Úvodní stranaPojištění

Zajištěný fond Forte 6

Prodej fondu byl již ukončen

Vývoj fondu

Představujeme

Zajištěný fond Forte 6 v rámci pojištění Vital Invest garantuje klientovi ke splatnosti fondu 90% návratnost částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů). Riziko ztráty je tedy omezeno (celkově max 10 %) a je kompenzováno vyšším potenciálem výnosu (až 10 % ročně). V případě růstu podkladového akciového indexu SGI Euro Equity má klient možnost dosáhnout 30 % výnosu již po třetím roce trvání fondu (10 % ročně).

Co je Zajištěný fond Forte 6?

Jedná se o nový zajištěný fond v nabídce Komerční pojišťovny, a.s., který rozšiřuje možnosti investiční strategie v rámci životního pojištění Vital Invest. Fond je vhodný pro klienty, kteří si uvědomují potenciál růstu cen akcií významných evropských společností. Zároveň ovšem nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice.

Zajištěný fond Forte 6 nabízí:

 • záruku 90% návratnosti investovaných prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů)
 • možnost dosáhnout již po třech letech 30 % výnos (10 % ročně)
 • příležitost podílet se na růstu akcií významných evropských společností
 • efekt zamykání nejvyšší dosažené výkonnosti po 1., 2., až 8. roce trvání fondu
 • ochranu proti měnovému riziku (případné negativní dopady posilování české koruny jsou zajištěny a neovlivní výnos portfolia)
 • správu portfolia prováděnou odborníky z francouzské společnosti Société Générale, jedné z největších a nejstabilnějších bank působících v eurozóně

Náležitosti pojistné smlouvy při investici do Zajištěného fondu Forte 6:

Jak funguje investiční strategie Zajištěného fondu Forte 6?

Výkonnost a splatnost fondu se odvíjí od výkonnosti podkladového indexu SGI Euro Equity (dále jen „Index“).

Charakteristika Indexu

Výkonnost Indexu se odvíjí od výkonnosti akciového indexu Euro STOXX 50 v českých korunách s doplněným aktivním řízením volatility. Akciový index Euro STOXX 50 měří výkonnost akciových titulů padesáti předních společností.

Splatnost fondu: 3 – 8 let; splatnost fondu nastane nejpozději k 10. 5. 2019

Jak se počítá měsíční výkonnost Indexu

Měsíční výkonnost Indexu se řídí následujícími pravidly:

 • pokud se výkonnost Indexu za příslušný měsíc pohybuje v rozmezí mezi -10 % až +4 %, je do měsíční výkonnosti započítaná skutečná výkonnost Indexu
 • pokud je výkonnost Indexu za příslušný měsíc nižší než -10 %, je pro výpočet použita hodnota rovna -10 %
 • pokud je výkonnost Indexu za příslušný měsíc vyšší než +4 %, je pro výpočet použita hodnota rovna +4 %

Efekt zamykání nejvyšší dosažené výkonnosti po 1., 2., až 8. roce trvání fondu

Nejvyšší dosažená výroční výkonnost Indexu (tj. součet měsíčních výkonností Indexu po 1., 2., až 8. roce trvání fondu) je zamknuta a může mít vliv na splatnost fondu po 3. roce (a) a výši výnosu po 8. roce (b).

 • a) Pokud bude součet měsíčních výkonností Indexu po 1. nebo 2. roce trvání fondu vyšší nebo roven 10 %, dojde k předčasnému splacení fondu po 3. roce, a to bez ohledu na hodnotu součtu měsíčních výkonností Indexu po 3. roce.
 • b) Hodnota fondu ke splatnosti fondu (po 8 letech) je rovna nejvyšší z 8 dosažených výročních výkonností Indexu (tj. součtu měsíčních výkonností Indexu po 1., 2., až 8. roce trvání), přičemž tato hodnota nemůže být záporná.

Podle vývoje výkonnosti Indexu nastane splatnost fondu v rozmezí třech až osmi let:

Splatnost fondu po 3 letech nastane

 • pokud bude k jednomu z následujících dat 7. 5. 2012, 10. 5. 2013, 9. 5. 2014 součet měsíčních výkonností Indexu vyšší nebo roven 10 %, bude klientovi vyplacen výnos 30 % + 100 % vstupní investice (po odečtení správních nákladů)

Splatnost fondu po 4 letech nastane

 • pokud bude k 8. 5. 2015 součet měsíčních výkonností Indexu vyšší nebo roven 10 %, klientovi bude vyplacen výnos 40 % + 100 % vstupní investice (po odečtení správních nákladů)

Splatnost fondu po 5 letech nastane

 • pokud bude k 9. 5. 2016 součet měsíčních výkonností Indexu vyšší nebo roven 10 %, klientovi bude vyplacen výnos 50 % + 100 % vstupní investice (po odečtení správních nákladů)

Splatnost fondu po 6 letech nastane

 • pokud bude k 9. 5. 2017 součet měsíčních výkonností Indexu vyšší nebo roven 10 %, klientovi bude vyplacen výnos 60 % + 100 % vstupní investice (po odečtení správních nákladů)

Splatnost fondu po 7 letech nastane

 • pokud bude k 9. 5. 2018 součet měsíčních výkonností Indexu vyšší nebo roven 10 %, klientovi bude vyplacen výnos 70 % + 100 % vstupní investice (po odečtení správních nákladů)

Pokud nebude podmínka předčasné splatnosti naplněna během 7 let, bude klientovi ke dni splatnosti fondu (po 8 letech) vyplacena částka odpovídající aktuální hodnotě fondu. Tato hodnota je rovna nejvyšší z 8 dosažených výročních výkonností Indexu (tj. součtu měsíčních výkonností Indexu po 1., 2., až 8. roce trvání), přičemž tato hodnota nemůže být nižší než -10 %, klient vždy obdrží minimálně 90 % vstupní investice (po odečtení správních nákladů).

Příklady výpočtu výkonností Zajištěného fondu Forte 6

Příklad 1 - splatnost fondu již po 3 letech (klient obdrží ke své investici 30 % výnos)

Příklad 1 - splatnost fondu již po 3 letech (klient obdrží ke své investici 30 % výnos)
M1 M2 M11 M12 M13 M22 M23 M24 M25 M34 M35 M36
Měsíční výkonnost Indexu 5,0 % 4,8 % ‑10,9 % 0,9 % ‑2,8 % 1,9 % ‑0,9 % 0,9 % 1,9 % 0,9 % 0,9 % 0,0 %
Zaznamenaná měsíční výkonnost Indexu 4,0 % * 4,0 % ‑10,0 % * 0,9 % ‑2,8 % 1,9 % ‑0,9 % 0,9 % 1,9 % 0,9 % 0,9 % 0,0 %
Kumulativní součet měsíčních započítaných výkonností Indexu 4,0 % 8,0 % 6,6 % 7,5 % 4,7 % 6,8 % 5,9 % 6,8 % 8,7 % 10,6 % 11,5 % 11,5 %
Efekt zamykání 7,5 % 7,5 % 11,5 %
Předčasně vyplaceno 100 % + 30 % = 130 %

V tomto případě je na konci třetího roku celková výkonnost indexu vyšší než 10 %, fond je předčasně ukončen a klient obdrží 100 % investovaných prostředků (bez správních nákladů) + výnos ve výši 30 %.

* pokud je skutečná výkonnost Indexu za příslušný měsíc vyšší než +4 %, je pro výpočet použita hodnota rovna +4 %

* pokud je skutečná výkonnost Indexu za příslušný měsíc nižší než -10 %, je pro výpočet použita hodnota rovna -10 %

Příklad 2 - splatnost fondu již po 3 letech díky efektu zamykání nejvyšších výkonností (klient obdrží ke své investici 30 % výnos)

Příklad 2 - splatnost fondu již po 3 letech díky efektu zamykání nejvyšších výkonností (klient obdrží ke své investici 30 % výnos)
M1 M2 M11 M12 M13 M22 M23 M24 M25 M26 M34 M35 M36
Měsíční výkonnost Indexu 5,0 % 4,8 % 0,9 % 0,9 % ‑2,8 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % ‑2,7 % 1,8 % 0,9 % 1,9 % 0,0 %
Zaznamenaná měsíční výkonnost Indexu 4,0 % 4,0 % 0,9 % 0,9 % ‑2,8 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % ‑2,7 % 1,8 % 0,9 % 1,9 % 0,0 %
Kumulativní součet měsíčních započítaných výkonností Indexu 4,0 % 8,0 % 6,6 % 7,5 % 4,7 % 9,5 % 11,3 % 11,3 % 8,6 % 10,4 % 6,9 % 8,8 % 8,8 %
Efekt zamykání 7,5 % 11,3 % 11,3 %
Předčasně vyplaceno 100 % + 30 % = 130 %

