Zpráva představenstva

Hlavním cílem Komerční pojišťovny je nabízet klientům širokou škálu pojištění a finančních nástrojů, které jim poskytnou ochranu a podpoří je v plnění jejich osobních přání a cílů. Komerční pojišťovna využívá jednotné licence pro poskytování služeb v rámci celé EU a spolupracuje s partnerskými společnostmi ze skupiny Société Générale v Bulharsku, Rumunsku a Německu.

Obchodní strategie Komerční pojišťovny je založena na čtyřech pilířích:

1.

Model bankopojištění s Komerční bankou

  • – Spořicí a investiční životní pojištění
  • – Rizikové životní pojištění
  • – Neživotní pojištění
2.

Spolupráce s ostatními partnery z finanční skupiny KB: Modrá pyramida stavební spořitelna, ESSOX, Penzijní fond KB

  • – Spořící a investiční životní pojištění
  • – Rizikové životní pojištění
  • – Neživotní pojištění
3.

Externí obchodní partneři

  • – Rizikové životní pojištění
4.

Mezinárodní spolupráce v rámci skupiny Société Générale

  • – Neživotní pojištění

Makroekonomický přehled roku 2011

Česká ekonomika v roce 2011 dosáhla meziročního růstu o 1,7 % (měřeno ukazatelem HDP).

Celkově byl rok 2011 ve znamení stabilizace míry nezaměstnanosti, ta však stále zůstává vysoká, v prosinci 2011 činila 8,6 %.

Inflace se v průběhu prvních tří čtvrtletí roku 2011 držela pod hranicí 2 %, na konci roku dosáhla hodnoty 2,4 %. Průměrná inflace činila 1,9 %.

Zatímco v prvních třech čtvrtletích roku 2011 klesaly výnosy českých státních dluhopisů, ke změně trendu došlo ve 4. čtvrtletí, kdy výnosy z těchto dluhopisů začaly růst.

Vývoj trhu pojištění v ČR

Po několikaletém růstu pokleslo celkové předepsané pojistné v roce 2011 meziročně o 0,3 %. Samotný trh životního pojištění však nadále rostl, i když pomaleji než v minulých letech, a to meziročně o 1,9 %.

V roce 2011 mírně oslabil zájem klientů o produkty s jednorázově placeným pojistným a po svém výrazném nárůstu v roce 2010 zaznamenalo jednorázově placené životní pojištění meziroční pokles o 2,4 %. Celkový objem pojistného v životním pojištění meziročně vzrostl na více než 45,3 mld. korun.

Postavení KP na pojistném trhu

I přes přetrvávající obtížnou ekonomickou situaci v ČR se Komerční pojišťovně podařilo v roce 2011 splnit plánované prodejní cíle, a to jak v oblasti spořicích, tak rizikových pojistných produktů.

Komerční pojišťovna dlouhodobě dosahuje výborných výsledků zejména díky nabídce konkurenceschopných produktů, které navzdory nestabilní situaci na finančních trzích poskytují klientům nadstandardní zhodnocení. V závislosti na druhu produktu Komerční pojišťovna připsala klientům za rok 2011 atraktivní zhodnocení 2,4–3,0 %.

Komerční pojišťovně se též dařilo významně zvyšovat prodeje produktů i mimo skupinu Komerční banky. Rok 2011 byl velice úspěšný z pohledu distribuce rizikového životního pojištění KP v sítích externích distributorů, kdy došlo k významnému nárůstu předepsaného pojistného.

Na mezinárodním trhu pojištění navázala KP na úspěšnou spolupráci se společnostmi ze skupiny SG. Objem celkového předepsaného pojistného na produktech neživotního pojištění nabízených zahraničními partnerskými společnostmi se rovněž meziročně výrazně navýšil.

Komerční pojišťovna pokračovala v roce 2011 v trendu, který nastartovala v letech předešlých, a značně se prosazovala na trhu životního pojištění, kde se podle výše předepsaného pojistného držela v prvních třech čtvrtletích na páté příčce s tržním podílem 9,9 %.

Na konci roku 2011 Česká asociace pojišťoven upravila své statistické výpočty a tato změna metodiky vykazování významně ovlivnila celkové pořadí a tržní podíl jednotlivých pojišťoven na trhu životního pojištění. Podle nových pravidel se ročně do statistik započítává pouze 10 % z celkové hodnoty předpisu jednorázového pojistného. Jednorázové pojistné tvoří u KP výraznou část celkového předepsaného pojistného, proto Komerční pojišťovna v segmentu životního pojištění obsadila až 10. pozici.

KP v roce 2011 vytvořila rezervu na prémie a slevy ve výši 174 milionů Kč, která je určena na budoucí podíly na zisku klientům, viz kapitola 2.7 v Příloze účetní závěrky.

U neživotního pojištění zaznamenala Komerční pojišťovna v roce 2011 pokles o 11,9 % oproti roku 2010. Ten byl způsoben zejména změnou produktové nabídky Komerční banky v poskytování cestovního pojištění jako benefitu ke kartám. Komerční pojišťovna proto zahájila zajímavé projekty slibující nárůst předepsaného pojistného v oblasti neživotního pojištění, např. nově nabízené produkty neživotního pojištění ke kreditním kartám.

Meziroční nárůst zaznamenaly i prodeje přes jiné distribuční sítě než Komerční banku. U společnosti MPSS došlo ke zvýšení objemu předepsaného pojistného na produktu rizikového životního pojištění o 15 %. Celkový předpis se oproti roku 2010 zdvojnásobil, zejména díky prodeji investičního životního pojištění Vital Invest. U společnosti ESSOX rovněž narostl celkový předpis pojistného, a to o 8 %.

Produktové portfolio a novinky roku 2011

Rok 2011 přinesl několik zajímavých produktových novinek Komerční pojišťovny. V dubnu bylo na trh uvedeno pojištění ke kreditním kartám Komerční banky Lady karta a A karta, které majitelům těchto karet chrání jejich nákupy.

V dubnu 2011 představila Komerční pojišťovna produkt Vital Invest i v síti finančních poradců MPSS. Klient může nově sjednat tento produkt nejen na pobočkách KB, ale i u poradců MPSS.

V červenci 2011 byl zahájen prodej nového úrazového pojištění MojePojištění plateb. V případě neočekávaných událostí jsou za klienta hrazeny pravidelné výdaje, které měsíčně platí ze svého běžného účtu.

Komerční pojišťovna ve spolupráci s KB provedla redesign pojištění k platebním kartám Merlin. Produkt nově pokrývá všechny karty klienta a nabízí rozšířené krytí o pojištění osobních věcí či vybraných bankovních poplatků.

Došlo též k redesignu rizikového životního pojištění k hypotečním úvěrům Komerční banky, kdy produkt nově kryje potřeby širší skupiny klientů.

Komerční pojišťovna v roce 2011 nadále pokračovala v rozšiřování nabídky zajištěných fondů Forte a Optimo.

1. Investiční a kapitálové životní pojištění – produkty rodiny Vital

Vital Invest – investiční životní pojištění

Moderní a flexibilní produkt, který ochrání nejen klienta, ale přináší i inovativní záruku návratu investice v případě úmrtí klienta. Tato záruka garantuje blízkým klienta návrat vložených peněz i v případě významných tržních výkyvů. V rámci produktu Vital Invest KP nabízí také fond s garantovaným zhodnocením, jehož výnos v roce 2011 dosáhl 2,7 %. Zároveň jsou v nabídce i zajištěné fondy Forte a Optimo, z nichž některé, kromě možnosti participace na výnosech kapitálových trhů, nabízejí klientům jistotu garantovaného výnosu.

Dětské investiční životní pojištění Brouček

Produkt přináší rodičům možnost naspořit dětem kapitál potřebný pro jejich vstup do života, zároveň umožňuje pojistit sebe i své dítě proti nenadálým situacím. Součástí produktu je také asistenční služba.

Program Vital – životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele

Kapitálové životní pojištění pro zaměstnance nabízí zajímavé zhodnocení a daňové výhody. Tento program umožňuje společnostem i jejich zaměstnancům aktivně se podílet na důchodovém zabezpečení a zlepšit tak životní standard zaměstnanců v pozdním věku. Záleží na každém zaměstnavateli, jakou skupinu zaměstnanců a jakou částkou chce motivovat, a zvýšit tak jejich loajalitu ke společnosti. U tohoto produktu lze využít možnosti sjednání smluv přímo u zaměstnavatele.

Vital Premium – spořicí životní pojištění pro klienty privátního bankovnictví KB

Pro významné klienty KB nabízí Komerční pojišťovna velmi flexibilní spořicí produkt se zajímavým garantovaným zhodnocením. Zhodnocení prostředků klientů pro rok 2011 dosáhlo 3,0 %.

2. Rizikově orientované pojistné produkty

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění kryje klíčová životní rizika klientů a pomáhá jim překonat finanční ztráty způsobené smrtí, přiznáním invalidního důchodu, dlouhodobou nemocí nebo nedobrovolnou ztrátou zaměstnání.

Rizikové životní pojištění k úvěrům

Tato varianta pojištění chrání klienty před neschopností splácet úvěr. Klient se může rozhodnout, na jaká ze čtyř hlavních životních rizik chce být pojištěn. V případě úmrtí a invalidity hradí KP za klienta zůstatek úvěru, v případě pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání pak splátky jeho úvěru.

Merlin, Vega a Super Vega – pojištění proti ztrátě a zneužití platební či kreditní karty

Každá platební karta může být dnes zcela bezpečná, pokud je pojištěna. Za výhodnou cenu je karta chráněna proti zneužití, dále jsou kryty náklady související se ztrátou klíčů, či osobních dokladů. V případě zneužití mobilního telefonu kryje pojištění pořízení nového. V listopadu 2011 byl produkt Merlin redesignován a nabízí nově i pojištění osobních věcí či krytí vybraných bankovních poplatků KB. Klient neplatí žádnou spoluúčast. Tento druh produktu nabízí KP i pro ostatní společnosti ze skupiny SG v rámci Evropské unie.

Profi Merlin – pojištění proti ztrátě a zneužití platební či kreditní karty pro podnikatele

Pojištění kreditních a platebních karet je zaměřené také na segment podnikatelů a firem. Za výhodnou cenu je pojištěno zneužití karty, stoplistační poplatky, odcizená hotovost vybraná z bankomatu, podnikatelské tržby, které byly odcizeny cestou na pobočky KB, či odcizený a zneužitý mobilní telefon. V listopadu 2011 byl produkt Profi Merlin redesignován a nabízí nově i pojištění osobních věcí či krytí vybraných bankovních poplatků KB. Produkt je sjednáván bez spoluúčasti klienta.

MojePojištění plateb

MojePojištění plateb zajistí finanční prostředky na platby pravidelných měsíčních výdajů z běžného účtu klienta vedeného v Komerční bance v případě jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity, ztráty zaměstnání nebo náhlého úmrtí. Výše pravidelného plnění je určena podle pravidelných plateb placených z účtu pojištěného, jako jsou nájem/podnájem, elektřina, účet za telefon atd.

Profi pojištění plateb

Profi pojištění plateb zajistí finanční prostředky na platby pravidelných měsíčních výdajů z podnikatelského účtu klienta vedeného v Komerční bance v případě jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity nebo náhlého úmrtí.

Cestovní pojištění

Komerční pojišťovna kryje plný rozsah rizik spojených s cestováním, tj. léčebné výlohy, ztrátu zavazadel, úraz a odpovědnost za škodu. KP poskytuje cestovní pojištění i v rámci platebních a kreditních karet Komerční banky, zároveň také pro partnery ze skupiny SG v rámci EU.

Rizikové životní pojištění ke kreditním kartám a spotřebitelským úvěrům

KP nabízí krytí rizika smrti, trvalé invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání pro majitele kreditních karet a klienty využívající spotřebitelské úvěry od společností KB a ESSOX.

Pojištění ke kreditním kartám Lady karta a A karta

Pojištění, které je automatickou součástí kreditní karty, ochrání nákupy klientů a zmírní dopady nepředvídatelných událostí. K tomu slouží především pojištění zakoupeného zboží, prodloužené záruky, nákupu zboží na internetu a pojištění nejnižší ceny. Pojištění storna vstupenky uhradí klientům náklady na kulturní či jinou akci, pokud se jí nemohou z nepředvídatelných důvodů zúčastnit. Klient má v rámci kreditní karty k dispozici také domácí asistenční služby a službu Lifestyle, která mu zajistí rezervaci vstupenek na kulturní nebo sportovní akce, případně pomůže s objednávkami dárkových předmětů. Majitelky Lady karty mohou navíc v rámci své kreditní karty využít pojištění kabelky, které kryje kabelku i s jejím obsahem proti krádeži nebo loupeži.

