Úvodní stranaPojištění

Zajištěný fond Optimo Komodity II

Prodej fondu byl již ukončen

upisovací období 9. 5. 2012-31. 7. 2012 (nebo do vyprodání fondu)

Vývoj fondu

Představujeme

Vital Invest – Zajištěný fond Optimo Komodity II.

Zajištěný fond Optimo Komodity II v rámci pojištění Vital Invest garantuje klientovi ke splatnosti fondu 100% návratnost částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů). Celkový výnos pro klienta není nijak limitován a v případě růstu podkladových komoditních indexů tak může dosáhnout velmi zajímavých hodnot.

Co je Zajištěný fond Optimo Komodity II?

Jedná se o nový zajištěný fond v nabídce Komerční pojišťovny, a.s., který rozšiřuje možnosti investiční strategie v rámci životního pojištění Vital Invest. Fond je vhodný pro klienty, kteří si uvědomují potenciál růstu cen komodit a chtějí takto diverzifikovat svoje finanční prostředky. Zároveň ovšem nechtějí podstupovat riziko poklesu hodnoty své investice.

Zajištěný fond Optimo Komodity II nabízí:

  • záruku 100% návratnosti investovaných prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů)
  • atraktivní skladbu podkladových aktiv (různé druhy komodit – např. zlato, ropa, bavlna, káva, průmyslové kovy, aj.)
  • příležitost podílet se na růstu komoditních trhů
  • efekt zamykání nejvyšší z výročních výkonností dosažených po 1. až 6. roce trvání fondu
  • ochranu proti měnovému riziku (případné negativní dopady posilování české koruny jsou zajištěny a neovlivní výnos portfolia)
  • správu portfolia prováděnou odborníky z francouzské společnosti Société Générale, jedné z největších a nejstabilnějších bank působících v eurozóně
Upisovací období 9. 5. 2012-31. 7. 2012 (nebo do vyprodání fondu)
Splatnost fondu 6 let; splatnost fondu nastane k 16. 8. 2018
Platba pojistného do Zajištěného fondu Optimo Komodity II jednorázové/ mimořádné pojistné

Jak funguje investiční strategie Zajištěného fondu Optimo Komodity II?

Výkonnost fondu se odvíjí od výkonnosti podkladového koše komoditních indexů s doplněným aktivním řízením volatility. Obsah koše je neměnný a skládá se ze 2 komoditních indexů:

  • Dow Jones-UBS Gold Index – zohledňující vývoj ceny zlata.
  • Dow Jones-UBS Commodity Index 3 Month Forward je složený z 24 různých druhů komodit, ze kterých se určuje konkrétní zastoupení komodit na každý kalendářní rok (k 1. 1. 2012 je index zastoupen 20 vybranýmí komoditami v poměru: 32,7% energie, 30,5% zemědělství, 18,6% průmyslové kovy, 12,5% vzácné kovy, 5,7% hospodářská zvířata).

Dow Jones-UBS Commodity Index 3 Month Forward

úplné složení indexu (24 komodit) zastoupení komodit v indexu k 1. 1. 2012
zemní plyn 10,8%
ropa WTI 9,7%
ropa Brent 5,3%
bezolovnatá paliva 3,4%
topný olej 3,5%
hovězí dobytek 3,6%
vepřové maso 2,1%
pšenice 5,0%
kukuřice 6,7%
sójové boby 7,1%
sójový olej 3,4%
hliník 5,9%
měď 7,0%
zinek 3,1%
nikl 2,6%
zlato 9,8%
stříbro 2,7%
cukr 3,7%
bavlna 2,0%
káva 2,6%
kakao 0,0%
olovo 0,0%
cín 0,0%
platina 0,0%

Jak se počítá měsíční výkonnost podkladového koše komoditních indexů

Měsíční výkonnost komoditního koše = skutečná měsíční výkonnost koše.

Zaznamenaná měsíční výkonnost komoditního koše:

  • Pokud je hodnota měsíční výkonnosti koše kladná, zaznamenává se 75% této hodnoty.
  • Pokud je hodnota měsíční výkonnosti koše záporná, zaznamenává se tato hodnota.

Na základě zaznamenaných měsíčních výkonností komoditního koše se následně vypočítá kumulativní výkonnost koše Každá kumulativní výkonnost koše dosažená po 1,. 2., 3., 4., 5. a 6. roce bude uzamčena. Nejvyšší hodnota ze 6 uzamčených hodnot se bude rovnat výši výnosu vyplaceného ke splatnosti fondu.

Při splatnosti fondu klient obdrží:

100% vloženého kapitálu (po odečtení správních nákladů)+nejvyšší z výročních kumulativních výkonností koše (nejhůře rovna 0).

Příklady výpočtu výkonností Zajištěného fondu Optimo Komodity II

Příklad 1 - klient obdrží ke své investici výnos 47,8 %

Příklad 1 - klient obdrží ke své investici výnos 47,8 %
Měsíc počátek M1 M2 M12 M24 M36 M48 M60 M72
Výkonnost komoditního koše 100 104 108   121   141   152   164   159   155
Měsíční výkonnost komoditního koše   4,0% 3,8%   3,4%   3,7%   4,8%   4,5%   2,6%   2,0%
Zaznamenaná měsíční výkonnost komoditního koše   3,0% 2,9%   2,6%   2,8%   3,6%   3,4%   2,0%   1,5%
Kumulativní výkonnost za uplynulé měsíce   3,0% 6,0%   15,9%   24,3%   36,8%   47,8%   38,7%   40,0%
Výplata při splatnosti 100% + Max [ 0% ; 47,8% ] = 147,8%

V tomto případě je při ukončení fondu vyplacen výnos 47,8%, protože ve čtvrtém roce trvání fondu bylo dosaženo nejvyšší výroční výkonnosti komoditního koše a tím k jejímu uzamčení.

Příklad 2 - klient obdrží 100 % investovaných prostředků (po odečtení správních nákladů)

Příklad 2 - klient obdrží 100% investovaných prostředků (po odečtení správních nákladů)
Měsíc počatek M1 M2 M12 M24 M36 M48 M60 M72
Výkonnost komoditního koše 100 98 93   89   86   97   92   85   82
Měsíční výkonnost komoditního koše   -2,0% -5,1%   -3,3%   -5,5%   -2,0%   -4,2%   -2,3%   -6,8%
Zaznamenaná měsíční výkonnost komoditního koše   -2,0% -5,1%   -3,3%   -5,5%   -2,0%   -4,2%   -2,3%   -6,8%
Kumulativní výkonnost za uplynulé měsíce   -2,0% -7,0%   -6,2%   -4,5%   -5,0%   -8,0%   -3,3%   -8,7%
Výplata při splatnosti 100% + Max [ 0% ; -3.3% ] = 100,0%

V tomto případě skončila nejvyšší dosažená výroční výkonnost komoditního koše v záporných hodnotách. Přesto, díky garanci návratnosti investované částky, obdrží klient ke dni splatnosti fondu 100 % investovaných prostředků (po odečtení správních nákladů).

Uvedené příklady jsou pouze ilustrativní a v žádném případě nepředvídají budoucí výkonnost Zajištěného fondu Optimo Komodity II.


Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Pojistné podmínky

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace