Úvodní strana

Slovník pojmů

Z

Zájemce
Osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy.
Zproštění od placení pojistného
Jsou-li splněny podmínky nároku na zproštění od placení pojistného, hradí pojišťovna pojistné za pojistníka, nároky z pojištění zůstávají zachovány v plném rozsahu.

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.


Cestovní pojištění Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace