Úvodní strana

Amundi Global Perspectives CZK (dříve Amundi Patrimoine)

Fond je nabízen výhradně u produktu Vital Invest.
Minimální pojistné na smlouvu je 1 000 000 Kč.

Aktuální cena jednotky : 2791,9700

! Tip Datum

Datum

Datum zadávejte ve formátu d. m. rrrr (např. 1. 12. 2009).

Výkonnost fondu

Období
YTDvýkonnost od začátku roku
1Mvýkonnost za poslední měsíc
3Mvýkonnost za poslední 3 měsíce
6Mvýkonnost za posledních 6 měsíců
1Yvýkonnost za poslední rok
2Yvýkonnost za poslední 2 roky
3Yvýkonnost za poslední 3 roky
5Yvýkonnost za posledních 5 let
Celkemvýkonnost fondu od spuštění
Kumulovaná výkonnost 1,65 1,55 2,90 8,03 7,50 18,27 13,49 18,59 12,31

Změny u fondu Amundi

Investiční politika

Od 24. května 2017 tento Podfond již nebude investovat jako podřízený fond řídícího fondu „Amundi Patrimoine“, ale bude investovat napřímo do podobných investičních aktiv jako řídící fond, ubývá tedy jeden mezičlánek v řízení Vaší investice.

Podfond tak bude investovat 0 % až 100 % čistých aktiv do akcií, dluhopisů, konvertibilních dluhopisů, depozit, nástrojů peněžního trhu či nástrojů, které se týkají měn, komodit a nemovitostí.

Do 24. května 2017 mohl Podfond do těchto instrumentů investovat pouze nepřímo přes řídící fond Amundi Patrimoine, nově tak bude moci Podfond investovat až 20 % svých aktiv do cenných papírů zajištěných aktivy (ABS) a hypotékami (MBS) a využívat při správě portfolia TRS (swapy celkových výnosů) k získání účasti v rámci konkrétního koše cenných papírů nebo pro částečné zajištění určitého ohrožení.

Cíl Podfondu

Cíl Podfondu zůstává stejný – bude i nadále usilovat o překonání výkonnosti denně sestavovaného indexu EONIA (po zahrnutí příslušných poplatků) v rámci jakéhokoliv období 5 let, a to při kontrolované míře rizika. Orientačně by se očekávaná výkonnost Podfondu před zahrnutím příslušných poplatků měla pohybovat nad úrovní indexu EONIA + 5 %.

Rizikovost Podfondu vyjádřená syntetickým ukazatelem rizika a výnos (SRRI) se nemění a zůstává na úrovni 5, v rámci škály od 1 do 7, kde stupeň 1 znamená nejnižší rizikovost a stupeň 7 riziko nejvyšší.

Úprava názvu

S účinností od 24. května 2017 dojde ke změně názvu Podfondu Amundi Patrimoine, který bude nově znít Amundi Global Perspectives.

Ke stažení


Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace