Úvodní stranaPojištění

Zajištěný fond Protective 11

Prodej fondu byl již ukončen

upisovací období 6. 1. 2021 – 9. 4. 2021 (nebo do vyprodání fondu)

Vývoj fondu

Představujeme

Vital Invest – Zajištěný fond Protective 11.

Zajištěný fond Protective 11 v rámci pojištění Vital Invest garantuje klientovi ke splatnosti fondu 98% návratnost částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů). V případě růstu podkladového strategického indexu může přinést výnos až do výše 20%.

Co je Zajištěný fond Protective 11?

Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – fond zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 98 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na Solactive Global UN Sustainable Development Goals Index (který může zajistit výnos nad stanovenou garanci).

Zajištěný fond Protective 11 nabízí:

 • záruku 98% návratnosti investovaných prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů)
 • v době nízkých úrokových sazeb na trzích zajímavá alternativa investování

Při splatnosti fondu klient obdrží vyšší z následujících hodnot:

Bude-li konečná úroveň podkladového aktiva vyšší než jeho počáteční úroveň, investor obdrží:
100% původní investice (po odečtení správních nákladů) + zhodnocení podkladového aktiva, max. 20%.

V opačném případě investor obdrží:
Konečnou úroveň podkladového aktiva vynásobenou nominální hodnotou.
Tato částka nesmí být nižší než 98% původní investice (po odečtení správních nákladů).

Upisovací období 6. 1. 2021 – 9. 4. 2021 (nebo do vyprodání fondu)
Splatnost fondu 6 let; splatnost fondu nastane ke 16. 4. 2027
Platba pojistného do Zajištěného fondu Protective 11 Jednorázové / mimořádné pojistné

Jak funguje investiční strategie Zajištěného fondu Protective 11?

Výkonnost fondu se odvíjí od výkonnosti podkladového indexu – Solactive Global UN Sustainable Development Goals Index.

Co je podkladový index Zajištěného fondu Protective 11?

 • podkladové aktivum fondu Protective 11 tvoří Solactive Global UN Sustainable Development Goals Index
 • hodnota fondu Protective 11 může v průběhu trvání kolísat
 • při splatnosti klient obdrží kapitálovou garanci navýšenou o zhodnocení podkladového indexu
 • zhodnocení indexu je odvozováno od hodnoty k datu spuštění fondu (v tomto případě 16. 4. 2021)

Bude-li konečná úroveň podkladového aktiva vyšší než jeho počáteční úroveň, investor obdrží:
100% původní investice (po odečtení správních nákladů) + zhodnocení podkladového aktiva, max. 20%

V opačném případě investor obdrží:
Konečnou úroveň podkladového aktiva vynásobenou nominální hodnotou.
Tato částka nesmí být nižší než 98% původní investice (po odečtení správních nákladů).

Představení indexu Global Multi Asset Strategy EUR Index

Index sleduje výkonnost globálních akcií v souladu s cíli udržitelného rozvoje podle Organizace spojených národů společně s podmínkami společensky zodpovědného investování s ohledem na životní prostředí, společnost a ekonomicky udržitelný rozvoj (ESG – Environmental, social and governance).
Index je vyvažován na čtvrtletní bázi a vybírá 80 akcií s nejlépe realizovatelným dividendovým výnosem a investuje do 20 akcií s nejnižší 90 denní volatilitou

Solactive Global UN Sustainable Development Goals Index

 • závazek udržitelného rozvoje byl přijat v roce 2015 193 členskými státy OSN
 • bylo definováno 169 cílů, kterých by mělo být dosaženo do roku 2030
 • Index je zaměřen na společnosti, které pozitivně přispívají ke splnění definovaných závazků OSN
 • do indexu jsou vybrány akcie společností na základě těchto kritérií:
  1. Oblast podnikání a jednání společnosti – z výběru jsou vyloučeny společnosti, které podnikají v kontroverzních oblastech, jsou spojeny s kontroverzními obchodními praktikami nebo nesplňují environmentální, etické, demokratické aj. normy
  2. Dividendový výnos – je vybráno 80 titulů vyplácejících nejvyšší dividendu
  3. Volatilita – do Indexu zařazeno 20 společností s nejnižší dosaženou volatilitou za 90 dní

Definované cíle udržitelného rozvoje OSN

Definované cíle udržitelného rozvoje OSN

Ke stažení


Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace