Čestné prohlášení

Komerční pojišťovna, a.s., prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Komerční pojišťovna, a.s., dále prohlašuje, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k podstatným negativním změnám ve finanční situaci společnosti.

V Praze dne 3. 3. 2011

Jménem představenstva podepsali:


Podpis
Laurent Dunet
předseda představenstva a ředitel společnosti

Podpis
Zdeněk Zavadil
člen představenstva a ředitel Úseku klientský servis a provoz