Úvodní slovo předsedy představenstva

Komerční pojišťovně se v roce 2011 podařilo splnit plán, a to jak obchodní, tak finanční. Skutečnost, že se jí to povedlo v současném složitém hospodářském a finančním prostředí, dokazuje její vyzrálost a schopnost dosáhnout plánovaných výsledků.

Rok 2011 potvrdil správnost obchodní strategie Komerční pojišťovny založené na jedné straně na modelu bankopojištění a spolupráci s Komerční bankou, na straně druhé na diverzifikaci prodejních kanálů. Během roku 2011 došlo k intenzivnímu nárůstu spolupráce s pojišťovacími zprostředkovateli, kteří začali významným způsobem přispívat k výsledkům společnosti. Mimo to KP úspěšně zahájila prodej produktu Vital Invest prodávaného přes distribuční síť Modrá pyramida, což zároveň dokazuje, že tato síť je schopna se přizpůsobit novému obchodnímu modelu založenému na rozmanitosti nabízených produktů. Ve snaze neustále přizpůsobovat nabídku potřebám klientů vytvořila Komerční pojišťovna ve spolupráci s Komerční bankou inovativní produkty. V roce 2011 byly na trh s úspěchem uvedeny produkty Lady karta a MojePojištění plateb.

Objem předepsaného pojistného v celkové hodnotě 5 785 milionů Kč vynesl Komerční pojišťovně u jednorázově hrazených smluv prvenství na trhu, a to již třetí rok po sobě. To je naprosto skvělý výsledek, uvážíme-li, že se jedná o velice konkurenční a také transparentní segment trhu. Vzhledem k větší opatrnosti klientů je skutečnost, že jsme potřetí za sebou dosáhli na první příčku, důkazem kvality produktů, které v dané oblasti nabízíme.

Uvedený proaktivní přístup a změny pomohly Komerční pojišťovně zvýšit hodnotu spravovaných klientských prostředků na 24,5 miliard Kč, což je oproti předchozímu roku nárůst o 22%. KP tento růst cíleně řídila a její portfolio prokázalo v roce 2011 vysokou odolnost vůči výkyvům na trhu. Navzdory fluktuaci trhu se KP u smluv životního pojištění podařilo udržet dobré zhodnocení (až 3 %).

Komerční pojišťovna i v roce 2011 pokračovala v budování stabilní finanční základny. Opírala se při tom o pravidelné finanční výnosy, obezřetnou politiku rezerv, konzervativní investiční strategii a neustálé zlepšování efektivity provozu. Důležitým krokem v oblasti synergie bylo také přemístění IT serverů do Komerční banky. Toto řešení zlepší dostupnost operací a zároveň zvýší jejich bezpečnost.

V roce 2011 se akcionáři Komerční banka a SOGECAP rozhodli upevnit kapitálovou pozici KP a navýšit její základní kapitál s cílem podpořit intenzivní rozvoj pojišťovny.

Komerční pojišťovna se bude i v nadcházejících měsících zaměřovat na spokojenost klientů. Ve spolupráci s klíčovými distributory plánujeme realizovat průzkumy, abychom dokázali lépe měřit a monitorovat spokojenost i očekávání klientů, což nám pomůže dokonaleji přizpůsobit naše produkty a procesy jejich potřebám.

Máme před sebou řadu nových projektů a příležitostí. Bude tedy nesmírně důležité, abychom svým obchodním partnerům ukázali, že jsme schopni je v jejich rozvoji následovat a včas přicházet s návrhy nových efektivních řešení v oblasti produktů. Pevně věřím, že s pomocí zkušených zaměstnanců se Komerční pojišťovně podaří tyto ambiciózní cíle naplnit a i v příštích letech se bude dynamicky rozvíjet jako doposud.

Podpis Corbet

Stéphane Corbet

předseda představenstva a ředitel společnostiStéphane Corbet

Komerční pojišťovna i v roce 2011 pokračovala v budování stabilní finanční základny. Opírala se při tom o pravidelné finanční výnosy, obezřetnou politiku rezerv, konzervativní investiční strategii a neustálé zlepšování efektivity provozu.