Úvodní strana

Amundi CR Dluhopisový PLUS

Aktuální cena jednotky : 1,6466

! Tip Datum

Datum

Datum zadávejte ve formátu d. m. rrrr (např. 1. 12. 2009).

Výkonnost fondu

Období
YTDvýkonnost od začátku roku
1Mvýkonnost za poslední měsíc
3Mvýkonnost za poslední 3 měsíce
6Mvýkonnost za posledních 6 měsíců
1Yvýkonnost za poslední rok
3Yvýkonnost za poslední 3 roky
5Yvýkonnost za posledních 5 let
10Yvýkonnost za posledních 10 let
Celkemvýkonnost fondu od spuštění
Kumulovaná výkonnost 2,45 -0,39 0,99 2,34 2,47 -1,25 0,85 27,32 52,55

Kam fond investuje

(Struktura portfolia k 30.11.2013)

IKS Dluhopisový PLUS

Nejvýznamnější tituly

(k 30. 11. 2013)

Titul Váha
B-Účty v bankách 5,70%
ST.DLUHOP. VAR/23 3,87%
ST. DLUHOP. 3,75/20 3,33%
UNIPETROL VAR/13 3,05%
ST.DLUHOP. 5,70/24 2,89%
ST. DLUHOP. 4,20/36 2,87%
ST.DLUHOP. 4,00/17 2,79%
CPR CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD-I 2,44%
ST.DLUHOP. 4,70/22 2,27%
KINGDOM OF SPAIN 3,0 30/04/15 2,18%

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Klientského servisu na tel. 800 10 66 10.