Úvodní strana

Konzervativní fond

Aktuální cena jednotky : 1,1158

! Tip Datum

Datum

Datum zadávejte ve formátu d. m. rrrr (např. 1. 12. 2009).

Výkonnost fondu

Období
YTDvýkonnost od začátku roku
1Mvýkonnost za poslední měsíc
3Mvýkonnost za poslední 3 měsíce
6Mvýkonnost za posledních 6 měsíců
1Yvýkonnost za poslední rok
3Yvýkonnost za poslední 3 roky
5Yvýkonnost za posledních 5 let
10Yvýkonnost za posledních 10 let
Celkemvýkonnost fondu od spuštění
Kumulovaná výkonnost 0,71 -0,08 0,23 0,43 0,31 -1,92 -2,75 9,19 11,58

Kam fond investuje

(Struktura portfolia k 30. 11. 2013)

Konzervativní fond

Nejvýznamnější tituly

(k 30. 11. 2013)

Titul Váha
KB Peněžní trh 26,86%
IKS Dluhopisový PLUS 19,13%
KB Dluhopisový 13,86%
AMUNDI CREDIT EURO-I 10,43%
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND 9,81%
AMUNDI FUNDS-EURO GOVIES 4,97%
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK. 4,06%
C-Devizové účty 3,64%
IKS Krátkodobých dluhopisů 2,99%
AMUNDI FDS BOND HIGH Y SHORT TERM 2,14%

Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Klientského servisu na tel. 800 10 66 10.