Úvodní stranaPojištění

Zajištěný fond Certus 2

Prodej fondu byl již ukončen

upisovací období 11. 2. 2013 – 7. 5. 2013 (nebo do vyprodání fondu)

Vývoj fondu

Představujeme

Vital Invest – Zajištěný fond Certus 2.

Zajištěný fond Certus 2 v rámci pojištění Vital Invest garantuje klientovi ke splatnosti fondu 90% návratnost částky vložené do fondu (po odečtení správních nákladů). V případě růstu podkladového koše akcií může přinést výnos až 9,3 % za každý rok.

Co je Zajištěný fond Certus 2?

Jedná se o nový zajištěný fond v nabídce Komerční pojišťovny, a.s., který rozšiřuje možnosti investiční strategie v rámci životního pojištění Vital Invest. Fond je vhodný pro klienty, kteří si uvědomují potenciál růstu cen akcií ze sektoru potravin a farmacie chtějí takto diverzifikovat svoje finanční prostředky. Zároveň ovšem nechtějí podstupovat riziko poklesu hodnoty své investice.

Zajištěný fond Certus 2 nabízí

  • záruku 90% návratnosti investovaných prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů)
  • výnos až 9,3 % za každý rok
  • příležitost podílet se na růstu tracen akcií významných světových potravinářských a farmaceutických firem
  • správu portfolia prováděnou odborníky z francouzské společnosti Société Générale, jedné z  největších a nejstabilnějších bank působících v eurozóně
Upisovací období 11. 2. 2013 – 7. 5. 2013 (nebo do vyprodání fondu)
Splatnost fondu 6 let; splatnost fondu nastane k 22. 5. 2019
Platba pojistného do Zajištěného fondu Certus 2 jednorázové/mimořádné pojistné

Jak funguje investiční strategie Zajištěného fondu Certus 2?

Výkonnost fondu se odvíjí od výkonnosti podkladového akciového koše. Obsah koše je neměnný a skládá se z akcií 22 společností:

Název společnosti Země Název společnosti Země
Anheuser-BuschBelgieMonsanto CoUSA
Abbott LabsUSAMerck & CoUSA
Basf SNěmeckoNestle SAŠvýcarsko
Bayer AGNěmeckoNovartis AGŠvýcarsko
Bristol-Myer SQBUSAL‘OrealFrancie
DanoneFranciePepsiCo IncUSA
Du pont (EI)USAPfizer IncUSA
GlaxoSmithKlineVelká BritánieProcter & GambleUSA
Kellogg CoUSARoche Hldg-GenusŠvýcarsko
Kraft Foods GroupUSASanofiFrancie
Eli Lilly & CcoUSAUnilever NVNizozemí

Jak se počítá výkonnost podkladového koše akcií

Výkonnost akcie = skutečná výkonnost akcie za uplynulý/é rok/y od počátku trvání fondu

Zaznamenaná výkonnost akcie

  • Pokud je skutečná hodnota výkonnosti akcie kladná, zaznamenává se 300 % této hodnoty, přičemž tato hodnota může být nejvýše rovna 11 %
  • Pokud je skutečná hodnota výkonnosti akcie záporná nebo rovna nule, zaznamenává se 100 % této hodnoty, přičemž tato hodnota může být nejhůře rovna -50 %.

Na základě zaznamenaných výkonností jednotlivých akcií se následně vypočítá roční kupon.

Roční kupon se vypočítá jako aritmetický průměr zaznamenaných ročních výkonností všech 22 akcií, přičemž jeho hodnota je vždy nejhůře rovna nule.

Celkový výnos vyplacený ke splatnosti fondu je roven součtu všech 6 ročních kuponů.

Při splatnosti fondu klient obdrží:

  • 90 % vloženého kapitálu (po odečtení správních nákladů)
  • součet 6 ročních kuponů (nejhůře roven 0)

Příklady výpočtu výkonností Zajištěného fondu Certus

Příklad 1 – klient obdrží ke své investici výnos 18,6 %

Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 6
Výkonnost akcie od počátku Zaznamenaná výkonnost akcie Výkonnost akcie od počátku Zaznamenaná výkonnost akcie Výkonnost akcie od počátku Zaznamenaná výkonnost akcie Výkonnost akcie od počátku Zaznamenaná výkonnost akcie Výkonnost akcie od počátku Zaznamenaná výkonnost akcie Výkonnost akcie od počátku Zaznamenaná výkonnost akcie
Akcie 12 %6,0 %4 %11,0 %8 %11,0 %10 %11,0 %7 %11,0 %12 %11,0 %
Akcie 2-2 %-2,0 %-3 %-3,0 %1 %3,0 %5 %11,0 %2 %6,0 %1 %3,0 %
Akcie 32 %6,0 %4 %11,0 %-1 %-1,0 %-3 %-3,0 %-6 %-6,0 %-3 %-3,0 %
Akcie 46 %11,0 %8 %11,0 %11 %11,0 %7 %11,0 %10 %11,0 %15 %11,0 %
Akcie 5-3 %-3,0 %-2 %-2,0 %-4 %-4,0 %-2 %-2,0 %2 %6,0 %-1 %-1,0 %
Roční kupon3,6%5,6%4,0 %5,6 %5,6%4,2 %
Výplata při splatnosti90 % + 3,6 % + 5,6 % + 4,0 % + 5,6 % + 5,6 % + 4,2 % = 118,6 %

V tomto případě je při splatnosti fondu vyplacen výnos 18,6 %, což odpovídá součtu hodnot 6 ročních kuponů.

Příklad 2 - klient obdrží 90 % investovaných prostředků (po odečtení správních nákladů)

Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 6
Výkonnost akcie od počátku Zaznamenaná výkonnost akcie Výkonnost akcie od počátku Zaznamenaná výkonnost akcie Výkonnost akcie od počátku Zaznamenaná výkonnost akcie Výkonnost akcie od počátku Zaznamenaná výkonnost akcie Výkonnost akcie od počátku Zaznamenaná výkonnost akcie Výkonnost akcie od počátku Zaznamenaná výkonnost akcie
Akcie 10,3 %0,9 %-2,7 %-2,7 %-4,2 %-4,2 %-1,8 %-1,8 %-1,4 %-1,4 %-1,1 %-1,1 %
Akcie 2-1,4 %-1,4 %0,0 %0,0 %-2,2 %-2,2 %-1,6 %-1,6 %-0,8 %-0,8 %-2,5 %-2,5 %
Akcie 3-0,8 %-0,8 %1,8 %5,0 %-1,8 %-1,8 %-2,0 %-2,0 %-0,9 %-0,9 %-1,7 %-1,7 %
Akcie 40,5 %1,5 %-1,2 %-1,2 %-1,5 %-1,5 %-1,3 %-1,3 %-1,6 %-1,6 %-2,3 %-2,3 %
Akcie 5-2,2 %-2,2 %-3,0 %-3,0 %-2,0 %-2,0 %-1,9 %-1,9 %-2,0 %-2,0 %-1,5 %-1,5 %
Roční kupon0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Výplata při splatnosti90 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % = 90 %

V tomto případě skončila většina z výkonností akcí v záporných hodnotách. Jelikož hodnoty ročních kuponů byly zafixovány na nule, obdrží klient ke dni splatnosti fondu 90 % investovaných prostředků (po odečtení správních nákladů).

Uvedené příklady jsou pouze ilustrativní a v žádném případě nepředvídají budoucí výkonnost Zajištěného fondu Certus.


Jak se pojistit

Pojištění získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky nebo prostřednictvím externích partnerů. Pro více informací:

Pojistné podmínky

Co dělat při škodě


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace