Čestné prohlášení

Komerční pojišťovna, a.s., prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Komerční pojišťovna, a.s., dále prohlašuje, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k podstatným negativním změnám ve finanční situaci společnosti.

V Praze dne 8. 3. 2012

Jménem představenstva podepsali:

Podpis Corbet

Stéphane Corbet

předseda představenstva
a ředitel společnosti

Podpis Zavadil

Zdeněk Zavadil

člen představenstva
a ředitel Úseku klientský servis a provoz