Úvodní strana

Slovník pojmů

V

Vinkulace
Právo vázat výplatu pojistného plnění na splnění určité podmínky.
Vinkulace pojistného plnění z životního pojištění
Vinkulace pojistného plnění z životního pojištění Vymezení fyzické nebo právnické osoby, které vznikne přednostní právo na uspokojení pohledávek z pojistného plnění. Používá se např. pro zajištění úvěru.
Vstupní věk
Rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním rokem, ve kterém se pojištěný narodil.

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.


Cestovní pojištění Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace