Profil společnosti

Komerční pojišťovna, a.s. (dále také KP nebo Komerční pojišťovna) je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti životního pojištění. Počínaje vstupem Société Générale S.A. (dále také SG nebo Société Générale) do Komerční banky, a.s. (dále také KB nebo Komerční banka), ke kterému došlo v roce 2001, začala KP postupně přebírat bankopojistný obchodní model SG. Tento obchodní model je v současnosti již plně implementován a produkty KP dnes nabízejí a prodávají především obchodní sítě společností náležejících do skupiny Société Générale. Vedle nejrozsáhlejší sítě KB se jedná o společnosti ESSOX s.r.o. (dále jen ESSOX), Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (dále jen MPSS) a Penzijní fond Komerční banky, a.s. (dále jen PF KB).

Významným distribučním kanálem se stávají i externí partneři z řad pojišťovacích zprostředkovatelů, se kterými KP úspěšně rozvíjí spolupráci od roku 2009.

KP využívá statutu univerzální pojišťovny, který umožňuje poskytovat služby v oblasti životního i neživotního pojištění, a to nejen v České republice, ale na základě jednotné licence i v rámci celé EU. Od roku 2008 KP úspěšně spolupracuje se zahraničními společnostmi ze skupiny SG, své služby nabízí v Bulharsku, Rumunsku a Německu.

Majoritním vlastníkem 51 % akcií KP je pojišťovna SOGECAP S.A. (dále také SOGECAP), která je 100% dceřinou společností SG, minoritním akcionářem s podílem 49 % je KB. KP má díky této akcionářské struktuře přímý přístup k využívání kvalitního know-how a dlouhodobých zkušeností v oblasti finančního poradenství.

Komerční pojišťovna je součástí skupiny Komerční banky a zároveň finanční skupiny Société Générale. KP nabízí své produkty zejména klientům Komerční banky. Klienti KB tak získávají možnost kompletního finančního poradenství včetně pojištění.Obchodní firma

Komerční pojišťovna, a.s.

Právní forma

akciová společnost

Datum vzniku

1. září 1995

Sídlo společnosti

Praha 8, Karolinská 1, č. p. 650

Identifikační číslo

63998017, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3362

Akcionáři

SOGECAP S.A., se sídlem 50, avenue du Général De Gaulle, 92093 Paris la Défense Cedex (s podílem 51 %)
Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1 (s podílem 49 %)

Základní kapitál

1 175 397 600 Kč

Předmět podnikání

  • pojišťovací činnost,
  • činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností.