Úvodní stranaPojištění

Zajištěný fond Protective 6

Prodej fondu byl již ukončen

upisovací období 1. 4. 2019 – 4. 7. 2019 (nebo do vyprodání fondu)

Vývoj fondu

Představujeme

Vital Invest – Zajištěný fond Protective 6.

Zajištěný fond Protective 6 v rámci pojištění Vital Invest garantuje klientovi ke splatnosti fondu 100% návratnost částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů).  V případě růstu podkladového strategického indexu může přinést neomezený výnos.

Co je Zajištěný fond Protective 6?

Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investicefond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 100 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na index Solactive Sustainable Development Goals Impact Index (ten může zajistit výnos nad stanovenou garanci). Index obsahuje akcie společností, které pozitivně přispívají k cílům OSN o udržitelném rozvoji. Maximální váha jednoho akciového titulu v celém indexu je 10 %.

Zajištěný fond Protective 6 nabízí

 • záruku 100% návratnosti investovaných prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů)
 • participaci na vývoji široce diverzifikovaného podkladového indexu Solactive Sustainable Development Goals Impact Index
 • v době nízkých úrokových sazeb na trzích zajímavá alternativa investování

Při splatnosti fondu klient obdrží vyšší z následujících hodnot: buď kapitálovou garanci nebo aktuální výkonnost fondu reflektující vývoj podkladového indexu Solactive Sustainable Development Goals Impact Index.

Upisovací období 1. 4. 2019 – 4. 7. 2019 (nebo do vyprodání fondu)
Splatnost fondu 6 let; splatnost fondu nastane ke 19. 7. 2024
Platba pojistného do Zajištěného fondu Protective 6 Jednorázové/mimořádné pojistné

Jak funguje investiční strategie Zajištěného fondu Protective 6?

Výkonnost fondu se odvíjí od výkonnosti podkladového aktiva – Solactive Sustainable Development Goals Impact Index.

Co je index Solactive Sustainable Development Goals Impact Index?

Index sleduje společnosti, které pozitivně přispívají k cílům OSN o udržitelném rozvoji:

 • závazek udržitelného rozvoje byl přijat v roce 2015 193 členskými státy OSN
 • bylo definováno 169 cílů, kterých by mělo být dosaženo do roku 2030
 • do indexu jsou vybrány akcie společností, podle níže uvedených kritérií
  • společnost jedná v souladu s kritérii společenské odpovědnosti
  • dále je vybráno 30 titulů vyplácejících nejvyšší dividendu
  • a z nich je do indexu zařazeno 20 společností s nejvyšším dosaženým ziskem za posledních 12 měsíců
 • váha jednotlivých titulů v indexu se odvíjí od jejich 3 měsíční volatility, přičemž jeden titul být zastoupen maximálně 10 % v celkovém indexu

V průběhu trvání fondu (ve 2. a 4. roce) může dojít k uzamčení výkonnosti a to pokud index dosáhne ročního zhodnocení alespoň ve výši 5 %, 10 %, 15 %, 20 % nebo 25 % (zhodnocení indexu je odvozováno od hodnoty k datu spuštění fondu (v tomto případě 12. 7. 2019). Hodnocení je ve dnech 12. 7. 2021 a 12. 07. 2023.

Výplata ke dni splatnosti - varianta 1

  Rok 2 Rok 4 Rok 5
Hodnota podkladového indexu 117 % 131 % 132 %
Uzamčená výnkonnost 15 % 25 %  
Výplata ke dni splatnosti 100 % + max (25 %;32 %) = 132 %

Výplata ke dni splatnosti - varianta 2

  Rok 2 Rok 4 Rok 5
Hodnota podkladového indexu 116 % 103 % 117 %
Uzamčená výnkonnost 15 % 15 %  
Výplata ke dni splatnosti 100 % + max (15 %;17 %) = 117 %

Výplata ke dni splatnosti - varianta 3

  Rok 2 Rok 4 Rok 5
Hodnota podkladového indexu 103 % 108 % 97 %
Uzamčená výnkonnost NA 5 %  
Výplata ke dni splatnosti 100 % + max (5 %;-3 %) = 105 %

Ke stažení


Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace