Úvodní strana

Slovník pojmů

F

Fond
Soubor různých typů investic spravovaný pro účely tohoto pojištění správcem na základě pověření uděleného pojišťovnou.
Frekvence placení
Četnost placení pojistného, nabývá zpravidla hodnot měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční.

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.


Cestovní pojištění Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace