Eva Kneblová

Eva Kneblová

Eva KneblováEva Kneblová

produktová manažerka

Po studiích na pražském českofrancouzském gymnáziu vystudovala francouzský jazyk a literaturu na UK v Praze a v jihofrancouzském Perpignanu. Získané znalosti obohacené studiem mezinárodních vztahů využila v Komerční bance, kam nastoupila v roce 2006 na pozici asistentky vedoucí marketingu pro retailové bankovnictví. Obor ji zaujal, a tak se nejen díky pochopení své nadřízené postupně zapojila do marketingových aktivit. V roce 2009 nastoupila do Komerční pojišťovny na pozici produktové manažerky. Přechod jí ulehčila znalost bankovního prostředí a fakt, že nyní úzce spolupracuje se svými bývalými kolegy. Pracovní náplň produktového manažera jí velmi vyhovuje svou komplexností – od správy produktů, jejich vývoje, redesignu a uvedení na trh přes analýzy trendů trhu životního pojištění až po přípravu marketingových materiálů a reklamních kampaní. Na Komerční pojišťovně oceňuje osobní přístup a přátelské prostředí.