Úvodní stranaPojištění

Zajištěný fond Forte 4

Prodej fondu byl již ukončen z důvodu jeho vyprodání

Vývoj fondu

Představujeme

Zajištěný fond Forte 4 v rámci pojištění Vital Invest garantuje klientovi ke splatnosti fondu 100% návratnost částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů). V případě růstu podkladového koše rizikových aktiv má klient možnost dosáhnout 30% výnosu již po třetím roce trvání fondu.

Co je Zajištěný fond Forte 4?

Nový zajištěný fond v nabídce Komerční pojišťovny, a.s., který rozšiřuje možnosti investiční strategie v rámci životního pojištění Vital Invest. Fond je vhodný pro klienty, kteří si uvědomují potenciál růstu cen akcií a komodit. Zároveň ovšem nechtějí podstupovat riziko poklesu hodnoty své investice.

Zajištěný fond Forte 4 nabízí:

 • záruku 100% návratnosti investovaných prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů)
 • možnost dosáhnout již po 3 letech 30% výnos (10 % p.a.)
 • možnost dosáhnout až 70% výnos po 7 letech (10 % p.a.)
 • atraktivní skladbu podkladových aktiv (americké, západoevropské a čínské akcie, komodity, měnové strategie)
 • příležitost podílet se na růstu akciových a komoditních trhů
 • ochranu proti měnovému riziku (případné negativní dopady posilování české koruny jsou zajištěny a neovlivní výnos portfolia)
 • správu portfolia prováděnou odborníky z francouzské společnosti Société Générale, jédné z největších a nejstabilnějších bank působících v eurozóně

Náležitosti pojistné smlouvy při investici do zajištěného fondu:

Jak funguje strategie Zajištěného fondu Forte 4?

Obsah koše rizikových aktiv se každý měsíc mění v závislosti na jejich výkonnosti. Do koše je vždy pro daný měsíc vybráno pět podkladových aktiv s nejlepší výkonností v předchozím měsíci. Tato strategie umožňuje účinněji reagovat na změnu tržního trendu a zvyšuje pravděpodobnost předčasného splacení fondu.

Obsah koše rizikových aktiv se každý měsíc vybírá ze 7 akciových a komoditních indexů a dvou směnných kurzů, které tvoří tzv. SG Best Allocator 2 Index (dále také „Index“).

Název Třída aktiv Charakteristika
DJ Euro Stoxx 50 Index akcie blue-chip akcie 50 významných evropských společností
Hang Seng Index akcie akcie největších společností, které se obchodují na hongkongské burze
Dow Jones Industrial Average Index akcie blue-chip akcie 30 významných amerických společností
London Gold Market Fixing Limited Index komodity zlato
SGI Smart WTI Long Excess Return Index komodity ropa
SGI Industrial Metals Semi Dynamic Index komodity kovy (hliník, měď, olovo, nikl, zinek)
SGI Agriculture and Livestock Static Index komodity zemědělské produkty (cukr, pšenice, bavlna, káva, sójové boby, hovězí dobytek, kakao, kukuřice, kansaská pšenice)
CZK EUR Currency měna CZK/EUR – zohledňuje vývoj české koruny vůči euru, přičemž posilování koruny způsobuje růst hodnoty indexu
EUR USD Currency měna EUR/USD – zohledňuje vývoj eura vůči americkému dolaru, přičemž posilování eura způsobuje růst hodnoty indexu

Jak se počítá měsíční výkonnost SG Best Allocator 2 Indexu

Měsíční výkonnost Indexu (výkonnost pěti vybraných rizikových aktiv) se řídí následujícími pravidly:

 • pokud se výkonnost Indexu za příslušný měsíc pohybuje v rozmezí mezi −10 % až 4 %, je do měsíční výkonnosti započítaná skutečná výkonnost Indexu
 • pokud je výkonnost Indexu za příslušný měsíc nižší než −10 %, je pro výpočet použita hodnota rovna −10 %
 • pokud je výkonnost Indexu za příslušný měsíc vyšší než +4 %, je pro výpočet použita hodnota rovna +4 %

Podle vývoje výkonnosti SG Best Allocator 2 Indexu nastane splatnost fondu v rozmezí třech až osmi let.

Kdy nastává splatnost fondu po 3 letech

 • pokud bude k 10. 2. 2014 součet měsíčních výkonností Indexu vyšší nebo rovna 20 %, bude klientovi vyplacen výnos 30 % + 100 % vstupní investice (po odečtení správních nákladů)

Kdy nastává splatnost fondu po 4 letech

 • pokud bude k 9. 2. 2015 součet měsíčních výkonností Indexu vyšší nebo rovna 20 %, bude klientovi vyplacen výnos 40 % + 100 % vstupní investice (po odečtení správních nákladů)

Kdy nastává splatnost fondu po 5 letech

 • pokud bude k 8. 2. 2016 součet měsíčních výkonností Indexu vyšší nebo rovna 20 %, bude klientovi vyplacen výnos 50 % + 100 % vstupní investice (po odečtení správních nákladů)

Kdy nastává splatnost fondu po 6 letech

 • pokud bude k 8. 2. 2017 součet měsíčních výkonností Indexu vyšší nebo rovna 20 %, bude klientovi vyplacen výnos 60 % + 100 % vstupní investice (po odečtení správních nákladů)

Kdy nastává splatnost fondu po 7 letech

 • pokud bude k 8. 2. 2018 součet měsíčních výkonností Indexu vyšší nebo rovna 20 %, bude klientovi vyplacen výnos 70 % + 100 % vstupní investice (po odečtení správních nákladů)

Pokud nebude podmínka předčasného odkupu naplněna během 7 let, bude klientovi ke dni splatnosti (po 8 letech) vyplacena částka podle následující logiky:

 • v případě, že je součet zaznamenaných měsíčních výkonností Indexu po 8 letech kladný, je klientovi vyplacen aktuální výnos fondu + 100 % vstupní investice (po odečtení správních nákladů)
 • v případě, že je součet zaznamenaných měsíčních výkonností Indexu po 8 letech negativní nebo roven 0, je klientovi vyplaceno pouze 100 % vstupní investice (po odečtení správních nákladů)

Příklady výpočtu výkonností Zajištěného fondu Forte 4

Příklad 1 – splatnost fondu již po 3 letech (klient obdrží ke své investici 30 % výnos)

M1 M2 M3 M24 M34 M35 M36
Skutečná měsíční výkonnost Indexu 9,0 % 3,7 % 3,5 % 2,0 % −2,5 % 0% 2,3 %
Započítaná měsíční výkonnost Indexu *4,0 % 3,7 % 3,5 % 2,0 % −2,5 % 0% 2,3 %
Kumulativní součet měsíčních započítaných výkonností Indexu 4.0 % 7.7 % 11.2 % 26,0 % 24,0 % 24,0 % 26,3 %
Výplata ke dni 10. 2. 2014 100 % + 30 % = 130 %

V tomto případě je na konci třetího roku celková výkonnost fodu vyšší než 20 %, fond je předčasně ukončen a klient obdrží 100 % investovaných prostředků (bez správních nákladů) + výnos ve výši 30 %.

* pokud je skutečná výkonnost Indexu za příslušný měsíc vyšší než +4 %, je pro výpočet použita hodnota rovna +4 %

Příklad 2 – splatnost fondu po 8 letech s kladným výnosem

M1 M2 M3 M24 M94 M95 M96
Skutečná měsíční výkonnost Indexu 3,0 % 1,9 % −1,9 % −4,5 % 3,0 % 0,6 % 5,3 %
Započítaná měsíční výkonnost Indexu 3,0 % 1,9 % −1,9 % −4,5 % 3,0 % 0,6 % 4,0 %
Kumulativní součet měsíčních započítaných výkonností Indexu 3,0 % 4,9 % 3,0 % 16,0 % 29,0 % 29,6 % 33,6 %
Výplata ke dni 8. 2. 2019 100 % + 33,6 % = 133,6 %

V tomto případě nedošlo během 8 let fungování fondu k předčasné splatnosti fondu, klient obdrží ke dni splatnosti fondu 100 % investovaných prostředků (po odečtení vstupních nákladů) + konečnou celkovou výkonnost Indexu ve výši 33,6 %.

Příklad 3 – splatnost fondu po 8 letech

Klient obdrží 100 % investovaných prostředků (po odečtení správních nákladů)

M1 M2 M3 M24 M94 M95 M96
Skutečná měsíční výkonnost Indexu 3,0 % −4,1 % 0,2 % 1,0 % −11,6 % 0,5 % −1,0 %
Započítaná měsíční výkonnost Indexu 3,0 % −4,1 % 0,2 % 1,0 % *−10,0 % 0,5 % −1,0 %
Kumulativní součet měsíčních započítaných výkonností Indexu 3,0 % −0,9 % −0,7 % 3,0 % −5,0 % −3,8 % −6,5 %
Výplata ke dni 8. 2. 2019 100 %

V tomto případě nedošlo během 8 let fungování fondu k předčasné splatnosti fondu a celková výkonnost fondu skončila v záporných hodnotách. Klient tedy obdrží ke dni splatnosti fondu 100 % investovaných prostředků (po odečtení správních nákladů) bez jakéhokoli výnosu.

* pokud je skutečná výkonnost Indexu za příslušný měsíc nižší než −10 %, je pro výpočet použita hodnota rovna −10 %

Uvedené příklady jsou pouze ilustrativní a v žádném případě nepředvídají budoucí výkonnost Zajištěného fondu Forte 4.


Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Pojistné podmínky

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace