Vrcholové orgány

Laurent Dunet, Philippe Carlier, Šárka Šindlerová, Stéphane Corbet a Zdeněk Zavadil

Stéphane Corbet, Šárka Šindlerová, Zdeněk Zavadil, Laurent Dunet, Philippe Carlier

Představenstvo

Laurent Dunet

předseda představenstva a ředitel společnosti

Narozen 2. března 1968 ve Francii, bydliště Praha, státní občanství francouzské, zvolen předsedou představenstva s účinností od 19. září 2008. Členem představenstva Komerční pojišťovny je od 1. září 2008. Dříve pracoval ve společnosti SOGECAP. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Pau, kde završil svá postgraduální studia magisterskou zkouškou z oboru finance a účetnictví.

Zdeněk Zavadil

člen představenstva a ředitel Úseku klientský servis a provoz

Narozen 22. dubna 1969, bydliště Praha, zvolen členem představenstva s účinností od 10. května 2001. Od roku 1993 působil ve finančnictví v různých manažerských pozicích. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty podnikohospodářské.

Stéphane Corbet

člen představenstva a ředitel Úseku vývoj

Narozen 11. září 1969 ve Francii, bydliště Praha, státní občanství francouzské, zvolen členem představenstva s účinností od 1. září 2003. Zastával různé aktuárské pozice, naposledy ve společnosti SOGECAP, předtím ve společnosti A.G.F. (člen skupiny Allianz). Je absolventem Statistického institutu při Univerzitě Pierre et Marie Curie v Paříži a členem Francouzského institutu pojistných matematiků.

Šárka Šindlerová

členka představenstva a ředitelka Úseku ekonomického

Narozena 11. ledna 1973, bydliště Praha, zvolena členkou představenstva s účinností od 1. července 2007. Od roku 1996 se pohybuje ve finančním světě, působila ve společnostech Deloitte a ING. Do Komerční pojišťovny nastoupila v listopadu 2002 na pozici ředitelky Úseku ekonomického. Je absolventkou Slezské univerzity v oboru ekonomie.

Philippe Carlier

člen představenstva a ředitel Úseku řízení projektů a informačních technologií

Narozen 3. prosince 1971 ve Francii, bydliště Praha, státní občanství francouzské, zvolen členem představenstva s účinností od 17. prosince 2007. Působil na různých pozicích v oblasti IT poradenství a v manažerských funkcích v pojistném sektoru, naposledy ve společnosti Aegon. Je absolventem Národního polytechnického institutu v Grenoblu, kde studoval výpočetní techniku a aplikovanou matematiku. Do KP nastoupil v září 2007 na pozici ředitele Úseku řízení projektů a informačních technologií.

Dozorčí rada

Philippe Perret

předseda dozorčí rady

Narozen 11. ledna 1963 ve Francii, bydliště Paříž, Francie, státní občanství francouzské, zvolen členem dozorčí rady s účinností od 4. března 2006, předsedou dozorčí rady zvolen 4. prosince 2009. Od roku 1987 působí ve finančnictví, nejdříve ve společnosti NATIO-VIE (člen skupiny BNP), od roku 1997 pak ve společnosti SOGECAP. Od 1. prosince 2009 převzal funkci generálního ředitele společnosti. Od roku 2010 je předsedou divize pojišťovnictví Société Générale a členem Group Management Committee skupiny Société Générale.

Henri Bonnet

místopředseda dozorčí rady

Narozen 6. července 1949 ve Francii, bydliště Fourqueux, Francie, státní občanství francouzské, zvolen členem dozorčí rady 2. prosince 2009, místopředsedou dozorčí rady zvolen 4. prosince 2009. Je absolventem právnické fakulty na Univerzitě v Poitiers, Francie. Od roku 1967 působí v Société Générale. Působil dlouhodobě v řadě zahraničních pracovišť Société Générale v manažerských funkcích. Od roku 2001 působil jako zástupce ředitele divize specializovaných finančních služeb Société Générale. Od 10. září 2009 je předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky. Je rovněž členem Group Management Committee skupiny Société Générale.

Pascal Bied-Charreton

člen dozorčí rady

Narozen 28. prosince 1964 ve Francii, bydliště Paříž, Francie, státní občanství francouzské, zvolen členem dozorčí rady 2. prosince 2009. Je absolventem technického oboru na vysoké škole Ecole Centrale de Paris. Od roku 1988 působí v oblasti pojišťovnictví – ve francouzských společnostech CARDIF,
Natio-Vie a BNP Paribas Epargne Entreprise. Byl také v čele oddělení výzkumu a statistiky Francouzského sdružení pojistitelů (FFSA). Od září 2006 do listopadu 2009 byl ve společnosti Société Générale Insurance ředitelem pro mezinárodní rozvoj v Asii. Od 1. prosince je náměstkem generálního ředitele SOGECAP, odpovědným za pojistnou činnost mimo Francii. Je členem Francouzského institutu pojistné matematiky.

Pavel Čejka

člen dozorčí rady

Narozen 13. prosince 1964, bydliště Praha, zvolen členem dozorčí rady s účinností od 21. března 2007. Je absolventem ČVUT a University of Chicago Graduate School of Business. Svou kariéru začal v auditorské a poradenské společnosti Arthur Andersen. Poté působil v Československé obchodní bance jako ředitel pro finanční řízení. Od roku 2003 je zaměstnancem Komerční banky, kde nejdříve působil jako ředitel úseku Strategie a finance, od 1. února 2006 je finančním ředitelem Komerční banky a členem výboru ředitelů, výkonného orgánu KB pro řízení banky.

Tomáš Mareda

člen dozorčí rady

Narozen 25. září 1973, bydliště Praha, zvolen členem dozorčí rady s účinností od 25. března 2010. Je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT. Od roku 2007 je zaměstnancem Komerční pojišťovny, kde působí na pozici ředitele odboru vývoje IT. Do Komerční pojišťovny přišel ze společnosti Profinit, v níž pracoval jako IT konzultant/software engineer. Předtím zodpovídal za řízení IT vývoje v Penzijním fondu České pojišťovny a IT podporu pojišťovacích aktivit České pojišťovny v Rusku a na Ukrajině.

Jiří Novotný

člen dozorčí rady

Narozen 31. prosince 1971, bydliště Jihlava, zvolen členem dozorčí rady s účinností od 4. září 2007. Je absolventem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Předchozím zaměstnavatelem byla Česká pojišťovna. Zaměstnancem Komerční pojišťovny je od roku 1998, kdy působil zejména v informačních technologiích. Od roku 2006 je ředitelem odboru provoz.