Helena Endlerová

Helena Endlerová

Helena EndlerováHelena Endlerová

ředitelka odboru controlling a plánování

Po studiu na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci nastoupila do Ernst & Young. Po třech letech, v roce 2006, se rozhodla, že své zkušenosti z auditorské společnosti zúročí v Komerční bance v oddělení Řízení finanční skupiny, v rámci úseku Strategie a finance. Oddělení, ve kterém pracovala, bylo zodpovědné za finanční řízení dceřiných společností Komerční banky zahrnující mimo jiné pravidelný reporting a plánování obchodních i finančních výsledků. Kromě toho spolupracovala na nejrůznějších projektech napříč Skupinou KB, jako byla například akvizice Modré pyramidy. V současné době vede odbor controllingu a plánování v rámci ekonomického úseku Komerční pojišťovny a dá se říci, že se tím vlastně dostala „na druhou stranu“ – nyní reportuje Komerční bance i Sogecap u, akcionářům Komerční pojišťovny. Helena byla s platností od února 2011 jmenována zástupkyní ředitelky ekonomického úseku. Má dokončené ACCA zkoušky.