Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011

 
v tis. Kč
Číslo řádku
b
Základna
1
Mezisoučet
2
Výsledek
3
I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ        
1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: 1 x x x
a) předepsané hrubé pojistné 2 257 522 x x
b) pojistné postoupené zajišťovatelům 3 8 709 248 813 x
c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/−) 4 9 088 x x
d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/−) 5 15 9 073 239 739
2. Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu (položka III.6.) 6 x x 16 582
3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 7 x x 6 735
4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: 8 x x x
a) náklady na pojistná plnění: 9 x x x
aa) hrubá výše 10 33 047 x x
ab) podíl zajišťovatelů 11 7 103 25 944 x
b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/−): 12 x x x
ba) hrubá výše 13 −12 987 x x
bb) podíl zajišťovatelů 14 −2 919 −10 068 15 876
5. Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/−) 15 x x −91
6. Prémie a slevy, očištěné od zajištění 16 x x 770
7. Čistá výše provozních nákladů: 17 x x x
a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 18 x 79 738 x
b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/−) 19 x −6 734 x
c) správní režie 20 x 44 593 x
d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích 21 x 0 117 598
8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 22 x x 19 877
9. Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/−) 23 x x 0
10. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.) 24 x x 109 027
II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ        
1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: 25 x x x
a) předepsané hrubé pojistné 26 x 6 593 375 x
b) pojistné postoupené zajišťovatelům 27 x 13 826 x
c) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěná od zajištění (+/−) 28 x −72 6 579 620
2. Výnosy z finančního umístění (investic): 29 x x x
a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob 30 x 0 x
b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: 31 x x x
ba) výnosy z pozemků a staveb nemovitostí 32 0 x x
bb) výnosy z ostatních investic 33 1 184 694 1 184 694 x
c) změny hodnoty finančního umístění (investic) 34 x 0 x
d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) 35 x 353 784 1 538 478
3. Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic) 36 x x 185 516
4. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 37 x x 48 276
5. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: 38 x x x
a) náklady na pojistná plnění: 39 x x x
aa) hrubá výše 40 1 893 290 x x
ab) podíl zajišťovatelů 41 3 591 1 889 699 x
b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/−): 42 x x x
ba) hrubá výše 43 6 701 x x
bb) podíl zajišťovatelů 44 −127 6 828 1 896 527
6. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/−): 45 x x x
a) změna stavu rezervy pojistného životních pojištění: 46 x x x
aa) změna stavu hrubé výše 47 3 042 134 x x
ab) podíl zajišťovatelů 48 0 3 042 134 x
b) změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění 49 x 1 506 031 4 548 165
7. Prémie a slevy, očištěné od zajištění 50 x x  
8. Čistá výše provozních nákladů: 51 x x x
a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 52 x 185 524 x
b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/−) 53 x −18 931 x
c) správní režie 54 x 208 577 x
d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích 55 x 1 959 373 211
9. Náklady na finanční umístění (investice): 56 x x x
a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků 57 x 379 802 x
b) změna hodnoty finančního umístění (investic) 58 x 0 x
c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) 59 x 354 773 734 575
10. Úbytky hodnoty finančního umístění (investic) 60 x x 460 853
11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 61 x x 129 580
12. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Netechnický účet (položka III.4.) 62 x x 69 014
13. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k životnímu pojištění (položka III.2.) 63 x x 139 964
III. NETECHNICKÝ ÚČET        
1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.) 64 x x 109 027
2. Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.13.) 65 x x 139 964
3. Výnosy z finančního umístění (investic): 66 x x x
a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob 67 x x
b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: 68 x x x
ba) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) 69 0 x x
bb) výnosy z ostatních investic 70 0 0 x
c) změny hodnoty finančního umístění (investic) 71 x 0 x
d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) 72 x 0 0
4. Převedené výnosy finančního umístění (investic) z Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.12.) 73 x x 69 014
5. Náklady na finanční umístění (investice): 74 x x x
a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků 75 x 0 x
b) změna hodnoty finančního umístění (investic) 76 x 0 x
c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) 77 x 0 0
6. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet k neživotnímu pojištění (položka I.2.) 78 x x 16 582
7. Ostatní výnosy 79 x x 21 388
8. Ostatní náklady 80 x x 17 723
9. Daň z příjmů z běžné činnosti 81 x x 53 810
10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění 82 x x 251 277
11. Mimořádné výnosy 83 x x  
12. Mimořádné náklady 84 x x  
13. Mimořádný zisk nebo ztráta 85 x x 0
14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 86 x x 0
15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách 87 x x 232
16. Zisk nebo ztráta za účetní období (položka III.3.) 88 x x 251 046