Roderick Lambert

Roderick Lambert

Roderick LambertRoderick Lambert

ředitel odboru personálního

Narodil se v Anglii, kde také vystudoval hudbu na univerzitě v Birminghamu. Do Čech přijel před třinácti lety a uplatnil se jako manažer v oblasti vzdělávání. V roce 2007 nastoupil do Komerční pojišťovny na pozici personálního ředitele. V rámci působení v této funkci se Roderick podílel na zavedení nového systému bonusů a rozvinutí interních komunikačních nástrojů, např. čtvrtletních prezentací členů představenstva a průzkumů angažovanosti zaměstnanců. Zavedl interní assessment centra, systém doporučování nových zaměstnanců stávajícími zaměstnanci a outsourcoval zpracování mezd pro Komerční pojišťovnu do KB. V personální oblasti úzce spolupracoval se společnostmi ze skupiny SG v ČR. V roce 2010 odstartoval reorganizaci personálního odboru podle principu HR Partnerů a dohlížel na dokončení manažerského rozvojového programu. Na základě těchto zkušeností přijal od února 2011 pozici HR ředitele pro ASSU International Network, mezinárodní sítě pojišťovací linie skupiny SOGECAP.