Úvodní strana

Slovník pojmů

B

Běžné pojistné
Pojistné stanovené za pojistné období. Platí se v dohodnutých pojistných obdobích (tj. měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně) po celou dobu trvání pojištění. Jeho splatnost je první den pojistného období, nebylo-li dohodnuto jinak.

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace