Úvodní strana

Slovník pojmů

K

Karenční doba
Doba od počátku pojistné události, po kterou pojišťovna neplní. Např. je-li stanovena karenční doba 2 měsíce, znamená to, že pojišťovna poskytne pojistné plnění až po dvou měsících trvání pojistné události (např. nezaměstnanosti pojištěného).
Konec pojištění
Okamžik vázaný na uplynutí doby stanovené v pojistné smlouvě.

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace