Úvodní strana

Slovník pojmů

L

Lhůtní pojistné
Pojistné stanovené za pojistné období pro běžné pojistné nebo za pojistnou dobu pro jednorázové pojistné.
Limit pojistného plnění
V pojistné smlouvě dohodnutá částka, která ve škodovém pojištění určuje horní hranici pojistného plnění.
Lokální
místní; vztahující se k určitému místu

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.


Cestovní pojištění Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace