Générale S.A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva vztahující se ke strukturovaným produktům – Forte 8 (ze dne 8. 2. 2011) Société Générale S.A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 14. 2. 2011) ke Kolektivní pojistné smlouvě (ze dne 30. 3. 2009) Hanseatic Bank GmbH & Co KG Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o vydání a používání platební karty (ze dne 23. 2. 2011) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Vydání karty Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 1. 3. 2011) ke smlouvě o kolektivním pojištění k leasingovým a úvěrovým smlouvám č. 3180000000 (ze dne 1. 6. 2010) ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 3 (ze dne 1. 3. 2011) ke Smlouvě o finanční kompenzaci (ze dne 30. 11. 2005) ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Zápis o dohodě o snížení provize za mimořádné pojistné u produktů Brouček, Vital a Vital Invest (ze dne 15. 3. 2011) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o vydání a používání osobního certifikátu (ze dne 25. 3. 2011) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Vydání a používání firemního certifikátu Nevznikla
Smlouva o dvou typech kolektivního pojištění ke kreditním kartám „A KARTA“ a „LADY“ Komerční banky č. 3230000000 (ze dne 1. 4. 2011) Komerční banka, a.s. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 3 (ze dne 1. 4. 2011) ke Smlouvě o obchodním zastoupení (ze dne 10. 5. 2005) Modrá pyramida stavební spořitelny a.s. Provize Zprostředkování uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o outsorcingu interního auditu (ze dne 1. 4. 2011) Komerční banka a.s., Société Générale Smluvní odměna Poskytování služeb v oblasti interního auditu Nevznikla
Smlouva o poskytování přímého bankovnictví/Příkaz k administraci (ze dne 5. 4. 2011) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování přímého bankovnictví Nevznikla
Dodatek č. 3 (ze dne 20. 5. 2011) ke Kolektivnímu pojištění pro krytí ztrát zneužití kreditní karty č. 3160000000 (ze dne 17. 11. 2009) BRD Finance Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Zápis o dohodě o snížení provize za prodej cestovního pojištění (ze dne 23. 5. 2011) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Kolektivní smlouva 1022 – pojištění ztráty zaměstnání pro úvěry Credibul (ze dne 4. 6. 2011) Sogelife Bulgaria IJSC, Credibul AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Zprostředkovatelská smlouva mezi KP a Credibul – Smlouva o sjednávání pojištění ztráty zaměstnání pro úvěry Credibul (ze dne 4. 6. 2011) Credibul AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 ke Zprostředkovatelské smlouvě mezi KP a Credibul (ze dne 4. 6. 2011) Credibul AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Finanční protokol mezi KP a Credibul ke Zprostředkovatelské smlouvě mezi KP a Credibul + Dodatek 1 (ze dne 4. 6. 2011) Credibul AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o spolupráci při provedení soutěže (ze dne 23. 6. 2011) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Organizace soutěže bankovních poradců Nevznikla
Dodatek č. 4 (ze dne 30. 6. 2011) ke smlouvě o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům č. 3010000000 (ze dne 1. 8. 2007) Komerční banka, a.s. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 30. 6. 2011) ke smlouvě o kolektivním pojištění k leasingovým a úvěrovým smlouvám č. 3180000000 (ze dne 1. 6. 2010) ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 1. 7. 2011) ke Smlouvě o zprostředkování „VITAL“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 4 (ze dne 1. 7. 2011) ke Smlouvě o zprostředkování prodeje produktu „Vital Premium“ (ze dne 30. 11. 2009) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 1. 7. 2011) ke smlouvě Kolektivní pojištění pro krytí ztrát zneužiti kreditni karty č. 3220000000 (ze dne 1. 11. 2010) BRD – Société Générale S.A. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Zápis o dohodě o snížení provize za mimořádné pojistné u produktů Brouček, Vital a Vital Invest (ze dne 20. 7. 2011) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Commitment Letter – Forte 9 (ze dne 21. 7. 2011) Sociéte Générale S.A. a Komerční banka a.s. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Dodatek č. 4 (ze dne 31. 7. 2011) ke Smlouvě o finanční kompenzaci (ze dne 30. 11. 2005) ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 13 (ze dne 1. 8. 2011) ke Smlouvě o zprostředkování prodeje produktu „VITAL INVEST“ (ze dne 4. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Kolektivní smlouva 0002 – Pojištění zakoupeného zboží zahrnuté v kartách V PAY vydaných SGEB (ze dne 1. 8. 2011) Société Générale ExpressBank AD Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 8 (ze dne 1. 8. 2011) ke smlouvě o zprostředkovatelské činnosti (ze dne 24. 9. 2009) Société Générale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 7 (ze dne 1. 8. 2011) k Finančnímu protokolu ke smlouvě o zprostředkovatelské činnosti (ze dne 24. 9. 2009) Société Générale ExpressBank AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 1. 9. 2011) ke smlouvě Smlouvě o zprostředkování „VITAL GRANT“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 1. 9. 2011) ke smlouvě Smlouva o zprostředkování „PROGRAM VITAL A PROGRAM VITAL PLUS“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 3 (ze dne 1. 9. 2011) ke Smlouvě o zprostředkování „VITAL“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 1. 9. 2011) ke Smlouvě o zprostředkování produktu „Brouček“ ze dne (15. 6. 2009) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 5 (ze dne 1. 9. 2011) ke Smlouvě o zprostředkování prodeje produktu „Vital Premium“ (ze dne 30. 11. 2009) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o ochraně dat – Zpracování HR údajů Société Générale (z 16. 9. 2011) Société Générale S.A. Bez plnění Bez plnění Nevznikla
Commitment Letter – Optimo 6Y EMTN in CZK (ze dne 20. 9. 2011) Sociéte Générale S.A. a Komerční banka a.s. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva o zástavě cenných papírů (ze dne 3. 10. 2011) Komerční banka, a.s. Zástava cenných papírů Zástava cenných papírů Nevznikla
Zápis o dohodě o snížení provize za jednorázové a mimořádné pojistné Vital Invest (ze dne 1. 10. 2011) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o vydání a používání platební karty (ze dne 13. 10. 2011) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Vydání a používání platební karty Nevznikla
Smlouva vztahující se ke strukturovaným produktům – Optimo (ze dne 5. 10. 2011) Sociéte Générale S.A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva vztahující se ke strukturovaným produktům – Forte 9 (ze dne 5. 10. 2011) Sociéte Générale S.A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Dodatek č. 14 (ze dne 14. 10. 2011) ke Smlouvě o zprostředkování prodeje produktu „VITAL INVEST“ (ze dne 4. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o vydání a používání platební karty (ze dne 21. 10. 2011) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Vydání a používání platební karty Nevznikla
Smlouva o vydání a používání osobního certifikátu (ze dne 26. 10. 2011) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Vydání a používání firemního certifikátu Nevznikla
Zápis o dohodě o snížení provize za jednorázové a mimořádné pojistné Vital Invest (ze dne 1. 11. 2011) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o poskytování přímého bankovnictví/Příkaz k administraci (ze dne 1. 11. 2011) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování přímého bankovnictví Nevznikla
Smlouva o vydání a používání platební karty (ze dne 15. 11. 2011) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Vydání a používání platební karty Nevznikla
Dílčí smlouva č. 1 (ze dne 17. 11. 2011) k Rámcové smlouvě o poskytování IT služeb (ze dne 14. 9. 2010) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytování Služeb v oblasti technické infrastruktury Nevznikla
Dílčí smlouva č. 2 (ze dne 17. 11. 2011) k Rámcové smlouvě o poskytování IT služeb (ze dne 14. 9. 2010) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytování Služeb v oblasti technické infrastruktury Nevznikla
Dílčí smlouva č. 3 (ze dne 17. 11. 2011) k Rámcové smlouvě o poskytování IT služeb (ze dne 14. 9. 2010) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytování Služeb v oblasti technické infrastruktury Nevznikla
Dílčí smlouva č. 4 (ze dne 17. 11. 2011) k Rámcové smlouvě o poskytování IT služeb (ze dne 14. 9. 2010) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytování Služeb v oblasti technické infrastruktury Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění „Profi pojištění plateb“ č. 3250000000 (ze dne 7. 12. 2011) Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění „Moje pojištění plateb“ č. 3240000000 (ze dne 7. 12. 2011) Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 15. 12. 2011) k Rámcové smlouvě o poskytování služeb (ze dne 16. 12. 2010) Sogecap S.A. Smluvní odměna Poskytnutí služeb Nevznikla
Smlouva o vydání a používání firemního certifikátu (ze dne 19. 12. 2011) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Vydání a používání firemního certifikátu Nevznikla
Smlouva o přefakturaci personálních nákladů (ze dne 19. 12. 2011) Sogecap S.A. Bez plnění Bez protiplnění Nevznikla
II. Plnění přijatá i poskytnutá v účetním období ze smluv uzavřených v minulých účetních obdobích
Druh smlouvy (nebo předmět smlouvy
– pokud není dán názvem)
Smluvní strana Plnění Společnosti Protiplnění Újma vzniklá Společnosti
Dodatek č. 1 (ze dne 1. 1. 2010) ke Smlouvě o kolektivním pojištění k úvěrům společnosti ESSOX s.r.o. č. 3020000000 (ze dne 1. 8. 2004) ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 1. 1. 2010) ke Smlouvě o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům společnosti ESSOX s.r.o. č. 3130000000 (ze dne 2. 1. 2009) ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 1. 1. 2010) ke Smlouvě o kolektivním pojištění k revolvingovým úvěrům a kreditním kartám společnosti ESSOX s.r.o. č. 3110000000 (ze dne 29. 2. 2008) ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 6 (ze dne 1. 1. 2010) ke Smlouvě o kolektivním pojištění k úvěrům společnosti ESSOX s.r.o. č. 3070000000 (ze dne 1. 4. 2005) ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 1. 1. 2010) ke Smlouvě o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům společnosti ESSOX s.r.o. č. 3100000000 (ze dne 31. 8. 2007) ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 1. 1. 2010) ke Smlouvě o kolektivním pojištění k revolvingovým úvěrům a kreditním kartám společnosti ESSOX s.r.o. č. 3120000000 (ze dne 1. 6. 2008) ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Certifikát pro identifikaci pojišťovacích agentů (ze dne 1. 1. 2010) SG Expressbank JSC, Bulgaria Bez plnění Bez plnění Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 4. 1. 2010) k Dohodě pro pojistnou činnost (ze dne 24. 9. 2009) Société Générale EXPRESSBANK AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Celosvětový pojišťovací plán (ze dne 7. 1. 2010) Société Générale S.A. Bez plnění Bez plnění Nevznikla
Smlouva vztahující se ke strukturovaným produktům (ze dne 13. 1. 2010) Société Générale S.A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Rámcová smlouva 0001 o cestovním pojištění pro držitele karet SG EXPRESSBANK (ze dne 15. 1. 2010) Société Générale EXPRESSBANK AD, Sogelife Bulgaria IJSC Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 7 (ze dne 15.1. 2010) ke Smlouvě o zprostředkování prodeje produktu „VITAL INVEST“ (ze dne 4. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 3 (ze dne 28. 1. 2010) ke Smlouvě o zprostředkování produktu „Vital Plus“ (ze dne 14. 4. 2009) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Zápis o dohodě o snížení provize za jednorázové a mimořádné pojistné Vital Invest (ze dne 10. 2. 2010) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek (ze dne 8. 2. 2010) ke Commitment letter (Forte 2) (ze dne 12. 11. 2009) Société Générale S.A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva vztahující se ke strukturovaným produktům (ze dne 15. 3. 2010) Société Générale S.A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva o spolupráci při provedení soutěže (ze dne 16. 3.2010) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Organizace soutěže bankovních poradců Nevznikla
Dodatek č. 8 (ze dne 16. 4. 2010) ke Smlouvě o zprostředkování prodeje produktu „VITAL INVEST“ (ze dne 4. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Zápis o dohodě o snížení provize za jednorázové a mimořádné pojistné Brouček, Vital a Vital Invest (ze dne 19. 4. 2010) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o poskytování služeb – outsorcing (HR služby) (ze dne 21. 4. 2010) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytování služeb – outsourcing (HR služby) Nevznikla
Smlouva vztahující se ke strukturovaným produktům (ze dne 30. 4. 2010) Société Générale S.A. Smluvní odměna; Prodej fondu Nevznikla
Commitment Letter Forte 3 (ze dne 30. 4. 2010) Société Générale S.A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva o zástavě cenných papírů (ze dne 30. 4. 2010) Komerční banka, a.s. Zástava cenných papírů Zástava cenných papírů Nevznikla
Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu (ze dne 30. 4. 2010) Komerční banka, a.s. Obchodování na finančním trhu Obchodování na finančním trhu Nevznikla
Dodatek č. 9 (ze dne 30. 4. 2010) ke Smlouvě o zprostředkování prodeje produktu „VITAL INVEST“ (ze dne 4. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Rámcová smlouva o poskytovaní služeb (ze dne 3. 5. 2010) Sogecap S.A. Smluvní odměna Poskytnutí služeb Nevznikla
Zápis o dohodě o snížení provize za prodej cestovního pojištění (ze dne 21. 5. 2010) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 26. 5. 2010) Kolektivnímu pojištění pro krytí ztrát zneužití kreditní karty č. 3160000000 (ze dne 17. 11. 2009) BRD Finance – Société Générale S.A. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění k leasingovým a úvěrovým smlouvám společnosti ESSOX s.r.o. č. 3180000000 (ze dne 1. 6. 2010) ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 3 (ze dne 1. 7. 2010) k Dohodě pro pojistnou činnost (ze dne 24. 9. 2009) Société Générale EXPRESSBANK AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 1. 7. 2010) ke Smlouvě o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům společnosti ESSOX s.r.o. č. 3100000000 (ze dne 31. 8. 2007) ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 1. 7. 2010) ke Smlouvě o zprostředkování prodeje produktu „PROFI MERLIN“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 1. 7. 2010) ke Smlouvě o zprostředkování prodeje produktu „MERLIN“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 1. 7. 2010) ke Smlouvě o kolektivním pojištění produktu „MERLIN“ a „PROFI MERLIN“ č. 3170000000 (ze dne 5. 10. 2009) Komerční banka, a.s. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 1. 7. 2010) ke smlouvě o vzájemné spolupráci (ze dne 1. 8. 2007) Komerční banka, a.s. Bez plnění Poskytování bankovních služeb Nevznikla
Custody smlouva ze dne (7. 7. 2010) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Správa cenných papírů a Vypořádání transakce s cennými papíry Nevznikla
Smlouva o mlčenlivosti (ze dne 9. 7. 2010) Komerční banka, a.s. Bez plnění Bez plnění Nevznikla
Zápis o dohodě o snížení provize za jednorázové a mimořádné pojistné Vital Invest (ze dne 12. 7. 2010) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zástavě cenných papírů (ze dne 20. 7. 2010) Komerční banka, a.s. Zástava cenných papírů Zástava cenných papírů Nevznikla
Dodatek č. 3 (ze dne 30. 7. 2010) ke Smlouvě o zprostředkování prodeje produktu Vital Premium (ze dne 18. 12. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 3 (ze dne 1. 8. 2010) ke smlouvě o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům č. 3010000000 (ze dne 1. 8. 2007) Komerční banka, a.s. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o spolupráci při realizaci motivační akce na podporu prodeje pojistných produktů Komerční pojišťovny, a.s. pro zprostředkovatele Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. (ze dne 31. 8. 2010) Modrá pyramida stavební spořitelny a.s. Motivační odměna Realizace motivační akce na podporu prodeje pojistnách produktů Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 31. 8. 2010) ke smlouvě o obchodním zastoupení (ze dne 10. 5. 2005) – redesign produktu RPA/RPK, změna provizorního systému Modrá pyramida stavební spořitelny a.s. Provize Zprostředkování uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Přefakturace nákladů z KP do MPSS (ze dne 10. 10. 2010) Modrá pyramida stavební spořitelny a.s. Poskytnutí prodejních materiálů Úhrada nákladů spojených s poskytnutím prodejních materiálů Nevznikla
Rámcová smlouva o poskytování IT služeb (ze dne 14. 9. 2010) Komerční banka, a.s. Odměna dle hodinové sazby Poskytování služeb z oblasti infrastruktury informační technologie Nevznikla
Přistoupení k Pravidlům spolupráce KB a členů skupiny v oblasti sourcingu a nákupu (ze dne 15. 10. 2010) Komerční banka, a.s. Bez plnění Bez plnění Nevznikla
Commitment Letter Forte 4 (ze dne 7. 9. 2010) Société Générale S.A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Dohoda vztahující se ke Strukturovaným produktům – Forte 4 (ze dne 27. 9. 2010) Société Générale S.A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Dodatek č. 10 (ze dne 8. 10. 2010) ke Smlouvě o zprostředkování prodeje produktu „VITAL INVEST“ (ze dne 4. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Kolektivní pojištění pro krytí ztrát zneužiti kreditni karty č. 3220000000 (ze dne 1. 11. 2010) BRD – Société Générale S.A. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 1. 12. 2010) ke Smlouvě o kolektivním pojištění k revolvingovým úvěrům a kreditním kartám společnosti ESSOX s.r.o. č. 3110000000 (ze dne 29. 2. 2008) ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 1. 12. 2010) ke smlouvě o kolektivním pojištění k revolvingovým úvěrům a kreditním kartám společnosti ESSOX s.r.o. č. 3120000000 (ze dne 1. 6. 2008) ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 11 (ze dne 16. 12. 2010) ke Smlouvě o zprostředkování prodeje produktu „VITAL INVEST“ (ze dne 4. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Rámcová smlouva o poskytování služeb (ze dne 16. 12. 2010) Sogecap S.A. Smluvní odměna Poskytnutí služeb Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 31. 12. 2010) ke smlouvě Smlouva o zprostředkování „PROGRAM VITAL A PROGRAM VITAL PLUS“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům společnosti č. 3130000000 (ze dne 2. 1. 2009) ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Návrh na uzavření smlouvy o vydání a používání platební karty (ze dne 8. 1. 2009) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Vydání a používání platební karty Nevznikla
Dodatek č. 8 (ze dne 9. 1. 2009) k pojistné smlouvě č. 3133100009 o skupinovém pojištění osob (ze dne 9. 1. 2003) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění k platebním kartám č. 2149500001 (ze dne 26. 1. 2009) a Dodatek č. 1 (ze dne 28. 8. 2009) a Dodatek č. 2 (ze dne 30. 10. 2009) ke této Smlouvě Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 9. 3. 2009) ke Smlouvě o zprostředkování produktu Rizikové životní pojištění hypoték (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Service Level Agreement (ze dne 26. 3. 2009) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Sdílení intranetových služeb Nevznikla
Smlouva o zprostředkování produktu „Vital Plus“ (ze dne 14. 4. 2009) a Dodatek č. 1 (ze dne 3. 7. 2009) a Dodatek č. 2 (ze dne 25. 9. 2009) ke této Smlouvě Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 15. 4. 2009) k Rámcové smlouvě o distribuci (ze dne 22. 6. 2007) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Zápis (ze dne 20. 4. 2009) o změně podmínek vyplácení provizí k maturujícím smlouvám KP (ze dne 4. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Zápis dohody o snížení provize za mimořádné pojistné u produktů Vital a Vital Invest (ze dne 13. 5. 2009) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o kolektivnímu pojištění k úvěrům č. 3140000000 (ze dne 5. 5. 2009) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Zápis o dohodě o snížení provize za prodej cestovního pojištění (ze dne 21. 5. 2009) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dohoda o poskytnutí dovolené při změně zaměstnání zaměstnanci (ze dne 27. 5. 2009) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytnutí dovolené zaměstnanci Nevznikla
Zápis o dohodě o snížení provize za prodej cestovního pojištění (ze dne 8. 6. 2009) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování produktu „Brouček“ ze dne (15. 6. 2009) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 5 (ze dne 29. 6. 2009) ke Smlouvě o kolektivnímu pojištění úvěrů společnosti ESSOX s.r.o. č. 30700000000 (ze dne 1. 4. 2005) ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o vydání a používání platební karty (ze dne 1. 7. 2009) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Vydání a používání platební karty Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 7. 7. 2009) ke Smlouvě o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům 3010000000 (ze dne 1. 8. 2007) Komerční banka, a.s. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 3 (ze dne 16. 7. 2009) ke zprostředkování produktů Rizikového životního pojištění hypoték (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Kupní smlouva – Tiskárna Epson DFX – 5000 (ze dne 17. 7. 2009) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Prodej tiskárny Epson DFX Nevznikla
Dodatek č. 2 (27. 7. 2009) ke Smlouvě o finanční kompenzaci ve formě podílu na zisku (ze dne 30. 11. 2005) ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Commitment letter (ze dne 29. 7. 2009) Société Générale S.A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Dodatek č. 4 (ze dne 28. 8. 2009) ke Smlouvě o kolektivnímu pojištění k platebním kartám MC, VISA a American Express č. 2150500001 (ze dne 31. 12. 2007) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Výpověď smlouvy o vydání platební karty (ze dne 19. 8. 2009) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Výpověď vydání platební karty Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 28. 8. 2009) ke Smlouvě o kolektivnímu pojištění ke kreditním kartám KB (ze dne 1. 11. 2004) Komerční banka, a.s. Poskytnuté pojištění, pojistné plnění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 28. 8. 2009) ke Smlouvě o kolektivním pojištění ke kreditním kartám č. 3040000000 (ze dne 1. 11. 2007) Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 21. 9. 2009) ke Smlouvě o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům č. 30100000000 (ze dne 1. 8. 2007) Komerční banka, a.s. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Dohoda pro pojistnou činnost (ze dne 24. 9. 2009) Société Générale EXPRESSBANK AD Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění produktu „MERLIN“ a „PROFI MERLIN“ č. 3170000000 (ze dne 5. 10. 2009) a ve znění Dodatku č. 1 (ze dne 27. 10. 2009) Komerční banka, a.s. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 5 (ze dne 5. 10. 2009) ke Smlouvě o zprostředkování prodeje produktu „VITAL INVEST“ (ze dne 4. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Custody smlouva pro produkt „VITAL INVEST FORTE“ (ze dne 6. 10. 2009) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Správa cenných papírů Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 20. 10. 2009) ke Smlouvě o spolupráci (ze dne 21. 11. 2008) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Plnění povinností zastupujícího člena skupiny Nevznikla
Rámcová smlouva o sjednávání termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou (ze dne 22. 10. 2009) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Sjednávání termínovaných vkladů Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění nákupu zboží ke kreditním kartám KB č. 3190000000 (ze dne 29. 10. 2009) Komerční banka, a.s. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Zápis o dohodě o snížení provize za jednorázové a mimořádné pojistné produktu „VITAL INVEST“ (ze dne 30. 10. 2009) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Commitment letter – Forte 2 (ze dne 12. 11. 2009 Société Générale S.A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Kolektivní pojištění pro krytí ztrát zneužití kreditní karty č. 3160000000 (ze dne 17. 11. 2009) BRD Finance – Société Générale S.A. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování prodeje produktu „VITAL PREMIUM“ (ze dne 30. 11. 2009) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o příjímání elektronických plateb prostřednictvím služby Moje platba (ze dne 14. 12. 2009) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Příjímání elektronických plateb Nevznikla
Smlouva o poskytování služeb v systému krátkodobých dluhopisů (ze dne 12. 11. 2009) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Služby v systému krátkodobých dluhopisů Nevznikla
Smlouva o vydání a používání firemního certifikátu (ze dne 7. 12. 2009) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Vydání a používání firemního certifikátu Nevznikla
Smlouva o spolupráci při ocenění (ze dne 9. 12. 2009) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Oceňování investičních nástrojů Nevznikla
Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu (ze dne 23. 12. 2009) Komerční banka, a.s. Uzavírání finančních transakcí Uzavírání finančních transakcí Nevznikla
Smlouva vztahující se ke Smlouvě (ze dne 29. 7. 2009) ke strukturovaným produktům a jejich podmínkám (ze dne 23. 11. 2009) Société Générale S.A. Smluvní odměna Prodej fondu Nevznikla
Smlouva o poskytovaných poradenských službách SG (ze dne 31. 1. 2008) Société Générale S.A. Smluvní odměna Poskytování poradenských služeb Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 29. 2. 2008) ke Smlouvě o zprostředkování „RISK LIFE FOR MORTGAGE LOANS“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 7. 3. 2008) ke Smlouvě o zprostředkování Vital Invest (ze dne 4. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Rámcová smlouva o spolupráci č. 3010000246 ze dne (ze dne 9. 4. 2008) Modrá pyramida stavební spořitelny a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dohoda o ukončení smlouvy o připojení na Hlasový informační systém KB (ze dne 10. 4. 2008) Komerční banka, a.s. Bez plnění Bez plnění Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 7. 4. 2008) ke Smlouvě o kolektivním pojištění k úvěrům společnosti ESSOX SK s.r.o. č. 3080000000 (ze dne 1. 8. 2006) ESSOX SK s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o poskytování služeb call centra (ze dne 4. 2. 2008) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytování služeb call centra Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 18. 4. 2008) ke smlouvě o kolektivním pojištění k platebním kartám MC, VISA a AMERICAN EXPRESS č. 2150500001 (ze dne 31. 12. 2007) Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o kolektivním pojištění ke kreditním kartám č. 3040000000 (ze dne 1. 11. 2007) Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dohoda o snížení provize za mimořádné pojistné Vital a Vital Invest a za prodej cestovního pojištění (ze dne 30. 4. 2008) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 20. 5. 2008) ke Smlouvě o zprostředkování „VITAL“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění revolvingových úvěrů a kreditních karet ESSOX č. 3110000000 (ze dne 29. 2. 2008) ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 3 (ze dne 30. 6. 2008) ke Smlouvě o zprostředkování pojištění Vital Invest (ze dne 4. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 20. 6. 2008) ke Smlouvě o obchodním zastoupení (ze dne 10. 5. 2005) Modrá pyramida stavební spořitelny a.s. Provize Zprostředkování uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Výpověď smluv (2 smlouvy) o vydání platební karty (ze dne 29. 7. 2008) Komerční banka, a.s. Bez plnění Bez plnění Nevznikla
Příkaz k administraci (ze dne 14. 2. 2008) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování přímého bankovnictví Nevznikla
Dohoda o zúčtování poplatků (ze dne 1. 10. 2008) Komerční banka, a.s. Bez plnění Bez plnění Nevznikla
Smlouva o vydání a používání platební karty (ze dne 21. 10. 2008) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Vydání karty Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění k revolvingovým úvěrům a kreditním kartám společnosti ESSOX č. 3120000000 (ze dne 1. 6. 2008) ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 4 (ze dne 9. 6. 2008) ke Smlouvě o kolektivním pojištění k úvěrům společnosti ESSOX č. 3070000000 (ze dne 1. 4. 2005) ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Výpověď smlouvy o vydání platební karty (ze dne 16. 10. 2008) Komerční banka, a.s. Bez plnění Bez plnění Nevznikla
Zápis o dohodě o snížení provize za jednorázové a mimořádné pojistné Vital Invest (ze dne 23. 10. 2008) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o obstarání vypořádání transakcí s cennými papíry a jejich správě „Custody smlouva“ (ze dne 30. 10. 2008) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Správa cenných papírů Nevznikla
Smlouva o spolupráci v rámci skupiny o dani z přidané hodnoty (ze dne 21. 11. 2008) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Plnění povinností zastupujícího člena skupiny Nevznikla
Příkaz k administraci (ze dne 20. 11. 2008) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování přímého bankovnictví Nevznikla
Dodatek č. 1 (ze dne 18. 12. 2008) ke Smlouvě o spolupráci při poskytování pojištění k platebním kartám AMERICAN EXPRESS č. 2105800003 (ze dne 22. 4. 1998) Komerční banka, a.s. Podíl na zisku Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 2 (ze dne 18. 12. 2008) ke Smlouvě o kolektivním pojištění k platebním kartám MC, Visa a AMERICAN EXPRESS č. 2150500001 (ze dne 18. 12. 2007) Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 3 (ze dne 18. 12. 2008) ke Smlouvě o kolektivním pojištění k platebním kartám MC, Visa a AMERICAN EXPRESS č. 2150500002 (ze dne 18. 12. 2007) Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 8 (ze dne 18. 12. 2008) ke Smlouvě o spolupráci při poskytování pojištění k platebním kartám EC/MC a Visa č. 2105800011 (ze dne 1. 3. 1999) Komerční banka, a.s. Bez plnění Bez plnění Nevznikla
Dodatek č. 9 (ze dne 18. 12. 2008) ke Smlouvě o spolupráci při poskytování pojištění k platebním kartám EC/MC a Visa č. 2105800012 (ze dne 1. 3. 1999) Komerční banka, a.s. Podíl na zisku Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 4 (ze dne 20. 12. 2008) ke Smlouvě o poskytování pojištění Vital Invest (ze dne 4. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o vydávání a používání platebních karet (ze dne 17. 1. 2007) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Používání a vydání platební karty Nevznikla
Smlouva o přijímání platebních karet – Internet (ze dne 29. 3. 2007) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Přijímání platebních karet Nevznikla
Dohoda o poskytnutí čtečky čipových karet (ze dne 2. 4. 2007) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytnutí čtečky čipových karet Nevznikla
Dohoda o zasílání elektronických zpráv o zúčtování (ze dne 5. 6. 2007) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Zasílání elektronických zpráv o zúčtování Nevznikla
Dodatek č. 1 ze dne (1. 6. 2007) ke Smlouvě o zprostředkování „TRAVEL INSURANCE“ (ze dne 14. 6. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Rámcová smlouva o distribuci (ze dne 22. 6. 2007) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o užívání bezpečnostní schránky (ze dne 16. 7. 2007) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Užívání bezpečnostní schránky Nevznikla
Smlouva o vzájemné spolupráci (ze dne 1. 8. 2007) Komerční banka, a.s. Bez plnění Poskytování bankovních služeb Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům společnosti ESSOX s.r.o. č. 3100000000 (ze dne 31. 8. 2007) ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dohoda o zrušení práv a závazků ukončení nájemní smlouvy (ze dne 23. 11. 2007) Komerční banka, a.s. Bez plnění Bez plnění Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění ke kreditním kartám Komerční banky, a.s. č. 3040000000 (ze dne 1. 11. 2007) a Dodatek č. 1 (ze dne 14. 11. 2007) Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dodatek č. 3 (ze dne 14. 11. 2007) ke Smlouvě o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům (ze dne 27. 12. 2000) Komerční banka, a.s. Spolupráce při vývoji produktů a dalších obchodních Spolupráce při vývoji produktů a dalších Nevznikla
Dodatek č. 7 (ze dne 31. 12. 2007) ke Smlouvě o skupinovém pojištění osob (ze dne 9. 1. 2003) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění k platebním kartám MC, VISA a AMERICAN EXPRESS č. 2150500001 (ze dne 31. 12. 2007) Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o poskytování poradenských služeb Sogecap S.A. Smluvní odměna Poskytování poradenských služeb Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění k úvěrům společnosti ESSOX SK s.r.o. č. 3080000000 (ze dne 1. 8. 2006) ESSOX SK s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o zprostředkování Vital Invest (ze dne 4. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o finanční kompenzaci ve formě podílu na zisku (ze dne 1. 8. 2006) ESSOX SK s.r.o. Podíl na zisku Pojistné Nevznikla
Pojistná smlouva o skupin. pojištění osob (ze dne 9. 1. 2003) ve znění Dodatku č. 4 (ze dne 6. 1. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Pojistná smlouva o skupin. pojištění osob (ze dne 9. 1. 2003) ve znění Dodatku č. 5 (ze dne 12. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Rámcová smlouva o zpracování osobních údajů uzavřená mezi KB a KP (ze dne 24. 3. 2006) Komerční banka, a.s. Bez plnění Zpracovávání osobních údajů Nevznikla
Rámcová smlouva č. 3010000235 (Pojistný program Spektrum) ve znění Dodatku č. 1 (ze dne 14. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování a správě produktu PATRON ve znění Dodatku č. 1 (ze dne 24. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění – PATRON ve znění Dodatku č. 1 (ze dne 24. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování „PATRON“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování „PROFI PATRON“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování „RISK LIFE FOR MORTGAGE LOANS“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování „PROFI MERLIN“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování „MERLIN“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování „PROGRAM VITAL A PROGRAM VITAL PLUS“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování „VITAL GRANT“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování „VITAL“ (ze dne 25. 4. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dohoda o spolupráci při zajištění výplaty (ze dne 29. 5. 2006) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Spolupráce při zajištění výplat Nevznikla
Smlouva o zprostředkování „TRAVEL INSURANCE“ (ze dne 14. 6. 2006) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům společnosti ESSOX s.r.o. č. 3090000000 (1. 8. 2006) ESSOX s.r.o. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Dohoda o změně smluvních podmínek ze dne 31. 8. 2006 Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování služeb přímého bankovnictví Nevznikla
Smlouva o poskytování služeb přímého bankovnictví s identifikačním číslem Klienta (ze dne 31. 8. 2006) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování přímého bankovnictví Nevznikla
Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu (ze dne 5. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Zřízení a vedení běžného účtu Nevznikla
Smlouva o poskytování přímého bankovnictví/Příkaz k administraci (ze dne 5. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování přímého bankovnictví Nevznikla
Trvalý příkaz k automatickému převodu (ze dne 5. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Převod finančních prostředků Nevznikla
Smlouva o poskytování přímého bankovnictví/Žádost o změnu (ze dne 5. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Změna oprávněných osob Nevznikla
Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu (ze dne 27. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Vedení běžného účtu Nevznikla
Rámcová smlouva o spolupráci č. 3010000245 (PROGRAM SPEKTRUM) (ze dne 17. 10. 2006) Penzijní fond Komerční banky, a.s. Uzavírání pojistných smluv Zprostředkování uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o poskytování přímého bankovnictví (ze dne 27. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování přímého bankovnictví Nevznikla
Smlouva o poskytování přímého bankovnictví ve znění Dodatku č. 1 (ze dne 6. 12. 2006) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování přímého bankovnictví Nevznikla
Smlouva o poskytování přímého bankovnictví/Příkaz k administraci (ze dne 27. 10. 2006) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování přímého bankovnictví Nevznikla
Smlouva o poskytování přímého bankovnictví/Příkaz k administraci (ze dne 6. 12. 2006) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování přímého bankovnictví Nevznikla
Smlouva o TVIS/STVIS a spotových transakcí (ze dne 7. 12. 2006) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Uskutečňování TVIS/STVIS a spotových transakcí Nevznikla
Smlouva o spolupráci při provedení soutěže na podporu prodeje Vital, Vital Grant pro bankovní poradce Retail (ze dne 18. 9. 2006) Komerční banka, a.s. Poskytnutí cen do soutěže Organizace a provádění soutěže Nevznikla
Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu v Kč Komerční bankou, a.s. (ze dne 21. 1. 2005) ve znění Dodatku č. 1 (ze dne 19. 8. 2005) a Dodatku č. 2 (ze dne 30. 9. 2005) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Služby vedení běžného účtu Nevznikla
Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu v Kč Komerční bankou, a.s. (ze dne 1. 6. 2005) ve znění Dodatku č. 1 (ze dne 1. 6. 2005) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Služby vedení běžného účtu Nevznikla
Smlouva o poskytování zvýhodněných podmínek pro zaměstnance Komerční pojišťovna, a.s. – účastníky stavebního spoření v MPSS (ze dne 15. 6. 2005) Modrá pyramida stavební spořitelny a.s. Bez plnění Uzavírání smluv o stavebním spoření pro zaměstnance KP Nevznikla
Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji produktů v rámci Programu Vital a Program Vital Plus podle § 652 a násl. Obchodního zákoníku, ve znění Dodatku č. 1 (ze dne 26. 4. 2005) Komerční banka, a.s. Provize Vykonávání činností směřujících k příležitosti uzavírat pojistné smlouvy Nevznikla
Kupní smlouvy o uzavření FX obchodů Komerční banka, a.s. Nákup/Prodej měny Prodej / Nákup měny Nevznikla
Rámcová smlouva o zajištění peněžité pohledávky převodem cenných papírů (ze dne 19. 4. 2005) Komerční banka, a.s. Poskytování a přijímání úvěru zajištěného převodem cenných papírů Poskytování a přijímání úvěru zajištěného převodem cenných papírů Nevznikla
Smlouva o proškolení zaměstnanců Komerční banky, a.s. dle zákona č. 38/2004 Sb. (smlouva č. 2200/2005/7) (ze dne 15. 7. 2005) Komerční banka, a.s. Proškolení zaměstnanců Smluvní cena Nevznikla
Dohoda o zúčtování poplatků (ze dne 18. 7. 2005) Komerční banka, a.s. Bez plnění Sjednaný způsob zúčtování poplatků Nevznikla
Rámcová dohoda o distribuci (ze dne 22. 9. 2005) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Dohoda o spolupráci (ze dne 22. 9. 2005) Komerční banka, a.s. Spolupráce při vývoji produktů a dalších obchodních aktivitách Spolupráce při vývoji produktů a dalších obchodních aktivitách Nevznikla
Smlouva o nájmu nebytových prostor (Brno) (ze dne 31. 5. 2005) Komerční banka, a.s. Nájemné Poskytování prostor Nevznikla
Rámcová smlouva o poskytování finančních služeb (ze dne 1. 6. 2004) ve znění Dodatku č. 1 (ze dne 3. 12. 2004) a Dodatku č. 2 (ze dne 5. 12. 2005) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Vytvoření úvěrového rámce Nevznikla
Dodatek ke Smlouvě o zřízení a vedení BÚ v Kč KB, a.s. (Evidenční cash – pooling ze dne 1. 10. 2003) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Vedení cash-poolingu Nevznikla
Dohoda o sjednání technických pravidel a obchodních podmínek pro termínovaná depozita s individuální úrokovou sazbou (TVIS, ze dne 19. 12. 2002) Komerční banka, a.s. Ukládání termínovaných vkladů Úroky dle běžných obchodních podmínek Nevznikla
Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu (ze dne 18. 7. 2003) Komerční banka, a.s. Obchodování na finančním trhu Obchodování na finančním trhu Nevznikla
Smlouva o poskytování služeb na trhu krátkodobých dluhopisů (ze dne 23. 10. 2001) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování služeb na trhu krátkodobých dluhopisů Nevznikla
Smlouva o poskytování služeb na finančním trhu (Custody smlouva) (ze dne 21. 10. 2002) ve znění Dodatku č. 1 (ze dne 20. 1. 2004) a Dodatku č. 2 (ze dne 1. 7. 2004) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování custody služeb Nevznikla
Smlouva o používání safesové schránky KB (2 smlouvy) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování safesových schránek Nevznikla
Smlouva o připojení na hlasový informační systém KB (ze dne 8. 7. 1998) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Připojení na hlasový informační systém KB Nevznikla
Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu (celkem 13 smluv) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Služby vedení běžného účtu Nevznikla
Smlouva o používání přímého bankovnictví (ze dne 13. 9. 2002) Komerční banka, a.s. Poplatky dle sazebníku Poskytování služeb přímého bankovnictví KB Nevznikla
Smlouva o nájmu nebytových prostor – Jihlava (ze dne 31. 1. 2003), ve znění Dodatku č. 1 (ze dne 30. 6. 2003), Dodatku č. 2 (ze dne 16. 6. 2004) a Dodatku č. 3 (ze dne 29. 4. 2005) Komerční banka, a.s. Nájemné Poskytování prostor Nevznikla
Licenční smlouva (ze dne 20. 12. 2004) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Poskytnutí ochranné známky KB Nevznikla
Smlouva o vedení mzdové agendy (ze dne 1. 10. 2003) Komerční banka, a.s. Smluvní odměna Vedení mzdové agendy Nevznikla
Smlouva o spolupráci při poskytování pojištění k platebním kartám American Express (ze dne 22. 4. 1998) ve znění Dodatku 1 až 8 Komerční banka, a.s. Provize Pojistné Nevznikla
Smlouva o spolupráci při poskytování pojištění k platebním kartám EC/MC a VISA (ze dne 1. 3. 1999) ve znění Dodatku 1 až 8 Komerční banka, a.s. Provize Pojistné Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům (ze dne 21. 12. 2000) ve znění Dodatku č. 1 (ze dne 29. 12. 2000) a Dodatku č. 2 (ze dne 27. 5. 2004) Komerční banka, a.s. Poskytnuté pojištění, pojistné plnění Pojistné Nevznikla
Rámcová smlouva č. 3010001126 (Smlouva o spolupráci mezi Komerční pojišťovnou a.s. a společností Franfinance Czech republic, s. r. o. Pojistný Program Vital (ze dne 14. 4. 2006) Société Générale Equipment Finance Smluvní odměna Zprostředkování a uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o spolupráci (ze dne 27. 12. 2000) Komerční banka, a.s. Spolupráce při vývoji produktů a dalších obchodních aktivitách Spolupráce při vývoji produktů a dalších obchodních aktivitách Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění ke kreditním kartám Komerční banky, a.s., č. 3040000000 (ze dne 1. 11. 2004) Komerční banka, a.s. Poskytnuté pojištění, pojistné plnění Pojistné Nevznikla
Dohoda o provizích poskytovaných KP (ze dne 2. 1. 1997) ve znění Dodatku č. 6 k Dohodě o provizích za služby poskytované KB Komerční pojišťovně Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování a správě produktu Patron (ze dne 25. 8. 2003) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování a správa produktu Patron Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění Patron (ze dne 25. 8. 2003) Komerční banka, a.s. Poskytnutí pojištění Pojistné Nevznikla
Rámcová smlouva o spolupráci mezi KB a KP, Pojistný program Spektrum (ze dne 28. 1. 2003) Komerční banka, a.s. Uzavírání pojistných smluv Zprostředkování uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování – Vital (ze dne 22. 1. 2003) ve znění Dodatku č. 1 (ze dne 30. 3. 2004) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování produktu MERLIN (ze dne 1. 4. 2004) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zprostředkování produktu Vital Grant (ze dne 11. 11. 2004) Komerční banka, a.s. Provize Zprostředkování uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění k úvěrům společnosti ESSOX s.r.o. č. 3020000000 (ze dne 1. 8. 2004) ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění k revolvingovým úvěrům a futuro kartám společnosti ESSOX s.r.o. č. 3030000000 (ze dne 1. 9. 2004) ve znění Dodatku č. 1 (ze dne 30. 11. 2005) ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění k revolvingovým úvěrům a kreditním kartám společnosti ESSOX s.r.o. č. 3050000000 (ze dne 1. 12. 2004) ve znění Dodatku č. 1 (ze dne 1. 5. 2005) a Dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2005 ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o kolektivním pojištění k úvěrům společnosti ESSOX s.r.o. č. 3070000000 (ze dne 1. 4. 2005) ve znění Dodatku č. 1 (ze dne 1. 9. 2005), Dodatku č. 2 (ze dne 30. 11. 2005) a Dodatku č. 3 (ze dne 16. 10. 2006) ESSOX s.r.o. Poskytování pojištění Pojistné Nevznikla
Smlouva o zpracování osobních údajů (ze dne 1. 10. 2003) ESSOX s.r.o. Bez plnění Bez protiplnění Nevznikla
Smlouva o spolupráci v oblasti penzijního připojištění se státním příspěvkem (ze dne 18. 8. 2003) Penzijní fond Komerční banky, a.s. Spolupráce při administraci smluv o penzijním připojištění Provize Nevznikla
Smlouva o obchodním zastoupení (ze dne 10. 5. 2005) Modrá pyramida stavební spořitelny a.s. Provize Zprostředkování uzavírání pojistných smluv Nevznikla
Smlouva o zpracování osobních údajů (ze dne 10. 10. 2002) Penzijní fond Komerční banky, a.s. Bez plnění Bez protiplnění Nevznikla

B. Jiné právní úkony učiněné Společností v zájmu ovládající osoby a dalších propojených osob

V průběhu roku 2011 nebyly přijaty či učiněny Společností jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a dalších propojených osob.

C. Opatření přijatá či učiněná Společností v zájmu ovládající osoby a dalších propojených osob nebo na jejich popud

V průběhu roku 2011 nebyla přijata či učiněna Společností opatření v zájmu ovládací osoby a dalších propojených osob nebo na jejich popud.

III. Závěr

Představenstvo Společnosti přezkoumalo veškeré vztahy mezi Společností a propojenými osobami za účetní období roku 2011 a konstatuje, že z žádné uzavřené smlouvy, dohody, jiného právního úkonu, či ostatních opatření učiněných či přijatých Společností v účetním období nevznikla Společnosti žádná újma.

V Praze dne 8. 3. 2012

Podpis Corbet

Stéphane Corbet
předseda představenstva

Zavadil podpis

Ing. Zdeněk Zavadil
člen představenstva