Úvodní strana

Fond Forte 7

Konečná cena jednotky fondu je: 1.0051

! Tip Datum

Datum

Datum zadávejte ve formátu d. m. rrrr (např. 1. 12. 2009).

Výkonnost fondu

Období
1Yvýkonnost za poslední rok
2Yvýkonnost za poslední 2 roky
3Yvýkonnost za poslední 3 roky
5Yvýkonnost za posledních 5 let
Celkemvýkonnost fondu od spuštění
Kumulovaná výkonnost 0,00 2,10 1,06 -1,74 0,62

Upozornění: Záruka návratnosti investice klienta ke dni splatnosti fondu zůstává zachována.


Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace