Martin Kalivoda

Martin Kalivoda

Martin KalivodaMartin Kalivoda

manažer kvality

Po celou svoji kariéru je věrný Masarykově univerzitě v Brně, kde vystudoval anglistiku a hispanistiku a kde v současné době studuje ekonomii. Kromě toho získal stipendium na University of Tennessee (UTC) ve Spojených státech, kde studoval reklamu a marketing. Do Komerční pojišťovny nastoupil v roce 2007 na pozici aplikační manažer, když předtím osm let pracoval ve veřejné správě. Ihned po svém nástupu se začal věnovat problémům souvisejícím s kvalitou. Od podzimu 2007 je zodpovědný za Program kvality Komerční pojišťovny. Martinovým úkolem je hledat nové příležitosti pro zlepšení a následně s nimi pracovat takovým způsobem, aby výsledkem byly efektivnější procesy s minimem chyb. Za dobu existence Programu kvality byla zrealizována řada projektů a opatření, které měly pozitivní dopad především do oblasti provozu. Marti má dokončenou certifikaci 6Sigma Green Belt a absolvovaný trénink 6Sigma Black Belt.