Úvodní strana

Balancovaný fond

Aktuální cena jednotky : 1,0374

! Tip Datum

Datum

Datum zadávejte ve formátu d. m. rrrr (např. 1. 12. 2009).

Výkonnost fondu

Období
YTDvýkonnost od začátku roku
1Mvýkonnost za poslední měsíc
3Mvýkonnost za poslední 3 měsíce
6Mvýkonnost za posledních 6 měsíců
1Yvýkonnost za poslední rok
3Yvýkonnost za poslední 3 roky
5Yvýkonnost za posledních 5 let
10Yvýkonnost za posledních 10 let
Celkemvýkonnost fondu od spuštění
Kumulovaná výkonnost 2,66 0,62 0,15 0,89 0,24 -1,87 -2,73 7,61 3,74

Kam fond investuje

(Struktura portfolia k 30. 11. 2013)

Balancovaný fond

Nejvýznamnější tituly

(k 30. 11. 2013)

Titul Váha
IKS Dluhopisový PLUS 19,09%
IKS Krátkodobých dluhopisů 17,12%
IKS Akciový PLUS 6,80%
AMUNDI FDS BOND HIGH Y SHORT TERM 5,73%
AMUNDI CREDIT EURO-I 5,46%
AMUNDI ABS 4,26%
AMUNDI ETF MSCI EUROPE 4,05%
KB Dluhopisový 3,88%
AMUNDI EMERGING INTERNAL DEMAND 3,77%
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK. 3,76%

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Klientského servisu na tel. 800 10 66 10.