Úvodní strana

Slovník pojmů

J

Jednorázové pojistné
Pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno. Splatnost je dnem počátku pojištění, nebylo-li dohodnuto jinak.

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Klientského servisu na tel. 800 10 66 10.


Mimořádné informace