Komentáře k finančním výsledkům

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek Komerční pojišťovny podle českých účetních standardů za rok 2011 dosáhl 251 milionů Kč. Podle mezinárodních účetních standardů IFRS, využívaných pro účely konsolidace s KB, činil hospodářský výsledek 166 milionů Kč.

Hrubé předepsané pojistné

Objem hrubého předepsaného pojistného za rok 2011 činil 6 851 milionů Kč. Dařilo se zejména v oblasti životního pojištění, u kterého Komerční pojišťovna za rok 2011 předepsala pojistné ve výši 6 593 milionů Kč.

Také v roce 2011 Komerční pojišťovna pokračovala v mezinárodní spolupráci v oblasti neživotního pojištění. Objem předepsaného pojistného v rámci mezinárodní spolupráce se oproti roku 2010 více než ztrojnásobil.

Struktura hrubého předepsaného pojistného

Struktura hrubého předepsaného pojistného byla podobná jako v roce 2010. Převážnou část tvořilo spořicí životní pojištění, zejména produkty s garantovaným zhodnocením a fondy Forte a Optimo nabízené v rámci produktu Vital Invest. Tyto produkty jsou pro klienty z pohledu zhodnocení stále velmi atraktivní. V roce 2011 došlo k mírnému nárůstu v oblasti rizikového životního pojištění i neživotního pojištění

Struktura portfolia

Z hlediska základní struktury investičního portfolia nedošlo k žádným výrazným změnám a Komerční pojišťovna se i nadále orientuje zejména na konzervativní tituly. Dluhopisy s fixním výnosem tvoří 95 % portfolia, a umožňují tak garantovat klientům dosažení pevného výnosu. Významnou část portfolia tvoří státní dluhopisy České republiky (44 %) dále dluhopisy vydané bankami a korporacemi se sídlem v EU a termínované vklady u banky a akcie.

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál k 31. 12. 2011 činil 1 347 milionů Kč, v porovnání s rokem 2010 se jedná o 2,6% pokles. Celková bilanční suma k 31. 12. 2011 dosáhla 26 257 milionů Kč, tj. meziroční nárůst o 21 %.

Technické rezervy

Objem technických rezerv k 31. 12. 2011 činil 24,5 mld. Kč, což představuje navýšení o 23 %.

Lidské zdroje

Mobilita je jedním ze základních nástrojů pro rozvoj zaměstnanců skupiny SG. Během roku 2011 byla zavedena pravidla mobility a kariérního řízení v KP. Zároveň byly vytvořeny metodické pomůcky pro manažery pro snazší komunikaci se zaměstnanci, kteří vyslovili zájem o mobilitu ve skupině SG. V rámci tohoto řízeného procesu dostalo pět zaměstnanců příležitost se profesně rozvíjet na nové pozici, jeden z nich v rámci nové pobočky SOGECAPu v Polsku. Zároveň Komerční pojišťovna přivítala ve svých řadách nové kolegy ze společností skupiny SG.

Několik seniorních manažerů KP se mohlo účastnit manažerského rozvojového programu spolu s ostatními kolegy z obchodní linie SG Insurance. Tento rozvojový program prohlubuje manažerské dovednosti s použitím diagnostiky MBTI a rozvoj neformálních vztahů mezi manažery z celého světa. Manažeři se v rámci tohoto programu účastní seminářů a rozvojových projektů. První část školení se uskutečnila na podzim roku 2011 a další proběhne na jaře 2012.

KP na začátku roku vybrala talentované zaměstnance se značným manažerským potenciálem a ve spolupráci s KB byli tito pracovníci zařazeni do dvouletého rozvojového programu. Již druhému ze zaměstnanců Komerční pojišťovny byla po splnění náročných kritérií schválena účast ve výběrovém rozvojovém programu Komerční banky Challenging.

V roce 2011 se pokračovalo v rozvoji projektu HR Partner. Tento rozvoj spočívá především ve zdokonalování znalostí HR Partnera o fungování jednotlivých úseků společnosti, zlepšování dlouhodobých vztahů s našimi zaměstnanci a v neposlední řadě i prohlubování odborných znalostí.

Na jaře se zaměstnanci mohli již podruhé zúčastnit mezinárodního průzkumu spokojenosti zaměstnanců SG Barometer. Průzkumu se zúčastnilo 83 % zaměstnanců KP, což představuje vysokou míru angažovanosti. Na základě tohoto průzkumu a následné diskuze se zaměstnanci formou focus group byl vytvořen akční plán a jeho výsledky byly zaměstnancům prezentovány.

Interní procesy

Interní procesy byly v průběhu roku adekvátně přizpůsobovány implementacím nových či modifikacím stávajících produktů, především rozšíření prodeje investičního životního pojištění o nový distribuční kanál – stavební spořitelnu Modrá pyramida, dceřinou společnost Komerční banky, dále pojištění platebních karet Lady karta a A karta či redesign produktu Patron – MojePojištění plateb.

Z hlediska zvýšení klientského komfortu bylo jednoznačně nejvýraznější změnou v oblasti provozních inovací zobrazení pojistného portfolia pro klienty v internetovém portálu Komerční banky MojeBanka. Mezi další významné procesní inovace realizované v roce 2011 patří především automatizovaný přenos netechnických změn iniciovaných na pobočkách Komerční banky, který eliminuje jejich ruční vstup v back office Komerční pojišťovny. Mezi další významné inovace patří finalizace projektu modifikace stávajícího upomínacího režimu spočívající především v implementaci tzv. soft collection.

S cílem zajistit unifikovanou podobu a jednotnou úroveň detailu u popisu interních procesů začala Komerční pojišťovna využívat v roce 2011 nástroj Enterprise architect. Při jeho implementaci bylo využito zkušeností Komerční banky.

V rámci zkvalitňování služeb pro klienty byl v roce 2011 realizován projekt CRM orientovaný na vytvoření jednotného nástroje pro obsluhu klientů prostřednictvím telefonního centra. Tento systém umožní operátorům pracovat s kompletním pohledem na klientské portfolio pojistných smluv, a zajistit tak maximálně komfortní a rychlou reakci vůči klientovi.

V průběhu roku byla také nadále velká část interních kapacit zaměřena na zdokonalování a zlepšování servisu pro distribuci prostřednictvím externích partnerů z řad pojišťovacích zprostředkovatelů. Byla implementována nová forma komunikace s distributory, nasazeny nové formáty pro uzavírání pojistné smlouvy a akceleraci schvalovacího procesu. V neposlední řadě došlo k optimalizaci kapacit interních podpůrných týmů orientovaných na tento distribuční kanál.

Významný synergický efekt přinesla listopadová integrace IT infrastruktury do datového centra Komerční banky. Vedle snížení nákladů v této oblasti přinesla tato změna i významné zvýšení kvality bezpečnosti a servisu koncovým uživatelům.

V oblasti bezpečnosti byla v Komerční pojišťovně implementována nová metodika business continuity managementu „STAMP“, globálně koordinovaná na úrovni finanční skupiny Société Générale, která zajišťuje vyšší efektivitu při řízení krizových situací.

Součástí práce v Komerční pojišťovně je také ochrana životního prostředí. KP je zapojena do projektu Zelená firma.Komerční pojišťovna, člen finanční skupiny Société Générale, se zaměřuje na poskytování životního pojištění a rovněž na prodej jiných typů pojištění, která vhodně doplňují bankovní a finanční produkty partnerů skupiny SG. Produkty KP jsou prodávány z převážné části členy finanční skupiny KB, především distribuční sítí KB, ale také externími partnery z řad pojišťovacích zprostředkovatelů.

Dětské investiční životní pojištění BroučekDětské investiční životní pojištění Brouček přináší rodičům možnost naspořit dětem kapitál potřebný pro jejich vstup do života a zároveň umožňuje pojistit sebe i své dítě proti nenadálým situacím. Jedinečně kombinuje možnost zajímavého zhodnocení finančních prostředků a zároveň garantuje finanční jistotu v nepříznivých životních situacích. Brouček je variabilní, můžete více spořit nebo být více chráněni.

Prioritami roku 2011 v oblasti řízení lidských zdrojů bylo zdokonalení procesu mobility v KP a v návaznosti na zavedení nového modelu fungování personálního oddělení i další prohlubování kompetencí HR Partnera.