Úvodní strana

Amundi Global Equity

Aktuální cena jednotky : 1214,6200

! Tip Datum

Datum

Datum zadávejte ve formátu d. m. rrrr (např. 1. 12. 2009).

Výkonnost fondu

Období
YTDvýkonnost od začátku roku
1Mvýkonnost za poslední měsíc
3Mvýkonnost za poslední 3 měsíce
6Mvýkonnost za posledních 6 měsíců
1Yvýkonnost za poslední rok
2Yvýkonnost za poslední 2 roky
Celkemvýkonnost fondu od spuštění
Kumulovaná výkonnost 4,60 1,08 6,51 17,31 24,90 26,12 21,46

Aktivně řízený fond je vhodný pro investory, kteří chtějí investovat v dlouhodobém horizontu (6 let a déle). Fond investuje většinu svých aktiv do akcií vydaných společnostmi po celém světě. Investiční strategií fondu je vyhledávání kvalitních titulů, které jsou podhodnocené a nabízí vysoký potenciál zhodnocení. Toho je dosaženo použitím fundamentální analýzy, jejíž hlavním cílem je minimalizace rizika a generování vyšších než průměrných výnosů. Investiční tým také dbá na důsledný proces řízení rizika v oblastech bezpečnosti, sektorů a regionů. Portfolio je aktivně řízeno a v případě, že je dosaženo cílové ceny, existuje lepší alternativa nebo dojde ke zhoršení fundamentálních ukazatelů, vyřadí tým akciový titul z portfolia nebo jeho zastoupení v něm výrazně omezí.

Cíl a Investiční politika

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice v doporučené době držení. Podfond investuje převážně do akcií společností kdekoli po světě. Podfond může investovat do široké škály segmentů a oborů. Podfond využívá deriváty ke snížení různých rizik, k efektivnímu řízení portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhodobé či krátkodobé) vůči různým akciím, trhům či dalším investičním příležitostem (včetně derivátů zaměřených na akcie a cizí měny)

Ke stažení

 • Měsíční komentář k vývoji fondu Amundi Global Equity
 • Sdělení klíčových informací k fondu Amundi Global Equity

 • Jak se pojistit

  Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

  Kontakt

  Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.


  Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace