Úvodní strana

Slovník pojmů

H

Hodnota smlouvy (kapitálová hodnota, rezerva)
hodnota pojistné smlouvy stanovená k určitému časovému okamžiku podle pojistně-technických zásad pojišťovny.

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace