Vybrané ekonomické ukazatele

  Jednotky 2010 2009 2008 2007
Celková aktiva tis. Kč 21 700 214 14 498 778 11 896 045 12 080 767
Základní kapitál tis. Kč 904 152 602 768 602 768 602 768
Vlastní kapitál tis. Kč 1 382 292 1 225 247 1 047 543 974 048
Zisk/ztráta tis. Kč 139 116 71 736 −65 735 385 649
Tržní podíl na trhu životního pojištění % 12,3 7,7 3,0 3,5
Předepsané pojistné (hrubé) tis. Kč 8 981 639 4 824 610 2 030 264 2 211 229
Náklady na pojistná plnění (hrubé) tis. Kč 1 821 015 2 285 219 2 103 009 1 518 578
Objem technických rezerv (hrubé) tis. Kč 19 964 136 12 949 677 10 624 691 10 934 881
Počet zaměstnanců osoby 149 151 146 147