Zpráva představenstva

Hlavním cílem Komerční pojišťovny je nabízet klientům širokou škálu pojištění a finančních nástrojů, které jim poskytnou ochranu a podpoří je v plnění jejich osobních přání a cílů. Komerční pojišťovna využívá evropského pasu pro poskytování služeb v rámci celé EU a spolupracuje s partnerskými společnostmi ze skupiny Société Générale v Bulharsku, Rumunsku a Německu.

Obchodní strategie Komerční pojišťovny je založena na čtyřech pilířích:

1) Model bankopojištění s Komerční bankou

Spořicí a investiční životní pojištění
Rizikové životní pojištění k úvěrům
Neživotní pojištění

2) Spolupráce s ostatními partnery z finanční skupiny KB – Modrá pyramida stavební spořitelna, ESSOX, Penzijní fond KB

Rizikové životní pojištění
Neživotní pojištění

3) Externí obchodní partneři

Rizikové životní pojištění

4) Mezinárodní spolupráce v rámci skupiny Société Générale

Neživotní pojištění

Česká ekonomika a pojistný trh v roce 2010

Makroekonomický rámec

Česká ekonomika se v roce 2010 dostala z červených čísel zaznamenaných v roce 2009 a meziročně vzrostla o 2,3 % (měřeno ukazatelem HDP).

Celkově byl rok 2010 ve znamení stabilizace míry nezaměstnanosti, ta však stále zůstává vysoká, v prosinci 2010 činila 9,6 %.

Pozitivním údajem roku 2010 je vývoj inflace, která se držela v průběhu celého roku na velice nízkých hodnotách, průměrná inflace činila 1,5 %.

Ve 4. čtvrtletí roku 2010 došlo i ke změně trendu u státních dluhopisů, jejichž výnosy začaly opět pozvolna růst, na rozdíl od prvních tří čtvrtletí, kdy jejich výnosy výrazně poklesly.

Vývoj trhu pojištění v ČR

V roce 2010 se zvýšilo celkové předepsané pojistné oproti roku 2009 o 8 %. Ještě lépe si vedl sektor samotného životního pojištění, který meziročně vzrostl o výrazných 19 %, přičemž jeho podíl na celkovém předepsaném pojistném činil přibližně 47 %.

Velkým fenoménem roku 2010 byl nárůst jednorázově placeného pojistného oproti roku 2009 o 58 %, což indikuje důvěru klientů k produktům životního pojištění jako spolehlivému, bezpečnému a výnosnému nástroji pro uložení volných finančních prostředků.

I přesto je však podíl životního pojistného na HDP v ČR stále méně než poloviční oproti vyspělým západoevropským zemím, a český pojistný trh má tak do budoucna výrazný potenciál růstu.

Postavení KP na pojistném trhu

Komerční pojišťovna pokračovala v roce 2010 v trendu, který nastartovala v letech předešlých a významně se prosazovala na trhu životního pojištění, kde se po celý rok 2010 držela na 2. příčce ve výši předepsaného pojistného. Ve srovnání s rokem 2009 jde o posun o 4 příčky vzhůru. Podíl KP na trhu životního pojištění činil na konci roku 2010 12,3 %.

Současně se společnosti podařilo, i přes doznívající nepříznivou domácí i světovou ekonomickou situaci a klesající úrokové sazby, připsat klientům za rok 2010 atraktivní zhodnocení 2,4-3,3 % v závislosti na druhu produktu. Komerční pojišťovna v roce 2010 vytvořila rezervu na prémie a slevy ve výši 165 milionů Kč, která je určena na budoucí podíly na zisku klientům, viz kapitola 2.7 v Příloze účetní závěrky.

Stejně jako v minulých letech, i v roce 2010 došlo k nárůstu předepsaného pojistného v oblasti rizikového životního pojištění, které svou podstatou přináší klientům zabezpečení sebe a svých blízkých. Oproti roku 2009 se předepsané pojistné v oblasti rizikového pojištění zvýšilo o 6 %. Komerční pojišťovna bude portfolio těchto produktů dále rozvíjet, protože jsou vhodným zajišťovacím nástrojem k úvěrům všeho druhu.

Komerční pojišťovně se dařilo i v oblasti neživotního pojištění, kde došlo k nárůstu o téměř 10 % oproti roku 2009. Za tímto úspěchem stojí především rozvíjející se obchodní aktivity KP v rámci skupiny Société Générale mimo ČR. Produkty neživotního pojištění slouží jako vhodný doplněk bankovních či jiných finančních produktů.

Meziroční nárůst zaznamenaly i prodeje přes jiné distribuční sítě než Komerční banku. U společnosti MPSS došlo ke zvýšení objemu předepsaného pojistného o 9 %, u společnosti ESSOX o necelých 7 %.

Na mezinárodním trhu pojištění se KP podařilo v roce 2010 rozvíjet spolupráci se společnostmi ze skupiny SG. Příkladem může být společnost SGEB v Bulharsku, které KP poskytuje pojištění proti zneužití platební či kreditní karty a cestovní pojištění pro platební či kreditní karty. Stejně tak bylo navázáno partnerství s významnou rumunskou bankou BRD, které KP také poskytuje pojištění proti zneužití platebních či kreditních karet. Další spolupráce byla zahájena s bulharskou společností TBI, která využívá KP pro poskytování pojištění rizika ztráty zaměstnání. Tento rozvoj potvrzuje velice dobrou spolupráci se společnostmi v rámci finanční skupiny Société Générale.

Rok 2010 lze označit jako velice úspěšný i v oblasti prodeje přes brokerské společnosti, kdy došlo k navázání vztahů s významnými partnery, jako jsou například Fincentrum či INSIA.

Produktové portfolio KP

Produktové novinky roku 2010

Komerční pojišťovna se zaměřila na rozšíření nabídky produktů životního pojištění a na inovace v oblasti rizikového životního pojištění.

KP, ve spolupráci s Komerční bankou, pokračovala v roce 2010 v nabídce zajištěných fondů Forte. Během roku byly na trh uvedeny tři nové fondy Forte, které klientům nabídly jistotu návratnosti vložených prostředků a potenciální výnos až 10 % ročně.

Komerční pojišťovna ve spolupráci se společností ESSOX představila v prvním pololetí roku nové produkty Super Vega (nadstandardní pojištění proti zneužití kreditní karty) a pojištění schopnosti splácet k úvěrům na pořízení automobilu.

V oblasti rizikového životního pojištění došlo, pro distribuční síť MPSS, k rozšíření pojištěných rizik tak, aby pokrývala většinu situací, kdy může u klienta dojít k problémům se splácením úvěru. Produkt rizikového životního pojištění byl upraven i pro brokerské společnosti.

1. Investiční a kapitálové životní pojištění – produkty rodiny Vital

Vital Invest – investiční životní pojištění

Moderní a flexibilní produkt, který ochrání nejen klienta, ale přináší i inovativní záruku návratu investice v případě úmrtí klienta. Tato záruka garantuje blízkým klienta návrat vložených peněz i v případě významných tržních výkyvů.

V rámci produktu Vital Invest KP nabízí také fond s garantovaným zhodnocením, jehož výnos v roce 2010 dosáhl 3,0 %. Zároveň jsou k dispozici i zajištěné fondy Forte, které nabízejí klientům jistotu garantovaného výnosu a zároveň možnost participace na výnosech kapitálových trhů.

Dětské investiční životní pojištění Brouček

Produkt přináší rodičům možnost naspořit dětem kapitál potřebný pro jejich vstup do života, zároveň umožňuje pojistit sebe i své dítě proti nenadálým situacím. Součástí produktu je také asistenční služba.

Vital – spořicí životní pojištění

Je dlouhodobý maximálně flexibilní spořicí produkt, který nabízí klientům zajímavé konstantní zhodnocení a možnost mimořádných výběrů bez sankcí v případě nutnosti. Navíc oproti čistě spořicím produktům je u Vitalu v případě úmrtí navýšené pojistné plnění až o 15 %.

Program Vital – životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele

Kapitálové životní pojištění pro zaměstnance nabízí dva produkty – čistě spořicí a smíšenou variantu pojištění. Záleží na každém zaměstnavateli jakou skupinu zaměstnanců a jakou částkou chce motivovat, a zvýšit tak jejich loajalitu ke společnosti. U tohoto produktu lze využít možnosti sjednání smluv přímo u zaměstnavatele.

Vital Premium – spořicí životní pojištění pro klienty privátního bankovnictví KB

Pro významné klienty KB nabízí Komerční pojišťovna velmi flexibilní spořicí produkt se zajímavým garantovaným zhodnocením. Zhodnocení prostředků klientů pro rok 2010 dosáhlo 3,3 %.

2. Rizikově orientované pojistné produkty

Rizikové životní pojištění k úvěrům

Klient se může rozhodnout, na jaká ze čtyř hlavních životních rizik chce být pojištěn. V případě úmrtí, invalidity, pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání hradí KP za klienta splátky jeho úvěru, v některých případech i celý zůstatek úvěru.

Merlin, Vega a Super Vega – pojištění proti ztrátě a zneužití platební či kreditní karty

Každá platební karta může být dnes zcela bezpečná, pokud je pojištěna. Za výhodnou cenu je pojištěno nejen zneužití karty samotné, ale také náklady související se ztrátou klíčů či osobních dokladů, případně i zneužití mobilního telefonu či krádeže a poškození kartou zakoupeného zboží. Klient neplatí žádnou spoluúčast. Produkt Merlin byl oceněn v minulých letech jako jeden z nejlepších finančních produktů v oblasti platebních karet v soutěži Zlatá koruna. Tento druh produktu nabízí KP i pro společnosti ze skupiny SG v rámci EU.

Profi Merlin – pojištění proti ztrátě a zneužití platební či kreditní karty pro podnikatele

Na segment podnikatelů a firem je zaměřena novější verze oblíbeného produktu Merlin. Za výhodnou cenu je pojištěno zneužití karty, stoplistační poplatky a také např. podnikatelské tržby, které byly odcizeny cestou na pobočky KB, či odcizená hotovost vybraná z bankomatu, odcizený a zneužitý mobilní telefon či zakoupené zboží. Klient neplatí žádnou spoluúčast.

Patron – úrazové pojištění

V případě smrti úrazem produkt Patron finančně zajistí osoby blízké a po dobu jednoho roku jim nahradí pravidelné příjmy pojištěného. V případě úmrtí následkem úrazu poskytne pozůstalým okamžité plnění na nejnutnější výdaje v této složité životní situaci, které obdrží do 48 hodin od doložení všech dokladů, a dále pak po dobu jednoho roku měsíční náhrady příjmů zemřelého. Toto pojištění je poskytováno bez zdravotního dotazníku.

Profi Patron – úrazové pojištění pro podnikatele

Po dobré zkušenosti klientů s Patronem byla na trh uvedena tato verze produktu zejména pro podnikatele, kteří mohou volit ze dvou variant plnění podle výše svých příjmů. Rodině podnikatele je vyplacena vždy polovina peněz připsaných na jeho podnikatelský účet v průběhu roku.

Cestovní pojištění

Komerční pojišťovna kryje plný rozsah rizik spojených s cestováním, tj. léčebné výlohy, ztrátu zavazadel, úraz a odpovědnost za škodu. KP poskytuje cestovní pojištění i v rámci platebních a kreditních karet Komerční banky, zároveň také pro partnery ze skupiny SG v rámci EU.

Rizikové životní pojištění ke kreditním kartám a spotřebitelským úvěrům

KP nabízí krytí rizika smrti, trvalé invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání pro majitele kreditních karet a spotřebitelských úvěrů od společností KB a ESSOX.

Komentáře k finančním výsledkům

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek Komerční pojišťovny podle českých účetních standardů za rok 2010 dosáhl 139 milionů Kč. Podle mezinárodních účetních standardů IFRS, využívaných pro účely konsolidace s KB, činil hospodářský výsledek 153 miliony Kč.

Hrubé předepsané pojistné

Objem hrubého předepsaného pojistného za rok 2010 činil 8 982 miliony Kč, tj. oproti roku 2009 se téměř zdvojnásobil. Dařilo se zejména v oblasti životního pojištění, kde Komerční pojišťovna za rok 2010 předepsala pojistné ve výši 8 689 milionů Kč, což je 90% růst oproti roku 2009.

V roce 2010 se Komerční pojišťovna díky mezinárodní spolupráci zaměřovala i na neživotní produkty. Hrubé předepsané pojistné za neživotní pojištění se zvýšilo téměř o 10 % ve srovnání s rokem 2009.

Porovnání růstu hrubého předepsaného pojistného za roky 2009 a 2010 u životního pojištění (mil. Kč)

Porovnání růstu hrubého předepsaného pojistného za roky 2009 a 2010 u životního pojištění (mil. Kč)

Porovnání růstu hrubého předepsaného pojistného za roky 2009 a 2010 u neživotního pojištění (mil. Kč)

Porovnání růstu hrubého předepsaného pojistného za roky 2009 a 2010 u neživotního pojištění (mil. Kč)

Struktura hrubého předepsaného pojistného

Vývoj struktury hrubého předepsaného pojistného pokračoval v trendu z roku 2009. Stále dochází ke snižování podílu rizikového životního pojištění a neživotního pojištění ve prospěch spořicího pojištění. Především produkty s garantovaným zhodnocením a Forte fondy, nabízené v rámci produktu Vital Invest, jsou v současné době pro klienty z pohledu zhodnocení stále velmi atraktivní.

Struktura hrubého předepsaného pojistného 2010

Struktura hrubého předepsaného pojistného 2010

Struktura hrubého předepsaného pojistného 2009

Struktura hrubého předepsaného pojistného 2009

Struktura portfolia

Z hlediska základní struktury investičního portfolia nedošlo k žádným výrazným změnám a Komerční pojišťovna se i nadále orientuje zejména na konzervativní tituly. Dluhopisy s fixním výnosem tvoří zhruba 96 % portfolia, a umožňují tak garantovat klientům dosažení pevného výnosu. Významnou část portfolia tvoří státní dluhopisy České republiky, dále dluhopisy vydané bankami a korporacemi se sídlem v EU. Portfolio je tvořeno rovněž termínovanými vklady u banky, akciemi a dluhopisy s variabilním kuponem.

Struktura portfolia KP (k 31. 12. 2010)

Struktura portfolia KP (k 31. 12. 2010)

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál k 31. 12. 2010 činil 1 382 miliony Kč, v porovnání s rokem 2009 se jedná o 12,5% nárůst. Celková bilanční suma k 31. 12. 2010 dosáhla 21 700 milionů Kč, což představuje meziroční nárůst téměř 50 %.

Lidské zdroje

Komerční pojišťovna pokračuje v rozvíjení svého lidského kapitálu a důkazem této snahy byl např. roční manažerský program, jehož převážná část se uskutečnila v roce 2010. Program byl zaměřen na rozvoj pěti klíčových manažerských dovedností napříč všemi řídicími úrovněmi společnosti. Na začátku i na konci projektu proběhlo hodnocení zúčastněných manažerů metodou 360°.

Stejně jako v minulých letech i v roce 2010 patřila oblast lidských zdrojů mezi priority Komerční pojišťovny. Na základě provedené reorganizace se personální odbor více přiblížil obchodním aktivitám KP, a tím bude schopen lépe čelit výzvám, které před něj společnost staví. Bylo zavedeno schéma HR Partner s cílem zprostředkovat zaměstnancům a manažerům užší kontakt s pracovníky personálního odboru a zjednodušit organizaci odborných činností.

Na základě výše uvedeného a v souladu s jasným cílem umožnit zaměstnancům profesní růst provedla Komerční pojišťovna průzkum zájmu pracovníků o tzv. interní mobilitu, tj. kariérní rozvoj v rámci skupiny. Již ke konci roku byly patrné výsledky ve formě několika interních mobilit v rámci KP, ale také přesunů v rámci skupiny SG, připravených k realizaci na začátku roku 2011.

Personální odbor Komerční pojišťovny spolupracuje s ostatními společnostmi skupiny SG v České republice. Výsledkem je řada synergií realizovaných na místní úrovni. Jako příklad lze uvést projekt SG Evaluation, který představuje nový systém hodnocení zaměstnanců pro celou skupinu a zároveň také IT nástroj. Projekt byl zahájen na konci roku 2010 a má být dokončen v první polovině roku 2011. Jeho vedení má na starost projektový tým z Komerční banky, což potvrzuje snahu o zefektivňování realizace SG projektů v rámci České republiky.

Za oblast lidských zdrojů můžeme tedy konstatovat, že Komerční pojišťovna má dobré předpoklady k naplnění cílů programu SG Ambice 2015.

Interní procesy

Primárním provozním úkolem v roce 2010 bylo pružně reagovat na výrazný nárůst předepsaného pojistného, především v oblasti spořicího pojištění představovaného produkty Vital Invest Forte a Vital Premium. Za účelem zvýšení spokojenosti klientů a zároveň posílení bezpečnosti zpracování smluv došlo ve 4. čtvrtletí roku 2010 k migraci produktu Vital Premium do IT aplikace „AIA“.

V květnu byl úspěšně ukončen projekt sjednocení aplikační podpory likvidace pojistných událostí u všech produktových skupin, započatý v roce 2009. Od května 2010 je tak zpracování veškerých pojistných událostí centralizováno v jednotném IT systému zaručujícím bezpečné a automatizované zprocesování.

V souvislosti s rozšířením distribučních kanálů o makléřské společnosti bylo upraveno provozní zpracování smluv rizikového pojištění. Také došlo k modifikaci interních procesů, které souvisejí s redesignem rizikového pojištění pro společnost Modrá pyramida, realizovaným v srpnu 2010.

V průběhu roku 2010 se dále rozšířilo využívání systému pro řízení workflow v rámci jednotlivých útvarů společnosti.

V rámci Programu kvality byl v roce 2010 zahájen projekt Document dematerialization s cílem eliminovat papírové výměny dokumentů s distributory či klienty a nahradit je alternativními nepapírovými formami. Tento projekt je koordinován se souvisejícími projektovými aktivitami Komerční banky v rámci programu SG Ambice 2015.

Zároveň byl v polovině roku 2010, již podruhé, v rámci Programu kvality, realizován průzkum spokojenosti se službami Komerční pojišťovny v distribuční síti Komerční banky. Cílem bylo identifikovat oblasti pro další zlepšování kvality a efektivity provozních procesů.Komerční pojišťovna, člen finanční skupiny Société Générale, se zaměřuje na poskytování životního pojištění a také na prodej jiných typů pojištění, která vhodně doplňují bankovní a finanční produkty partnerů skupiny SG. Produkty KP jsou prodávány z převážné části členy finanční skupiny KB, především distribuční sítí KB, ale také externími partnery z řad finančních zprostředkovatelů.