V tomto případě je na konci druhého roku celková výkonnost indexu vyšší než 10 % a díky efektu zamykání výkonností je fond předčasně ukončen již po třetím roce, přestože celková výkonnost indexu po třetím roce nepřesáhla hranici 10 %. Klient obdrží 100 % investovaných prostředků (bez správních nákladů) + výnos ve výši 21 %.

Příklad 3 - splatnost fondu po 8 letech s kladným výnosem

Příklad 3 - splatnost fondu po 8 letech s kladným výnosem
M1 M2 M12 M13 M14 M22 M23 M24 M25 M48 M60 M72 M84 M96
Měsíční výkonnost Indexu 5,0 % 4,8 % 0,9 % ‑2,8 % 1,9 % 1,9 % ‑0,9 % 0,9 % 0,9 %
Zaznamenaná měsíční výkonnost Indexu 4,0 % 4,0 % 0,9 % ‑2,8 % 1,9 % 1,9 % ‑0,9 % 0,9 % 0,9 %
Kumulativní součet měsíčních započítaných výkonností Indexu 4,0 % 8,0 % 7,6 % 4,8 % 6,7 % 6,8 % 5,9 % 6,8 % 7,7 % 7,9 % 9,2 % 6,9 % 9,1 % 8,5 %
Efekt zamykání 7,6 % 7,6 % 7,9 % 9,2 % 9,2 % 9,2 % 9,2 %
Předčasně vyplaceno 100 % + 9,2 % = 109,2 %

V tomto případě nedošlo během 8 let trvání fondu k jeho předčasné splatnosti, klient obdrží ke dni splatnosti fondu 100 % investovaných prostředků (bez správních nákladů) + konečnou celkovou výkonnost Indexu ve výši 9,2 %.

Příklad 4 - splatnost fondu po 8 letech (klient obdrží 100 % investovaných prostředků po odečtení správních nákladů) ponížených o konečnou celkovou výkonnost Indexu

Příklad 4 - splatnost fondu po 8 letech (klient obdrží 100 % investovaných prostředků po odečtení správních nákladů) ponížených o konečnou celkovou výkonnost Indexu
M1 M2 M12 M13 M22 M23 M24 M25 M36 M48 M60 M72
Měsíční výkonnost Indexu 5,0 % ‑7,6 % 8,9 % ‑3,1 % ‑1,0 % 0,0 % 1,0 % ‑2,0 % ‑1,0 %
Zaznamenaná měsíční výkonnost Indexu 4,0 % ‑7,6 % 4,0 % ‑3,1 % ‑1,0 % 0,0 % 1,0 % ‑2,0 % ‑1,0 %
Kumulativní součet měsíčních započítaných výkonností Indexu 4,0 % ‑3,6 % ‑4,6 % ‑7,7 % ‑4,3 % ‑4,3 % ‑3,3 % ‑5,3 % ‑2,1 % ‑3,2 % ‑1,5 % ‑5,5 %
Efekt zamykání ‑4,6 % ‑3,3 % ‑2,1 % ‑2,1 % ‑1,5 % ‑1,5 %
Předčasně vyplaceno 98,5 %

V tomto případě nedošlo během 8 let trvání fondu k jeho předčasné splatnosti a celková výkonnost indexu skončila v záporných hodnotách. Klient tedy obdrží ke dni splatnosti fondu 100 % investovaných prostředků (po odečtení správních nákladů) ponížených o konečnou celkovou výkonnost Indexu (-1,5 %).

Uvedené příklady jsou pouze ilustrativní a v žádném případě nepředvídají budoucí výkonnost Zajištěného fondu Forte 6.

Nyní v prodeji také Zajištěný fond Forte 5, který nabízí 100 % garanci návratnosti investované částky (po odečtení správních nákladů) a potenciál výnosu až 7 % ročně. více


Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Pojistné podmínky

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace