Úvodní strana

Amundi CR Balancovaný

Aktuální cena jednotky : 1,0625

! Tip Datum

Datum

Datum zadávejte ve formátu d. m. rrrr (např. 1. 12. 2009).

Výkonnost fondu

Období
YTDvýkonnost od začátku roku
1Mvýkonnost za poslední měsíc
3Mvýkonnost za poslední 3 měsíce
6Mvýkonnost za posledních 6 měsíců
1Yvýkonnost za poslední rok
3Yvýkonnost za poslední 3 roky
5Yvýkonnost za posledních 5 let
10Yvýkonnost za posledních 10 let
Celkemvýkonnost fondu od spuštění
Kumulovaná výkonnost 4,13 -0,67 1,09 2,29 6,53 -55,46 -52,72 -51,00 2,86

Kam fond investuje

(Struktura portfolia k 30.11.2013)

Balancovaný fond

Nejvýznamnější tituly

(k 30. 11. 2013)

Titul Váha
ST.DLUHOP. 4,00/17 5,16%
ST.DLUHOP. 5,00/19 4,79%
ST.DLUHOP. 5,70/24 4,37%
C-Devizové účty 4,13%
GAZPROM OAO - ADR 3,82%
ST. DLUHOP. 3,75/20 3,70%
ST.DLUHOP. 4,70/22 3,20%
ST. DLUHOP. 4,6/18 3,07%
LUKOIL ADR 2,96%
SBERBANK OF RUSSIA-ADR 2,95%

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.


Cestovní pojištění Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace