Úvodní slovo předsedy představenstva

Rok 2010 se do historie Komerční pojišťovny rozhodně zapíše zlatým písmem a společnost by 15. výročí své existence nemohla oslavit lépe. Rok 2010 také zůstane velmi dobrým rokem pro oblast životního pojištění v České republice obecně.

Potvrdilo se, že trh životního pojištění v ČR rok od roku roste bez ohledu na podmínky světové i domácí ekonomiky. Také v roce 2010 vzrostl o 19 %, přičemž HDP se zvýšil o 2 %. Tato situace dokazuje, že si občané České republiky uvědomují, jak je důležité zajistit sobě i svým blízkým náležitou ochranu i příjmy do budoucna. Podobný trend lze pozorovat ve většině vyspělých zemí.

Při současném růstu trhu lze jednoznačně konstatovat, že výsledky Komerční pojišťovny za rok 2010 jsou mimořádné. Díky předepsanému pojistnému ve výši téměř 9 miliard Kč se výkon společnosti ve srovnání s rokem 2009, který byl doposud považován za historicky nejúspěšnější, zvýšil prakticky o 86 %. Na trhu životního pojištění se Komerční pojišťovna meziročně posunula ze šesté příčky na druhou, s tržním podílem více než 12 %. Celkový objem spravovaných aktiv činí téměř 21,5 miliard Kč, tj. 52% nárůst oproti konci loňského roku.

Jednou z příčin tohoto úspěchu je model bankopojištění, který vytrvale dokazuje, že je velmi dobře přizpůsoben potřebám klientů, s průměrným růstem převyšujícím celkový růst pojistného trhu. Kromě toho měla Komerční pojišťovna v roce 2010 možnost využívat dynamiky a silné pozice, jimiž na trhu disponuje Komerční banka i její dceřiné společnosti ESSOX, Modrá pyramida a nově také Penzijní fond KB. Pozitivní dopad strategie skupiny, která staví synergie mezi své nejvyšší priority, můžeme sledovat napříč všemi uvedenými distribučními kanály.

Jedním z dalších klíčových faktorů našeho úspěchu je strategie trvalé orientace na klienta aplikovaná v rámci celé skupiny, a tedy přirozeně také v Komerční pojišťovně. Navzdory situaci na finančním trhu, jež v roce 2010 stále ještě nebyla plně stabilní, je Komerční pojišťovna schopna poskytnout svým pojistníkům nadstandardní zhodnocení jejich smluv v rámci životního pojištění v průměrné výši 3,1% až do maxima 3,3 %.

Poskytované zhodnocení v žádném případě neohrožuje stabilitu společnosti. KP pokračuje v budování svých solidních finančních základů díky pravidelným finančním ziskům, obezřetné politice plánování rezerv, konzervativní investiční strategii a trvalému zlepšování efektivity provozu. Společnost také využívá silné finanční pozice jejích akcionářů – Komerční banky a SOGECAPu, kteří jsou klíčovými hráči na svých trzích a rozhodli se podpořit KP v intenzivním rozvoji navýšením základního kapitálu.

Komerční pojišťovna má k dispozici nástroje, jež jsou nezbytné pro další rozvoj nabídky produktů a služeb klientům. Naše společnost má navíc dobré předpoklady ke splnění nároků všech svých distributorů, s nimiž sdílí stejný pohled na spokojenost klientů. Po slibném začátku v roce 2010 budeme dělat vše pro to, abychom přesvědčili ke spolupráci i další obchodní partnery mimo Skupinu Komerční banky.

Můj optimismus pramení, mimo jiné, z vědomí, že se společnost může více než kdykoli předtím spolehnout na profesionalitu a odbornost všech svých zaměstnanců. To je její důležitou silnou stránkou, kterou hodlá nadále rozvíjet. KP v této oblasti podniká řadu kroků, aby si dokázala udržet stávající talentované zaměstnance a přilákala nové a aby všem zaměstnancům umožnila profesní rozvoj a nabídla jim zajímavé pracovní příležitosti ve skupině.

Vezmu-li v úvahu daná pozitiva, úspěšný rozvoj a všechny projekty, jež společnost realizovala, mohu konstatovat, že Komerční pojišťovna spolehlivě plní globální cíle nastavené skupinou Société Générale v rámci pětiletého programu SG Ambice 2015 – programu, jenž staví klienty, zaměstnance a efektivitu provozu mezi hlavní priority celkové strategie.Laurent Dunet

Laurent Dunet

předseda představenstva
a generální ředitel