Úvodní stranaPojištění

Zajištěný fond Protective 12

Prodej fondu byl již ukončen

upisovací období 26. 4. 2021 – 23. 7. 2021 (nebo do vyprodání fondu)

Vývoj fondu

Představujeme

Vital Invest – Zajištěný fond Protective 12.

Zajištěný fond Protective 12 v rámci pojištění Vital Invest garantuje klientovi ke splatnosti fondu 97% návratnost částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů). V případě růstu podkladového strategického indexu může přinést výnos až do výše 39%.

Co je Zajištěný fond Protective 12?

Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – správce podkladových aktiv v rámci fondu zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 97 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na STOXX® Global Infrastructure Select 30 EUR Price Index (který může zajistit výnos nad stanovenou garanci).

Zajištěný fond Protective 12 nabízí:

  • záruku 97% návratnosti investovaných prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů)
  • v době nízkých úrokových sazeb na trzích zajímavá alternativa investování

Při splatnosti fondu klient obdrží vyšší z následujících hodnot:

Bude-li konečná úroveň podkladového aktiva vyšší než jeho počáteční úroveň, investor obdrží:
100% původní investice (po odečtení správních nákladů) + zhodnocení podkladového aktiva vynásobené 130% participací, max. zhodnocení je omezeno nejvyšší možnou hranicí ve výši 39 %.

V opačném případě investor obdrží:
Konečnou úroveň podkladového aktiva vynásobenou nominální hodnotou.
Tato částka nesmí být nižší než 97% původní investice (po odečtení správních nákladů).

Upisovací období 26. 4. 2021 – 23. 7. 2021 (nebo do vyprodání fondu)
Splatnost fondu 6 let; splatnost fondu nastane ke 13. 8. 2027
Platba pojistného do Zajištěného fondu Protective 12 Jednorázové / mimořádné pojistné

Jak funguje investiční strategie Zajištěného fondu Protective 12?

Výkonnost fondu se odvíjí od výkonnosti podkladového indexu – STOXX® Global Infrastructure Select 30 EUR Price Index.

Co je podkladový index Zajištěného fondu Protective 12?

  • podkladové aktivum fondu Protective 12 tvoří STOXX® Global Infrastructure Select 30 EUR Price Index
  • hodnota fondu Protective 12 může v průběhu trvání kolísat
  • při splatnosti fondu klient obdrží buď kapitálovou garanci 97 %, nebo zisk dle zhodnocení podkladového aktiva
  • zhodnocení indexu je odvozováno od hodnoty k datu spuštění fondu (v tomto případě 6. 8. 2021)

Bude-li konečná úroveň podkladového aktiva vyšší než jeho počáteční úroveň, investor obdrží:
100% původní investice (po odečtení správních nákladů) + zhodnocení podkladového aktiva vynásobené 130% participací, max. zhodnocení je omezeno nejvyšší možnou hranicí ve výši 39 %.

V opačném případě investor obdrží:
Konečnou úroveň podkladového aktiva vynásobenou nominální hodnotou.
Tato částka nesmí být nižší než 97% původní investice (po odečtení správních nákladů).

Scénáře hodnot k datu splatnosti Protective 12

Scénáře hodnot k datu splatnosti Protective 12
Konečná úroveň indexu SXIFSEE 97 % 98 % 99 % 100 % 101 % 105 % 108 % 115 % 120 % 130 % 140 %
Konečná výplata produktu Protective 12 97,00 % 98,00 % 99,00 % 100,00 % 101,30 % 106,50 % 110,40 % 119,50 % 126,00 % 139,00 % 139,00 %

Představení indexu STOXX® Global Infrastructure Select 30 EUR Price

Index sleduje výkonnost 30 akcií zahrnutých ve 3 indexech zaměřených na infrastrukturu:

  • STOXX Global Broad Infrastructure Index
  • STOXX Global Extended Infrastructure 100 Index
  • STOXX Global Infrastructure Suppliers 50 Index

V indexech jsou obsaženy akcie společností z několika sektorů, především komunikace, energetika, doprava, infrastruktura pro veřejnou správu apod. Infrastruktura a reality aktuálně tvoří 14 % světového HDP. Zároveň však kvůli zastarávající infrastruktuře, rostoucí populaci a poptávce z rozvojových zemí roste objem prostředků do rozvoje dopravní, energetické a další infrastruktury. Roste i důraz na novou infrastrukturu zahrnující 5G sítě, datová centra, umělou inteligenci apod.
Objem investic do infrastruktury roste též ve vyspělých zemích, např. země EU zvýšily své investice do této oblasti mezi roky 2013 a 2015 o 10 %.
Do budoucna je odhadováno, že pro dosažení globálního růstu bude nutné zvýšit investice do infrastruktury o 3,7 trilionu USD ročně až do roku 2035.
Index je vyvažován na čtvrtletní bázi a výběr akcií do indexu podléhá přísným kritériím nejvyšší likvidity, nejnižší 3měsíční a 12měsíční volatility a nejvyššího dividendového výnosu.

Ke stažení


Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace