Úvodní stranaPojištění

Zajištěný fond Optimo

Prodej fondu byl již ukončen

Vývoj fondu

Představujeme

Zajištěný fond Optimo v rámci pojištění Vital Invest garantuje klientovi ke splatnosti fondu 100% návratnost částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů). Celkový výnos pro klienta není nijak limitován a v případě růstu podkladového indexu SGI Harmonia tak může dosáhnout velmi zajímavých hodnot.

Co je Zajištěný fond Optiomo?

Jedná se o nový zajištěný fond v nabídce Komerční pojišťovny, a.s., který rozšiřuje možnosti investiční strategie v rámci životního pojištění Vital Invest. Fond je vhodný pro konzervativní klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko poklesu hodnoty své investice a zárověň vnímají výhody a potenciál výnosu fondu díky aktivnímu řízení různorodé skladby podkladových aktiv (akcie, komodity, dluhopisy, reality, aj.)

Zajištěný fond Optimo nabízí:

  • záruku 100% návratnosti investovaných prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů)
  • efekt zamykání nejvyšší z výročních výkonností dosažených po 1. až 6. roce trvání fondu
  • aktivní řízení podílu zastoupení podkladových indexů dle jejich předchozí výkonnosti a volatility
  • správu portfolia prováděnou odborníky z francouzské společnosti Société Générale, jedné z největších a nejstabilnějších bank působících v eurozóně
Upisovací období 17. 10. 2011 – 27. 1. 2012 (nebo do vyprodání fondu)
Splatnost fondu 6 let; splatnost fondu nastane k 5. 2. 2018
Platba pojistného do Zajištěného fondu Optimo jednorázové/ mimořádné pojistné

Jak funguje investiční strategie Zajištěného fondu Optimo?

Výkonnost fondu se odvíjí od výkonnosti strategického indexu SGI Harmonia investujícího do různých tříd aktiv, jakými jsou akcie a dluhopisy vyspělých i rozvíjejících se trhů, komodity, realitní společnosti, zlato a inflace.

Charakteristika indexu SGI Harmonia

Výkonnost indexu SG Harmonia se odvíjí od výkonnosti 9 podkladových indexů a 2 investičních fondů pokrývajících širokou škálu aktiv. Podíl zastoupení jednotlivých podkladových aktiv indexu SG Harmonia je aktivně řízen dle jejich předchozí výkonnosti a volatility tak, aby byla zaručena optimalizace investičního profilu fondu a jeho potenciální výkonnosti.

Index SGI Harmonia může být rozložen v následujících aktivech:

Podkladové aktivum Stručná charakteristika podkladového aktiva
EURO STOXX 50 Akcie Evropa - index tvořený 50 akciemi předních evropských společností
S&P 500 Composite Akcie USA - index tvořený 500 akciemi zastupujícími všechny nejvýznamnější oblasti průmyslu v USA
TOPIX TR Index Akcie Japonsko - index tvořený akciemi společností obchodovaných na tokijské burze
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund Akcie rozvíjející se trhy - fond kopírující index MSCI TR Emerging Markets investující do 21 rozvojových zemí jako je Čína, Brazílie, Korea, Malajsie, Indonesia a další
EMTS (EMTX) 1-3Y Dluhopisy Evropa - index zaměřený na výkon největších a nejvíce obchodovaných státních dluhopisů eurozóny se splatností 1 - 3 roky
EMTS (EMTX) 10-15Y Dluhopisy Evropa - index zaměřený na výkon největších a nejvíce obchodovaných státních dluhopisů eurozóny se splatností 10 - 15 let
Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund Dluhopisy rozvíjející se trhy – fond investující do dluhopisů veřejně obchodovaných společností z rozvíjejících se trhů
EMTS EMTXI GLB INFL LINKED Inflace - inflační index eurozóny, zaměřuje se na státní dluhopisy jejichž výnos je vázaný na inflaci
S&P GSCI Commodity Total Return Komodity – komoditní index zohledňující vývoj cen hlavních komodit, jako jsou ropa, topné oleje, zemní plyn, průmyslové a drahé kovy, ale i zemědělské komodity
GOLDLNPM Index Zlato – komoditní index zohledňující vývoj ceny zlata
FTSE EPRA/NAREIT DEV EUROPE Realitní trh - index tvořený akciemi nejvíce obchodovaných realitních společností v Evropě

Jak se počítá výkonnost strategického indexu SGI Harmonia

Měsíční výkonnost Indexu = skutečná měsíční výkonnost Indexu

Zaznamenaná měsíční výkonnost Indexu:

  • Pokud je hodnota měsíční výkonnosti Indexu kladná, zaznamenává se 80% této hodnoty
  • Pokud je hodnota měsíční výkonnosti Indexu záporná, zaznamenává se tato hodnota

Na základě zaznamenaných měsíčních výkonností Indexu se následně vypočítá kumulativní výkonnost Indexu. Každá kumulativní výkonnost Indexu dosažená po 1., 2., 3., 4., 5. a 6. roce bude zamknuta. Nejvyšší hodnota ze 6 zamčených hodnot se bude rovnat výši výnosu vyplaceného ke splatnosti fondu.

Při splatnosti fondu klient obdrží

100% vloženého kapitálu (po odečtení správních nákladů)+nejvyšší z výročních kumulativních výkonností Indexu (nejhůře rovna 0)

Příklady výpočtu výkonností Zajištěného fondu Optimo

Příklad 1 - klient obdrží ke své investici výnos 48,1%

Příklad 1 - klient obdrží ke své investici výnos 48,1%
Měsíc počátek M1 M2 M12 M24 M36 M48 M60 M72
Výkonnost Indexu 100 104 108   121   141   152   164   159   155
Měsíční výkonnost Indexu   4,0% 3,8%   3,4%   3,6%   4,9%   4,5%   2,6%   2,0%
Zaznamenaná měsíční výkonnost Indexu   3,2% 3,0%   2,7%   2,9%   3,9%   3,6%   2,1%   1,6%
Kumulativní výkonnost za uplynulé měsíce   3,2% 6,3%   16,1%   24,6%   37,1%   48,1%   38,8%   40,2%
Výplata při splatnosti 100% + Max [ 0% ; 48,1% ] = 148,1%

V tomto případě je při ukončení fondu vyplacen výnos 48,1%, protože ve čtvrtém roce trvání fondu bylo dosaženo nejvyšší výroční výkonnosti Indexu a tím k jejímu uzamčení.

Příklad 2 - klient obdrží 100 % investovaných prostředků (po odečtení správních nákladů)

Příklad 2 - klient obdrží 100% investovaných prostředků (po odečtení správních nákladů)
Měsíc počatek M1 M2 M12 M24 M36 M48 M60 M72
Výkonnost Indexu 100 98 93   89   86   97   92   85   82
Měsíční výkonnost Indexu   -2,0% -5,1%   -3,3%   -5,5%   -2,0%   -4,2%   -2,3%   -6,8%
Zaznamenaná měsíční výkonnost Indexu   -2,0% -5,1%   -3,3%   -5,5%   -2,0%   -4,2%   -2,3%   -6,8%
Kumulativní výkonnost za uplynulé měsíce   -2,0% -7,0%   -6,2%   -4,5%   -5,0%   -8,0%   -3,3%   -8,7%
Výplata při splatnosti 100% + Max [ 0% ; -3.3% ] = 100,0%

V tomto případě skončila nejvyšší dosažená výroční výkonnost Indexu v záporných hodnotách. Přesto, díky garanci návratnosti investované částky, obdrží klient ke dni splatnosti fondu 100 % investovaných prostředků (po odečtení správních nákladů).

Uvedené příklady jsou pouze ilustrativní a v žádném případě nepředvídají budoucí výkonnost Zajištěného fondu Optimo.


Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Pojistné podmínky

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace