Životní pojištění Vital Premium

Životní pojištění Vital Premium je optimálním řešením pro klienty, kteří hledají nadstandardní garantované zhodnocení finančních prostředků. Zaplacené pojistné je klientovi kdykoliv k dispozici.

Pojištění Vital Premium umožňuje maximální zhodnocení finančních prostředků. Výše minimálního jednorázového pojistného je 5 milionů Kč.

Zaplacené pojistné je zhodnocováno sazbou minimálního garantovaného celkového zhodnocení, která je vyhlašována každý rok pro nadcházející roční období.

Vital Premium flexibilně umožňuje kdykoliv realizovat mimořádné výběry bez sankčních poplatků, případně nastavit pravidelné výběry části zaplaceného pojistného.

V rámci pojistné smlouvy může být jmenovitě určena cílová osoba pojistného plnění. Pojistné plnění tak nevstupuje do dědického řízení a je osvobozeno od dědické daně. Díky tomu je pojistné plnění vypláceno nejpozději do 2 týdnů od dodání všech potřebných dokladů.

Komerční pojišťovna pro rok 2021 garantuje minimální zhodnocení ve výši 0,7 % p. a.Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace