Životní pojištění Vital Premium v USD

Životní pojištění Vital Premium je optimálním řešením pro klienty, kteří hledají nadstandardní garantované zhodnocení finančních prostředků v amerických dolarech.

Pojištění Vital Premium v USD umožňuje maximální zhodnocení finančních prostředků. Výše minimálního jednorázového pojistného je 100 000 USD.

Zaplacené pojistné je zhodnocováno sazbou minimálního garantovaného zhodnocení, která je vyhlašovaná každý rok pro nadcházející roční období.

Vital Premium v USD flexibilně umožňuje kdykoliv realizovat mimořádné výběry.

V rámci pojistné smlouvy může být jmenovitě určena cílová osoba pojistného plnění. Pojistné plnění tak nevstupuje do dědického řízení a je osvobozeno od dědické daně. Díky tomu je pojistné plnění vypláceno nejpozději do 4 týdnů od dodání všech potřebných dokladů.

Pro rok 2020 garantuje Komerční pojišťovna, a. s., na všech smlouvách minimální garantované zhodnocení ve výši 1,2 % p. a.Mimořádné informace