Profil společnosti

Komerční pojišťovna, a.s., (dále také KP nebo Komerční pojišťovna) je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti životního pojištění. Počínaje vstupem Société Générale S. A. (dále také SG nebo Société Générale) do Komerční banky, a.s., (dále také KB nebo Komerční banka), ke kterému došlo v roce 2001, začala KP postupně přebírat bankopojistný obchodní model SG. Tento obchodní model je v současnosti již plně implementován a produkty KP dnes nabízejí a prodávají především obchodní sítě společností náležejících do skupiny Société Générale. Vedle nejrozsáhlejší sítě KB se jedná o společnosti ESSOX, s.r.o., (dále jen ESSOX) a Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., (dále jen MPSS). Jeden z produktů KP využívá i Penzijní fond Komerční banky, a.s., (dále jen PF KB).

KP využívá statutu univerzální pojišťovny, který umožňuje poskytovat služby v oblasti životního i neživotního pojištění, a to nejen v České republice, ale na základě jednotné licence i v rámci celé EU. KP nabízí své služby i v zahraničí, a to společnostem ze skupiny SG v Bulharsku, Rumunsku a Německu.

Na konci roku 2009 začala KP spolupracovat v oblasti rizikového životního pojištění s externími partnery z řad brokerských společností. KP plánuje rozvíjet tento pilíř distribuce svých produktů i do budoucna.

Majoritním vlastníkem 51 % akcií KP je pojišťovna SOGECAP S. A. (dále také SOGECAP), která je 100% dceřinou společností SG, minoritním akcionářem s podílem 49 % je KB. KP má díky této akcionářské struktuře přímý přístup k využívání kvalitního know-how a dlouhodobých zkušeností v oblasti finančního poradenství.

Komerční pojišťovna je součástí Skupiny Komerční banky (dále také Skupina KB) a zároveň finanční skupiny Société Générale (dále také skupina SG). KP nabízí své produkty zejména klientům Komerční banky. Klienti Komerční pojišťovny tak získávají navíc vedle servisu ke svým pojistným produktům i možnost kompletního finančního poradenství.Obchodní firma

Komerční pojišťovna, a.s.

Právní forma

akciová společnost

Datum vzniku

1. září 1995

Sídlo společnosti

Praha 8, Karolinská 1, č. p. 650

Identifikační číslo

63998017, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3362

Akcionáři

SOGECAP S.A., se sídlem 50, avenue du Général De Gaulle, 92093, Paris la Défense Cedex, IČ: 086380730 R.C.S. NANTERRE (s podílem 51 %)

Komerční banka, a.s., se sídlem
Na Příkopě 33, Praha 1
IČ: 45317054 (s podílem 49 %)

Základní kapitál

904 152 000 Kč

Předmět podnikání

  • pojišťovací činnost,
  • činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností.