Vrcholové orgány

Představenstvo

Stéphane Corbet předseda představenstva a ředitel společnosti

Jiří Koutník ředitel Úseku řízení projektů a IT

Šárka Šindlerová ředitelka Úseku ekonomického

William Chonier ředitel Úseku vývoj

Zdeněk Zavadil ředitel Úseku klientský servis a provoz

Stéphane Corbet

předseda představenstva a ředitel společnosti

Narozen 11. září 1969 ve Francii, bydliště Praha, státní občanství francouzské, zvolen předsedou představenstva s účinností od 1. září 2011. Členem představenstva Komerční pojišťovny je od 1. září 2003. Zastával různé aktuárské pozice, naposledy ve společnosti SOGECAP, předtím ve společnosti A.G.F. (člen skupiny Allianz). Je absolventem Statistického institutu při pařížské univerzitě a členem francouzského institutu pojistných matematiků.

Zdeněk Zavadil

člen představenstva a ředitel Úseku klientský servis a provoz

Narozen 22. dubna 1969, bydliště Praha, zvolen členem představenstva s účinností od 10. května 2001. Od roku 1993 působil ve finančnictví v různých manažerských pozicích. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty podnikohospodářské.

Šárka Šindlerová

členka představenstva a ředitelka Úseku ekonomického

Narozena 11. ledna 1973, bydliště Velké Popovice, zvolena členkou představenstva s účinností od 1. července 2007. Od roku 1996 se pohybuje ve finančním světě, působila ve společnostech Deloitte a ING. Do Komerční pojišťovny nastoupila v listopadu 2002 na pozici ředitelky Úseku ekonomického. Je absolventkou Slezské univerzity v oboru ekonomie.

Jiří Koutník

člen představenstva a ředitel Úseku řízení projektů a informačních technologií

Narozen 8. října 1969, bydliště Praha, zvolen členem představenstva s účinností od 19. dubna 2011. Od roku 2003 působil v Komerční bance na vedoucích pozicích IT, naposledy na pozici vedoucího vývoje SW pro distribuční kanály. Do KP nastoupil v dubnu 2011 na pozici ředitele Úseku řízení projektů a informačních technologií. Je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty elektrotechnické.

William Chonier

člen představenstva a ředitel Úseku vývoj

Narozen 25. 1. 1971 ve Francii, bydliště Praha, státní občanství francouzské, zvolen členem představenstva s účinností od 1. září 2011. Naposledy pracoval na pozici obchodního ředitele SG Insurance Russia. Do KP nastoupil 1. 9. 2011 na pozici ředitel Úseku vývoj. Je absolventem francouzské univerzity v Clermont-Ferrand v oboru ekonomie a management.

Dozorčí rada

Philippe Perret

předseda dozorčí rady

Narozen 11. ledna 1963 ve Francii, bydliště Paříž, Francie, státní občanství francouzské, zvolen členem dozorčí rady s účinností od 4. března 2006, předsedou dozorčí rady zvolen 4. prosince 2009. Od roku 1987 působí ve finančnictví, nejdříve ve společnosti NATIO-VIE (člen skupiny BNP), od roku 1997 pak ve společnosti SOGECAP. Od 1. prosince 2009 působí jako generální ředitel společnosti. Je absolventem National School of Statistics and Economic Management a členem výkonné komise Asociace francouzských pojišťoven a Francouzského institutu pojistné matematiky.

Henri Bonnet

místopředseda dozorčí rady

Narozen 6. července 1949 ve Francii, bydliště Fourqueux, Francie, státní občanství francouzské, zvolen členem dozorčí rady 2. prosince 2009, místopředsedou dozorčí rady zvolen 4. prosince 2009. Je absolventem právnické fakulty na Univerzitě v Poitiers, Francie. Od roku 1967 působí v Société Générale. Působil dlouhodobě na řadě zahraničních pracovišť Société Générale v manažerských funkcích. Od roku 2001 působil jako zástupce ředitele divize specializovaných finančních služeb Société Générale. Od 10. září 2009 je předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky, a.s.

Pascal Bied-Charreton

člen dozorčí rady

Narozen 28. prosince 1964 ve Francii, bydliště Paříž, Francie, státní občanství francouzské, zvolen členem dozorčí rady 2. prosince 2009. Je absolventem oboru ekonomie na vysoké škole Ecole Centrale de Paris. Od roku 1988 působí v pojišťovnictví, postupně ve společnostech CARDIF, Natio-Vie a BNP Paribas. Od září 2006 do listopadu 2009 byl ředitelem pro mezinárodní rozvoj Société Générale Insurance, oblast Asie. Od 1. prosince 2009 je náměstkem generálního ředitele SOGECAP. Je členem Francouzského institutu pojistné matematiky.

Pavel Čejka

člen dozorčí rady

Narozen 13. prosince 1964, bydliště Praha, zvolen členem dozorčí rady s účinností od 21. března 2007. Je absolventem ČVUT a University of Chicago Graduate School of Business. Svou kariéru začal v auditorské a poradenské společnosti Arthur Andersen. Poté působil v Československé obchodní bance jako ředitel pro finanční řízení. Od roku 2003 je zaměstnancem Komerční banky, kde nejdříve působil jako zástupce finančního ředitele úseku Strategie a Finance, od 1. února 2006 je finančním ředitelem Komerční banky a členem výboru ředitelů, výkonného orgánu KB pro řízení banky.

Jiří Potužil

člen dozorčí rady

Narozen 30. června 1975, bydliště Praha, zvolen členem dozorčí rady s účinností od 16. listopadu 2011. Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity. Svou kariéru začal v pojišťovně Generali. Od roku 2010 je zaměstnancem Komerční pojišťovny, kde působí jako ředitel odboru pojistné matematiky. Je členem České společnosti aktuárů a držitelem osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce odpovědného pojistného matematika.

Martin Kalivoda

člen dozorčí rady

Narozen 17. března 1974, bydliště Střížov, zvolen členem dozorčí rady s účinností od 16. listopadu 2011. Absolvent Masarykovy univerzity v Brně. Na začátku své kariéry působil ve veřejné správě. Od roku 2007 pracuje v Komerční pojišťovně, nejdříve na pozici aplikačního manažera, později jako manažer kvality. Je držitelem certifikace Six Sigma Green Belt.