Vybrané ekonomické ukazatele

  • Hodnota spravovaných klientských prostředků dosáhla 24,5 mld. Kč.
  • V roce 2011 činilo hrubé předepsané pojistné 6 850 mil. Kč.
  • KP připsala klientům za rok 2011 zhodnocení 2,4–3 %.
  • KP si i v roce 2011 držela prvenství na trhu jednorázově placeného životního pojištění.
Jednotky 2011 2010 2009 2008
Celková aktiva tis. Kč 26 257 298 21 700 214 14 498 778 11 896 045
Základní kapitál tis. Kč 1 175 398 904 152 602 768 602 768
Vlastní kapitál tis. Kč 1 346 544 1 382 292 1 225 247 1 047 543
Zisk/ztráta tis. Kč 251 046 139 116 71 736 −65 735
Předepsané pojistné (hrubé) tis. Kč 6 850 897 8 981 639 4 824 610 2 030 264
Náklady na pojistná plnění (hrubé) tis. Kč 1 926 337 1 821 015 2 285 219 2 103 009
Objem technických rezerv (hrubé) tis. Kč 24 506 866 19 964 136 12 949 677 10 624 691
Počet zaměstnanců osoby 151 149 151 146